ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG ĐIỂM CHUẨN

     
STTChuyên ngànhTên ngànhMã ngànhTổ phù hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1 technology thông tin 7480201A00, A01, C14, D0115Điểm thi TN THPT
2 quản lí trị sale 7340101D01, A00, C00, C0115Điểm thi TN THPT
3 kế toán 7340301A00, C03, C14, D0115Điểm thi TN THPT
4 Tài bao gồm - ngân hàng 7340201D01, A00, C00, C0415Điểm thi TN THPT
5 kinh doanh 7340115A00, C00, C01, D0115Điểm thi TN THPT
6 biện pháp 7380101A00, A09, C00, C1415Điểm thi TN THPT
7 cai quản trị cơ sở y tế 7720802B00, B03, C01, C0215Điểm thi TN THPT, thống trị Bệnh viện
8 quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành 7810103A00, A01, C00, D0115Điểm thi TN THPT
9 ngôn từ Anh 7220201D01, D14, D15, D6615Điểm thi TN THPT
10 ngôn ngữ Nhật 7220209D01, C00, D15, D6615Điểm thi TN THPT
11 ngôn ngữ Trung Quốc 7220204D01, D04, C00, D1515Điểm thi TN THPT
12 technology thông tin 7480201DGNLHCM500
13 quản trị kinh doanh 7340101DGNLHCM500
14 kế toán 7340301DGNLHCM500
15 Tài thiết yếu - bank 7340201DGNLHCM500
16 marketing 7340115DGNLHCM500
17 nguyên lý 7380101DGNLHCM500
18 quản lí trị bệnh viện 7720802DGNLHCM500Quản lý căn bệnh viện
19 quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành 7810103DGNLHCM500
20 ngôn từ Anh 7220201DGNLHCM500
21 ngôn ngữ Nhật 7220209DGNLHCM500
22 ngữ điệu Trung Quốc 7220204DGNLHCM500
23 technology thông tin 7480201A00, A01, C14, D01, XDHB15Xét học bạ
24 cai quản trị marketing 7340101D01, A00, C00, C01, XDHB15Xét học bạ
25 kế toán 7340301A00, C03, C14, D01, XDHB15Xét học tập bạ
26 Tài bao gồm - ngân hàng 7340201D01, A00, C00, C04, XDHB15Xét học bạ
27 kinh doanh 7340115A00, C00, C01, D01, XDHB15Xét học bạ
28 hình thức 7380101A00, A09, C00, C14, XDHB15Xét học tập bạ
29 quản trị khám đa khoa 7720802B00, B03, C01, C02, XDHB15Xét học tập bạ, thống trị Bệnh viện
30 cai quản trị dịch vụ phượt và lữ khách 7810103A00, A01, C00, D01, XDHB15Xét học bạ
31 ngôn ngữ Anh 7220201D01, D14, D15, D66, XDHB15Xét học tập bạ
32 ngôn từ Nhật 7220209D01, C00, D15, D66, XDHB15Xét học bạ
33 ngữ điệu Trung Quốc 7220204D01, D04, C00, D15, XDHB15Xét học tập bạ


*