ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 9 HỌC KÌ 2

     

Đề thi lịch sử vẻ vang 9 học tập kì 2 năm 2021 – 2022 gồm 3 đề kiểm tra chất lượng học kì tất cả đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: đề cương lịch sử 9 học kì 2

Đề soát sổ học kì 2 lịch sử hào hùng 9 được soạn với cấu tạo đề siêu đa dạng bao hàm cả trường đoản cú luận với trắc nghiệm bám sát đít nội dung lịch trình học vào sách giáo khoa. Hy vọng đây vẫn là tài liệu có lợi cho quý thầy cô tham khảo để ra đề thi. Ko kể đề soát sổ học kì 2 lịch sử hào hùng 9, những bạn tìm hiểu thêm một số đề thi như: đề thi học kì 2 môn Ngữ văn 9, đề thi học tập kì 2 Toán 9, đề thi học kì 2 môn giờ Anh 9.


Bài viết sát đây

Nội dung


Ma trận đề thi lịch sử 9 học tập kì 2

Nội dung

Bạn đang xem: bộ đề thi học kì 2 môn lịch sử lớp 9 năm 2021 – 2022


Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Chương II

Việt Nam trong những năm 1930 – 1939

Kể được tên nhân vật định kỳ sử

Phân biệt được các sự kiện định kỳ sử

Nhận xét được mục đích của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,25

2,5%

2

0,5

5%

1

1

10%

4

1,75

17,5%

Chương III Cuộc vận động tiến tới bí quyết mạng mon Tám năm 1945

Nhớ được thời gian và câu chữ sự kiện định kỳ sử

Giải mê say được nội dung chưa phải là lý do thắng lợi, ý nghĩa sâu sắc lịch sử của bí quyết mạng tháng Tám

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

0,5

5%

2

0,5

5%

4

1

10%

Chương IV

Việt phái nam từ sau biện pháp mạng mon Tám đến việt nam kháng chiến

Giải ưa thích được vị sao sau phương pháp mạng mon Tám nước ta là rơi trúng tình cố kỉnh “ngàn cân nặng treo

sợi tóc”

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

2

20%

1

2

20%

Chương V

Việt phái mạnh từ thời điểm cuối năm 1946 cho năm 1954

– ghi nhớ được sự kiện định kỳ sử.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,25

2,5%

1

0,25

2,5%

Chương VI Việt Nam từ năm 1954-1975

– ghi nhớ được số liệu kế hoạch sử.

– đề cập tên được sự kiện lịch sử.

– trình bày được sự kiện lịch sử.

Giải mê thích được nội dung kiến thức lịch sử

Phân tích sự kiện định kỳ sử

Số câu

Số điểm

tỉ lệ %

2

0,5

5%

1

2,5

25%

2

0,5

5%

1

1,5

15%

6

5

50%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

7

4

40%

5

3

30%

3

2

20%

1

1

10%

16

10

100%

Đề thi lịch sử vẻ vang 9 học tập kì hai năm 2021

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đầu lời giải mà em chỉ ra rằng đúng nhất

Câu 1: Nội dung nào tiếp sau đây không biểu hiện đúng phương châm của Nguyễn Ái Quốc tại Hội nghị thành lập và hoạt động Đảng đầu năm mới 1930 ?

A. Truyền thống trị nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam

B. Tập trung hội nghị thống nhất các tổ chức cùng sản

C. Thống nhất những tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất

D. Soạn thảo chủ yếu cương vắn tắt, sách lược vắn tắt để hội nghị thông qua

Câu 2: lý do cơ bản nào đưa ra quyết định thành công của hội nghị hợp tuyệt nhất ba tổ chức cộng sản làm việc Việt Nam đầu xuân năm mới 1930 ?

A. Giữa các đại biểu những tổ chức cộng sản có mâu thuẫn về hệ bốn tưởng.

B. Giữa những đại biểu các tổ chức cùng sản phần nhiều tuân theo điều lệ quốc tế vô sản.

C. Bởi vì được sự vồ cập của nước ngoài cộng sản và uy tín cao của Nguyễn Ái Quốc.

D. Đáp ứng đúng yêu cầu trong thực tiễn cách mạng nước ta và sự chủ động của Nguyễn Ái Quốc.

Câu 3: Ai là người sáng tác của Luận cương thiết yếu trị (10 – 1930) ?

