Đề cương ôn tập lý thuyết học kỳ 2 môn tiếng anh 8 mới

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

Đề cương ôn tập học kì II môn giờ đồng hồ anh lớp 8


mua xuống 15 1.958 81

giayphutyeuthuong.vn xin giới thiệu đến những quý thầy cô, những em học sinh đang trong quy trình ôn tập tài liệu Đề cương cứng ôn tập học kì II môn giờ đồng hồ anh lớp 8, tài liệu bao hàm 15 trang, không thiếu thốn lý thuyết, cách thức giải chi tiết và bài xích tập gồm đáp án (có lời giải), giúp những em học viên có thêm tài liệu tìm hiểu thêm trong quá trình ôn tập, củng cố kỹ năng và kiến thức và sẵn sàng cho bài thi môn giờ đồng hồ anh chuẩn bị tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật công dụng và đạt được hiệu quả như mong muốn đợi.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập lý thuyết học kỳ 2 môn tiếng anh 8 mới

Mời các quý thầy cô và những em học sinh cùng xem thêm và cài đặt về cụ thể tài liệu dưới đây:

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ IIMÔN: TIẾNG ANH LỚP 8 NĂM HỌC 2020-2021A. NỘI DUNG: Unit 7, 8, 9.B.GRAMMAR ( NGỮ PHÁP )I. Conditional sentences type 1. (Câu đk loại 1)IF CLAUSE ( Mệnh đề If ) MAIN CLAUSE ( Mệnh đề chính ) Simple Present ( Thì hiện tại đơn ) If + S + V (s/es) Simple Future ( Thì tương lai 1-1 ) S + will/ won’t + V ( bare infinitive ) S+ can/must/ may/ might+ V( bare infinitive )Eg 1 If I have enough money, I will buy a big house.( trường hợp tôi gồm đủ tiền , tôi sẽ download một ngôi nhà béo ). Eg 2 If you want khổng lồ pass the exam, you must study harder.( Nếu bạn muốn thi đỗ , các bạn phải học tập hành cần mẫn hơn ).Eg 3 If she doesn’t want khổng lồ be late, She must get up early.( ví như cô ấy không muốn bị muộn thì cô ấy buộc phải dậy sớm ).- Câu đk loại một là câu điều kiện diễn tả tình trạng tất cả thật ở hiện tại hoặc tương lai.Eg If you learn hard, you will pass the exam. Nếu như khách hàng học chăm chỉ , bạn sẽ đỗ kỳ thi.- trong câu điều kiện loại 1, thì hiện tại đơn dùng trong mệnh đề If, còn thì sau này đơn được sử dụng trong mệnh đề chính.Eg If the factory continues dumping poison into the lake, all the fish & other aquatic animals will dieNếu đơn vị máy tiếp tục thải chất độc xuống hồ, thì tất cảloài cá và những sinh đồ vật dưới nước vẫn chết.Chú ý Thì lúc này đơn có thể được cần sử dụng trong mệnh đề chính để mô tả một điều kiện luôn luôn đúng

II. Conditional sentences type 2. (Câu đk loại 2)IF CLAUSE (Mệnh đề If ) MAIN CLAUSE ( Mệnh đề thiết yếu )If +S + V-ed/2If + S + were S + would / could/might + V(infinitive) S + wouldn’t / couldn’t +V (infinitive) Eg 1 If I became rich , I would spend all my time travelling. Giả dụ tôi giàu, tôi đang dành tất cả thời gian để đi du lịch.

- Câu điều kiện loại 2 là câu điều kiện không có thật thường dùng để làm nói lên sự tưởng tượng của tín đồ nói. ( Điều kiện không thể xẩy ra ở hiện tại hoặc sau này ).If I were you, I would buy that bike.Nếu tôi là bạn tôi sẽ cài chiếc xe đạp điện đó.

Chú ý vào mệnh đề không tồn tại thật ở hiện tại tại, bạn có thể dùng were ráng cho was trong toàn bộ các ngôi vào mệnh đề If.Eg If I were you, I would study English hard. Nếu tôi là bạn, tôi đã học giờ Anh cần mẫn hơn.

Xem thêm: 100+ Hình Ảnh Đôi Bồ Câu Hôn Nhau, 7000+ Chim Bồ Câu & Ảnh Chim Miễn Phí

III. The Present Simple (Thì lúc này đơn )1. Positive (Câu Khẳng định) I / We / You / They + V( nguyên mẫu) He / She / It + V (s/es) Eg I go khổng lồ school every day. My father often watches TV at 7 p.m2. Negative (Câu tủ định)I / We / You / They don"t (do not)+ V (nguyên mẫu)He/ She / It doesn"t (does not) + V (nguyên mẫu) Eg I don’t go lớn school on Sundays. He doesn’t play games on Saturdays.Interrogative (Câu nghi vấn)Do I / We / You / They + V (nguyên mẫu)Does He/ She / It + V (nguyên mẫu)Eg bởi you go lớn school every day? Does he play football every afternoon?- Thì lúc này đơn diễn tả thói thân quen hằng ngày.Eg He gets up at 5 o’clock in the morning.-Thì lúc này đơn diễn tả sự vấn đề hay thực sự hiển nhiên.Eg We have two children.-Thì hiện tại đơn mô tả sự vấn đề xảy ra sau này theo thời gian biểu hay định kỳ trình.Eg The plane takes off at 5.00 tomorrow morning.

