Đại Học Thủy Lợi Điểm Chuẩn 2016

     
STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 TLA14 Chương trình tiên tiến ngành nghệ thuật tài nguyên nước A00; A01; D07 5.33
2 TLA13 Chương trình tiên tiến và phát triển ngành chuyên môn xây dựng A00; A01; D07 5.39
3 TLA12 Kế toán A00; A01; D07 6.72
4 TLA11 Quản trị gớm doanh A00; A01; D07 6.47
5 TLA10 Kinh tế A00; A01; D07 6.43
6 TLA09 Kỹ thuật hóa học A00; B00; D07 5.67
7 TLA08 Kỹ thuật môi trường A00;A01; B00; D07 5.67
8 TLA07 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D07 6.18
9 TLA07 Hệ thống thông tin A00; A01; D07 5.87
10 TLA07 Công nghệ thông tin A00; A01; D07 6.72
11 TLA06 Kỹ thuật điện. Năng lượng điện tử A00; A01; D07 6.5
12 TLA05 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; D07 6.32
13 TLA04 Kỹ thuật trắc địa - bạn dạng đồ A00; A01; D07 5.68
14 TLA03 Cấp thoát nước A00; A01; D07 5.67
15 TLA03 Kỹ thuật các đại lý hạ tầng A00; A01; D07 5.9
16 TLA02 Thuỷ văn A00; A01; D07 5.68
17 TLA02 Kỹ thuật tài nguyên nước A00; A01; D07 5.67
18 TLA01 Kỹ thuật công trình xây dựng biển A00; A01; D07 5.72
19 TLA01 Quản lý xây dựng A00; A01; D07 5.87
20 TLA01 Công nghệ nghệ thuật xây dựng A00; A01; D07 5.67
21 TLA01 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D07 5.67
22 TLA01 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D07 6.02
23 TLA01 Kỹ thuật công trình thủy A00; A01; D07 5.71Bạn đang xem: đại học thủy lợi điểm chuẩn 2016

Thông tin Điểm chuẩn chỉnh 2021:Điểm chuẩn theo ngành nghề 2021Điểm chuẩn chỉnh theo ngôi trường 2021


Tweet


Xem thêm: Soạn Sinh Học Bài 1 Lớp 8 Bài 1: Bài Mở Đầu, Lý Thuyết Sinh Học Lớp 8 Bài 1: Bài Mở Đầu

trường thành viên đội trường GX


Xem thêm: Soạn Văn Lớp 10 Tập 1 Bài 1 0, Bài 1 Trang 19 Sgk Ngữ Văn 10 Tập 1

*

TLA TLS - Trường đại học thủy lợi