ĐẠI SỐ QUAN HỆ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU

     
Cơ sở dữ liệu quan hệLập trình C#Lập trình C/C++Hệ quản trị CSDLĐồ họa trang bị tínhLập trình JavaLập trình hòa hợp ngữXây dựng hệ thốngThiết kế hệ thốngTrí tuệ nhân tạoXử lý ảnh


Bạn đang xem: đại số quan hệ trong cơ sở dữ liệu

Đại số quan hệ tình dục là cơ sở triết lý toán học mang lại việc khiến cho hệ cai quản trị các đại lý dữ liệu. Bao gồm, phép chọn, phép chiếu, tích đề các, phép phù hợp phép giao, phép trừ phép chia...


Cho quan hệ r có mang trên lược thiết bị quan hệ R(U), E là biểu thức chọn phát biểu trên U. Phép chọn trên quan hệ nam nữ r theo điều kiện E, ký hiệu σE(r) mang lại ta một quan lại hệmới cùng với tập ở trong tính U và những bộ là những bộ của r thoả mãn điều kiện E
Ta viết: σE(r) = t Trong đó E(t) là quý giá của biểu thức E lúc thay phần nhiều thuộc tính Ai trong E của t vày t.
*
Các phép toán trong E
Phép chiếu
:Cho tình dục r tư tưởng trên lược đồ vật quan hệ R(U) với U=A1, ..., An và tập nằm trong tính X⊆U. Phép chiếu quan hệ giới tính r lên tập ở trong tính X, ký hiệu ΠX(r) mang lại ta một quan hệ new với tập thuộc tính X và những bộ là tinh giảm trên X của các bộ t∈r.Ta viết ΠX(r) = t .Tích Đề các:Cho hai quan hệ giới tính r tư tưởng trên lược vật quan hệ R(U) và s quan niệm trên lược đồ dùng quan hệ S(V), cùng với U= A1,A2, ..., An , V= B1,B2,..., Bm. Tích Đề những của r với s, ký hiệu r×s mang đến ta một quan hệ bắt đầu với tập ở trong tính U ∪V và những bộ bao gồm dạng:


Xem thêm: Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 12 Năm Đèn Sách, Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 12

trong đó (a1 , ..., an ) ∈r cùng (b1,b2, ..., bm ) ∈s.Ta viết:r ×s= (a1,a2, ..., an) ∈r với (b1,b2, ..., bm)∈sPhép chia
:Cho hai quan hệ giới tính r quan niệm trên lược đồ gia dụng quan hệ R(U) và s quan niệm trên lược đồquan hệ S(V) với V⊂U với s ≠φ. Đặt X=U V.Thương của phép chia quan hệ r mang lại quan hệ s, cam kết hiệu r ÷s cho ta quan hệ bắt đầu với tập nằm trong tính là X và những bộ được xác minh bởi: u Ta viết:
Các phép toán tập hợp
Quan hệ khả hợp: Hai quan hệ giới tính r cùng s được call là khả đúng theo (tương thích) giả dụ chúng có cùng tập ở trong tính.Phép đúng theo (Union)Cho hai quan hệ nam nữ khả thích hợp r với s xác đinh trên lược đồ vật quan hệ R(U). Phép vừa lòng 2 dục tình r và s, ký hiệu r ∪s mang đến ta một quan lại hệ mới với tập ở trong tính U và các bộ là những bộ trực thuộc r hoặc ở trong s.Ta viết:
Phép giao (Intersect)
Cho hai tình dục khả hợp r cùng s xác đinh bên trên lược thiết bị quan hệ R(U). Phép giao 2 quan hệ r cùng s, ký hiệu r∩s mang đến ta một quan hệ new với tập trực thuộc tính U và những bộ là những bộ nằm trong r cùng thuộc s.Ta viết:


Xem thêm: Bài 14: Thuộc Tính Box-Shadow, Thuộc Tính Box Shadow Trong Css

Phép trừ (Difference)
Cho hai quan hệ tình dục khả phù hợp r cùng s xác đinh bên trên lược trang bị quan hệ R(U). Phép trừ quan hệ r mang đến s, ký kết hiệu r-s cho ta một quan liêu hệ mới với tập ở trong tính U và các bộ là những bộ nằm trong r cơ mà không ở trong s.Ta viết:

Tin học cơ bạn dạng - nền tảng gốc rễ của đều kỹ năng

Mọi tin tức trên blog hồ hết được giữ bản quyền do Tin học cơ bản. Chúng ta nếu mong muốn lấy tin tức từ blog vui miệng ghi rõ nguồn giayphutyeuthuong.vn