+ những trạng từ kèm theo với thì hiện tại đơn- Every day / week / month…..(Hằng ngày / tuần / tháng...)- Always : luôn luôn- Usually : hay xuyên- Often : thường- Sometimes : thỉnh thoảng- Seldom : hi hữu khi- Never : ko bao giờNOTE (CHÚ Ý)- rất nhiều động trường đoản cú tận cùng là : o, s , ch , sh, x, z , ta thêm esEg go -> goes watch -> watches wash -> washes fix -> fixes- mọi động tự tận thuộc là y nhưng đằng trước là nguyên âm ( u, e ,o , a, i), nhằm nguyên y rồi thêm sEg play -> plays say -> says- các động tự tận cùng là y mà đằng trước là phụ âm ta thay đổi y thành i rồi thêm esEg study -> studies fly -> fliesIV. The Present Continuous (Thì hiện tại tiếp diễn)Câu khẳng địnhI + am + V-ingHe / She / It + is + V-ingWe / You / They + are + V-ing

Eg I am learning English at the moment. He is playing football now. We are listening khổng lồ music at this time Câu lấp địnhI + am + not + V-ingHe / She / It + is + not + V-ingWe / You / They + are + not + V-ing

Eg I am not learning English at the moment. He is not playing football now.Câu nghi vấn. Am + I + V-ing Is + He / She / It + V-ing Are + You / We / They + V-ingEg Are you learning English at the moment? Is He playing football now ?-Thì hiện nay tại tiếp diễn dùng để mô tả một hành vi đang xảy ra tại thời điểm nói trong hiện tại tại.Eg She is talking lớn her teacher about that plan.- Thì hiện nay tại tiếp diễn đề cập tới những thói quen xấu gây khó khăn chịu cho những người khác, thường xuyên đi cùng trạng từ bỏ “ always “ hoặc “constantly”.Eg He is always leaving his dirty socks on the floor.- Thì hiện nay tại tiếp diễn dùng để diễn tả những tình huống đang gắng đổi.Eg Her son is getting better.-Thì bây giờ tiếp diễn biểu đạt một kế hoạch chắc chắn rằng sẽ xảy ra sau này (thường đi cùng rất trạng từ bỏ chỉ thời gian trong tương lai).Eg. I am studying English next summer.Các trạng từ đi kèm theo với thì hiện tại tiếp diễn.- Now : bây giờ- At the moment : ngay lập tức bây giờ- At this time : vào tầm khoảng này- Today : hôm nay- Be quiet : Hãy im lặng- Listen : Nghe này

IV. The Present Perfect (Hiện tại hoàn thành)I /You/ We/ They + have + Ved / VppHe / She / It + has + Ved /VppEg I have lived in Thanh Hoa đô thị since 1987 He has bought a new car for 2 weeks.I /You/ We/ They + have + not + Ved / VppHe / She / It + has + not + Ved /VppEg I haven’t lived in Thanh Hoa city since 1987 He hasn’t bought a new oto for 2 weeks. Have + I /You/ We/ They + Ved / Vpp Has + He / She / It + Ved /VppEg Have you been khổng lồ England ? Has cha gone to lớn Sam Son beach?

- Thì hiện tại hoàn thành miêu tả sự việc xẩy ra trong vượt khứ và kéo dài đến hiện tại tại.Eg I have learnt English for 15 years.She has lived here since 2016- Thì lúc này hoàn thành biểu đạt sự việc vừa mới xẩy ra nhưng không đề cập mang lại thời gian, hay được dùng với những từ như just, already, yet.Eg She has just come. They haven’t arrived yet.-Thì hiện tại dứt dùng để nói đến các vụ việc vừa mới xảy ra và hậu quả của chính nó vẫn còn tác động đến hiện tại tại.Eg He has just washed his car, so it looks very clean now.-Thì hiện nay tại dứt khi nói về trải nghiệm hay kinh nghiệm , thường kèm theo với ever/ never.Eg Have you ever been to London ? I have never seen that movie before.Những trạng tự chỉ thời gian đi kèm với thì bây giờ hoàn thành:- Ever : bao giờ- Never : ko bao giờ- So far : mang đến đến hiện thời / nay- Serveral times : vài lần rồi- Just : vừa mới’- Already : rồi- Yet : chưaVI. The present simple for future.( Thì hiện tại đơn mang chân thành và ý nghĩa tương lai)

I / We / You / They + V( nguyên mẫu) He / She / It + V (s/es) Eg I go khổng lồ school every day. My father often watches TV at 7 p.m

I / We / You / They don"t (do not)+ V (nguyên mẫu)He/ She / It doesn"t (does not) + V (nguyên mẫu) Eg I don’t go khổng lồ school on Sundays. He doesn’t play games on Saturdays.

