Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn toán

     

Bạn sẽ xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Coi và download ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại trên đây (82.88 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn toán

SỞ GD và ĐT ………..TRƯỜNG trung học phổ thông ……ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1Năm học: 20… - 20….Môn thi: Toán 10Thời gian: 90 phút(Không kể thời gian phát đề)Ngày thi: ...............................Câu I (2,0 điểm). Tìm tập xác minh của những hàm số sau:x2 + 21) y =x −12) y = x + 3 + 6 − xCâu II (3,0 điểm). đến hàm số bậc hai: y = x2 + 2x - 31) khảo sát điều tra sự trở nên thiên với vẽ đồ dùng thị hàm số.2) Từ đồ vật thị tìm x để y ≥ 0.3) phụ thuộc đồ thị, biện luận theo m số nghiệm của phương trình:x 2 + 2x − 3 = mCâu III (3,0 điểm).1) mang đến tứ giác ABCD. điện thoại tư vấn E, F thứu tự là trung điểm của AB với CD. Chứngmình rằng AD + BC = 2 EF2) Tam giác ABC có trọng tâm G. điện thoại tư vấn M, N là các điểm xác định bởiAM = 2 AB , AN =2AC . Chứng tỏ rằng M, N, G trực tiếp hàng.
5Câu IV. 1(2,0 điểm). (Dành cho học sinh các lớp 10A1; 10A2; 10A3).Giải phương trình: 3 x 3 + 8 = 2 x 2 − 3 x + 10Câu IV. 2(2,0 điểm). (Dành cho học sinh các lớp 10A4 → 10A10).Cho 3 mặt đường thẳng: d1: y = 2x - 1d2: y = 2 - xd3: y = ax + 3Tìm a để bố đường thẳng trên đồng quy.-----------------------------Hết----------------------------ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM (ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1TOÁN 10 - NĂM HỌC 20… - 20…)CâuI(2,0 điểm)Ý1ĐK: x - 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ 1Nội dungTXĐ: D = R 12x + 3 ≥ 0 x ≥ −3⇔⇔ −3 ≤ x ≤ 66 − x ≥ 0
x ≤ 6ĐK: Điểm0,50,50,5II(3 điểm)TXĐ: D = <-3;6>1y = x2 + 2x - 3(1,5 điểm) + TXĐ: D = R+ Chiều biến thiên:Hàm số đồng thay đổi trên khoảng (-1; +∞)0,5Hàm số nghịch phát triển thành trên khoảng chừng (-∞; -1)+ BBT:x-∞-1+∞y
+∞0,5+∞-4+ Đồ thị:. Toạ độ đỉnh I (-1; -4). Trục đối xứng là mặt đường thẳng: x = -1. Giao oy: A(0;-3); A"(-2;-3) đối xứng với A qua đường thẳng x= -1. Giao ox: B(-3;0); B"(1;0)Vẽ hình đúngII2 x ≤ −3y≥ 0⇔(1 điểm)x ≥ 123Gọi (C) là đồ vật thị hàm số y = x + 2 x − 3 gồm hai phần:(0,5 điểm)+ Phần phía bên trên trục hoành của (P)+ Đối xứng phần vật dụng thị bên dưới trục hoành của (P) qua trục0,5
0,51,00,252ox. Khi đó, số nghiệm của PT x + 2 x − 3 = m bằng số giaođiểm của (C) và đường thẳng y = m ta được:. Cùng với m . Cùng với m = 0 hoặc m > 4 PT có 2 nghiệm phân biệt.. Với 0 . Với m = 4, PT bao gồm 3 nghiệm phân biệt.Câu III(3 điểm)1AD = AE + EF + FD(1,5 điểm)BC = BE + EF + FC⇒ AD + BC = ( AE + BE ) + 2 EF + ( FD + FC )0,250,50,50,25
0,25= O + 2 EF + O= 2 EF2AM = 2 AB ⇔ GM − GA = 2GB − 2GA(1,5 điểm)⇔ GM = 2GB − GA0,5AN =222AC ⇔ GN − GA = GC − GA555⇔ GN =23GC + GA55
0,5⇔ 5GN = 2GC + 3GAGM + 5GN = 2GB − GA + 2GC + 3GA= 2GA + 2GB + 2GC = O⇒ GM = − 5GN0,250,25Vậy G, M, N trực tiếp hàng.Câu IV.1 (1 điểm)3 x 3 + 8 = 2 x 2 − 3 x + 10ĐK: x ≥ -2Với ĐK biến đổi PT đã mang lại trở thành:3 ( x + 2)( x 2 − 2 x + 4) = 2( x 2 − 2 x + 4) + x + 2Chia cả hai vế của PT cho x2 - 2x + 4 ta được:0,5x+2x+2−3 2+ 2 = 0 (1)
x − 2x + 4x − 2x + 42Đặt t =0,5x+2(t ≥ 0)2x − 2x + 4PT (1) trở thành: t2 - 3t + 2 = 0t = 1t = 20,5⇔Với t = 1 ⇒x+2= 1 ⇔ x 2 − 3x + 2 = 0x − 2x + 420,5x = 1
x = 2⇔Với t = 2 ⇒Câu IV.2 (2 điểm)x+2= 2 ⇔ 4 x 2 − 9 x + 14 = 0x − 2x + 42(Vô nghiệm)Vậy PT có 2 nghiệm là x = 1; x = 2Toạ độ giao điểm của d1 cùng d2 là nghiệm của hệ PT: y = 2x −1  y = 2x −1x = 1⇔⇔y = 2 − 42 x − 1 = 2 − xy = 1Vậy (d1) ∩ (d2) = I(1;1)0,5⇔1 = a + 3


Xem thêm: Khái Niệm, Nguồn Gốc, Bản Chất Và Chức Năng Của Nhà Nước Ra Đời Khi Nào

*
Để thi điều tra khảo sát chất lương đầu năm mới môn toán lớp 7 3 809 11
*
Đề thi khảo sát quality đầu vào môn toán lớp 10 trường trung học phổ thông Gia Phù năm 2014 4 528 2
*
Đề thi khảo sát quality đầu năm môn toán lớp 9 (Trường thcs Suối Ngô) 2 522 0
*
Đề khảo sát unique đầu năm môn Anh lớp 9 tất cả đáp án 4 344 0
*
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm học tập 2015-2016 (Có đáp án) 5 708 3
*
Đề thi khảo sát unique đầu năm môn Toán lớp 3 ngôi trường tiểu học Lý thường xuyên Kiệt, Bảo Lộc năm năm ngoái - 2016 3 491 2
*
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 trường thpt Văn Quán, Vĩnh Phúc năm học năm trước - 2015 8 417 1
*
Đề thi khảo sát unique đầu năm môn Toán lớp 7 trường thcs Bình Nhân, Tuyên quang đãng năm năm ngoái - 2016 2 426 0
*
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu, hải phòng đất cảng năm năm ngoái - năm 2016 3 689 0


Xem thêm: Giới Từ Đi Với Ngày Tháng - Trước Ngày Tháng Năm Dùng Giới Từ Gì

*
Đề thi khảo sát unique đầu năm môn Toán lớp 8 trường trung học cơ sở Long Sơn, Thạch Hà năm 2014 - năm ngoái 2 449 0