A. Nguyễn Ái Quốc.

B. Nguyễn Văn Cừ.

C. è cổ Phú.

D. Lê Hồng Phong.

A. Khởi nghĩa giành chính quyền ở hà nội thắng lợi

B. Việt Minh rải truyền đơn, biểu ngữ lôi kéo khởi nghĩa

C. Việt Minh tổ chức triển khai buổi diễn thuyết công khai ở thành phố

D. Cuộc mít tinh của nhân dân hà thành ở trung tâm vui chơi quảng trường Ba Đình

Câu 5: văn bản nào dưới đây không cần là ý nghĩa sâu sắc của biện pháp mạng mon Tám năm 1945 so với Việt phái mạnh ?

A. Cổ vũ ý thức đấu tranh của nhân dân những nước ở trong địa

B. Lộ diện một kỉ nguyên mới cho dân tộc- kỉ nguyên độc lập, tự do

C. Buộc Pháp công nhận những quyền dân tộc cơ phiên bản của Việt Nam

D. Lật đổ nền kẻ thống trị của thực dân, phong kiến, mang lại độc lập tự vày cho dân tộc

Câu 6: Nội dung nào sau đây không đề xuất là tại sao dẫn tới thắng lợi của biện pháp mạng mon Tám năm 1945 ở vn ?

A. Tranh thủ được đk quốc tế thuận lợi

B. Nhận ra sự giúp đỡ, ủng hộ to béo từ những nước tư phiên bản phát triển

C. Truyền thống yêu nước, đương đầu kiên cường quật cường của nhân dân

D. Đảng ta đã tất cả quá trình chuẩn bị suốt 15 năm vừa qua các trào lưu cách mạng tự 1930 – 1945.

Câu 7: đến bảng tài liệu sau:

Thời gian

Sự kiện

A. 19 – 8- 1945

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bạn dạng Tuyên ngôn Độc lập

B. 23 – 8- 1945

2. Khởi nghĩa giành chủ yếu quyền chiến thắng ở dùng Gòn

C. 2 – 9 – 1945

3. Khởi nghĩa chiến thắng ở Hà Nội

D. 25 – 8 – 1945

4. Khởi nghĩa giành thiết yếu quyền thành công ở Huế

Hãy chọn lời giải đúng về mối quan hệ giữa thời hạn với sự kiện

A. A-3; B-4; C-1; D-2

B. A-1; B-2; C-3; D-4

C. A-2; B-1; C-3; D-4

D. A-4; B-3; C-2; D-1

Câu 8: “Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ khăng khăng không chịu đựng mất nước, nhất thiết không chịu làm nô lệ” là khẩu hiệu được nêu trong văn kiện lịch sử vẻ vang nào ?

A. Chỉ thị toàn dân chống chiến

B. Lời kêu gọi toàn quốc chống chiến

C. Báo cáo Bàn về phong thái mạng Việt Nam

D. Tác phẩm đao binh nhất định chiến hạ lợi

Câu 9: bởi sao trong số những năm 1965 – 1968 Mĩ lại tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền nam Việt Nam?

A. Do tác động của phong trào “Đồng Khởi”

B. Vì thất bại của chiến lược “Chiến tranh sệt biệt”

C. Vày thất bại của chiến lược “Chiến tranh đơn phương”

D. Do tác động ảnh hưởng của cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Câu 10: Chiến chiến thắng nào đã chứng tỏ quân dân khu vực miền nam hoàn toàn có tác dụng đánh bại kế hoạch “chiến tranh viên bộ”?

A. Núi Thành (1965)

B. Nhị mùa thô 1965- 1966 cùng 1966- 1967

C. Vạn Tường (1966)

D. Tổng tiến công và nổi lên xuân Mậu Thân 196

Câu 11: Hãy điền những con số vào vị trí trống.

Xem thêm: Giới Hạn Trang In Trong Excel 2010, Cách Bỏ Giới Hạn Trang In Trong Excel 2010

Quân dân ta nghỉ ngơi miền Nam đồng loạt tiến công và nổi dậy ở 37 trong tổng cộng …. Tỉnh, ….trong số 6 đô thị lớn, …. Trong các ….. Quận lỵ, sinh sống hầu khắp những “ấp chiến lược”, những vùng nông thôn.