Do I / We / You / They + V (nguyên mẫu)Does He/ She / It + V (nguyên mẫu)Eg do you go to school every day ? Does he play football every afternoon?- Thì hiện tại đơn miêu tả thói thân quen hằng ngày.Eg He gets up at 5 o’clock in the morning.-Thì lúc này đơn diễn tả sự việc hay thực sự hiển nhiên.Eg We have two children.Ngoài phương pháp dùng ngơi nghỉ trên , thì lúc này đơn còn mang ý nghĩa tương lai lúc nói về thời gian biểu, công tác , kế hoạch trình , … và trong những trạng trường đoản cú chỉ thời gian cụ thể..Eg: The plane takes off at 5.00 tomorrow morning.

Xem thêm: Lời Bài Hát Tâm Sự Với Anh Dương Hồng Loan Ft Lưu Chí Vỹ, Tâm Sự Với Em

VII .The past perfect ( Thì thừa khứ xong xuôi )Thể khẳng địnhS + had + P2 Eg: I had left my wallet at home.Thể đậy địnhS + hadn’t + P2Eg: The house was dirty. They hadn’t cleaned it for weeks.Thể nghi vấnHad + S + P2? Eg: Where had he put his wallet?-Thì thừa khứ dứt được dùng làm diễn tả: hành vi hoặc tinh thần đã xảy ra và đã ngừng trước 1 thời điểm trong vượt khứ.Ex: By the over of last semester, we had finished Book IV. Before his mother came back, he had tidied up the whole room. hành vi đã xảy ra và xong xuôi trước một hành vi quá khứ khác (hành động xảy ra trước dùng quá khứ trả thành, hành vi xảy ra sau sử dụng quá khứ đơn).Ex: I had seen him before he saw me. hành động đã xảy ra và kéo dãn dài đến 1 thời điểm nào đó trong vượt khứ. Ex: By nine o"clock, we had studied for three hours in the classroom. I had worked for several hours when he called. She told me that she had walked for two hours.CHÚ Ý:Dấu hiệu nhấn biết:Trong câu hay có các từ: before(TRƯỚC khi ), after(sau khi), when(khi), by the time(vào thời điểm), by the over of + time in the past … Ex: *When I got up this morning, my father had already left. * By the time S. Past, Past Perfect. By the time I met you, I had worked in that company for five years. * S. Past After Past PerfectThey went trang chủ after they had eaten a big roasted chicken.After I had bought a new pen, I found my pen* Past Perfect Before S.past She had done her homework before her mother asked her to vì chưng so. Before he arrived his office, his secretary had gone outIX. PASSIVE VOICE (THỂ BỊ ĐỘNG)1. CÂU BỊ ĐỘNG (Passive sentences):Câu tiêu cực là câu trong số đó chủ ngữ là fan hay vật dấn hoặc chịu ảnh hưởng của hành động.Eg: (A) I asked a question. →(P) : A question was asked by me. Một thắc mắc được hỏi bởi vì tôi.B. Giải pháp chuyển từ bỏ câu chủ động sang câu bị động: * Thể xác định (Affirmative form) S + be + p.p (Past Participle) + (by + 0)Ex: The picture was painted by Tom. S be + p.p O* Thể đậy định (Negative form) S + be not + p.p + (by + 0)Ex: The picture was not painted by Tom. S be + p.p o* Thể ngờ vực (Interrogative form) Be + S + p.p + (by + 0)?Ex: Was the picture painted by Tom? Be S p.p oĐộng từ be tại đây phải phù hợp với công ty ngữ cũng buộc phải thể hiện tại được thì cuar câu. Lúc dịch nghĩa câu bị động, ta dịch là “bị, được” tùy vào câu, ngữ cảnh mà ta lựa chọn nghĩa mang lại phù hợp.Câu thụ động ở từng thì:TENSES (Các một số loại thì) PASSIVES STRUCTURE(Cấu trúc bị động)Present simple (Hiện tại solo )I learn English. Is/ are/ am + V.pp / VedEnglish is learned (by me).Present progressive ( QK Tiếp Diễn)She is reading the book. Is/ are/ am + being + V.pp / V.edThe book is being read (by her).Past simple ( vượt khứ đơn)The little boy broke the glass. Was / were + Vpp / VedThe glass was broken by the little boy.Past progressive ( QK Tiếp Diễn)The police were interrogating him. Was/ were + being + V.pp / VedHe was being interrogated by the police.Present perfect ( QK hoàn thành)She has cooked the food. Have/ has been + V.pp / VedThe food has been cooked (by her).Future simple ( Tương lai tiếp diễn )They will cover the road with a red carpet tomorrow. Will be + V.pp / VedThe road will be covered with a red carpet tomorrow.Future progressiveI will be holding the wedding buổi tiệc ngọt ưi Ha. Noi next month. Will be being + V.pp / VedMy wedding các buổi tiệc nhỏ will be being held in Ha Noi next month.