A. 44, 4, 64, 242

B. 242, 4, 64, 44

C. 4, 64, 44, 242

D. 44, 4, 64, 242

Câu 12: Chiến dịch mở màn cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 là

A. Tây Nguyên

B. Dùng Gòn- Gia Định

C. Quảng Trị

D. Huế – Đà Nẵng

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 13 (2,5 điểm) Hãy trình diễn nguyên nhân chiến thắng của cuộc loạn lạc chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975) ?

Câu 14 (2,0 điểm) Tại sao nói nước vn Dân nhà Cộng hòa ngay lập tức sau khi thành lập đã sống vào tình nắm “ngàn cân nặng treo gai tóc” ?

Câu 15 (1,5 điểm) Phân tích nguyên nhân thành công của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu vớt nước (1954 – 1975) ?

Câu 16 (1,0 điểm) dìm xét vai trò của Nguyễn Ái Quốc so với với sự ra đời của Đảng cùng sản việt nam ?

Đáp án đề thi học kì 2 lịch sử 9

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

D

C

A

C

B

A

B

B

C

A

D

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

13

* nhà quan:

– Sự chỉ đạo sáng trong cả của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh với mặt đường lối bao gồm trị, quân sự chiến lược độc lập, từ chủ, đúng đắn, sáng tạo.

– quần chúng giầu lòng yêu nước, lao động phải cù, kungfu dũng cảm.

– Hậu phương miền bắc không xong lớn mạnh.

* khách quan:

– Sự đoàn kết trợ giúp nhau của 3 dân tộc Đông Dương

– Sự đồng tình, ủng hộ của các lực lượng giải pháp mạng, hòa bình, dân công ty trên thay giới, nhất là của Liên Xô, trung hoa và những nước XHCN khác.

0,75

0,5

0,25

0,25

0,75

14

* Về bao gồm trị:

– từ vĩ đường 16 trở ra Bắc, hơn 20 vạn quân Tưởng kéo vào, phối kết hợp cùng đàn phản đụng tay sai thủ đoạn lật đổ cơ quan ban ngành cách mạng, ra đời chính quyền tay sai.

– tự vĩ con đường 16 trở vào Nam, quân Anh kéo vào dọn đường mang đến Pháp trở về xâm lược nước ta.

* Về ghê tế:

– Nền tài chính nước ta vốn sẽ nghèo nàn, lạc hậu, còn bị chiến tranh tiêu diệt nặng nề.

– Ngân quỹ nhà nước trống rỗng.

* Văn hóa, thôn hội:

Hơn 90 % dân sinh mù chữ, các tệ nạn làng hội tràn lan.

0,75

0,5

0,25

0,25

0,25

15

– Sự chỉ huy sáng xuyên suốt của Đảng, dẫn đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh với mặt đường lối chính trị, quân sự chiến lược độc lập, từ chủ, đúng đắn, sáng tạo.

– nhân dân ta giàu lòng yêu thương nước, lao động nên cù, hành động dũng cảm.

– Hậu phương miền bắc bộ không ngừng lớn mạnh.

– Sự đoàn kết giúp sức nhau của ba dân tộc bản địa ở Đông Dương ; sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của những lực lượng giải pháp mạng, hoà bình, dân công ty trên cụ giới, độc nhất vô nhị là của Liên Xô, trung hoa và những nước xóm hội nhà nghĩa khác.

0,5

0,25

0,25

0,5

16

– Nguyễn Ái Quốc sẽ tìm ra con phố cứu nước chính xác để giải hòa dân tộc

– Người chuẩn bị về mặt tư tưởng, chính trị mang đến cán bộ của Hội, truyền thống trị nghĩa Mác Lê-nin về trong nước.

Xem thêm: Những Ví Dụ Nào Sau Đây Thuộc Phản Xạ Có Điều Kiện? Tính Chất Nào Sau Đây Thuộc Phản Xạ Có Điều Kiện

– Nguyễn Ái Quốc là bạn thống duy nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng cùng mạng Việt Nam.

kimsa88
cf68