ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 2 CẤP THÀNH PHỐ

     
... Letter A, B, C or D : ( 30 p )1-B 2- D 3-C 4-C 5-B 6-A 7-C 8-C 9-B 10-D11-B 12- B 13-A 14-C 15-C 16-B 17-A 18-C 19-C trăng tròn -B 21 -B 22 -B 23 -D 24 -A 25 -C 26 -C 27 -A 28 -D 29 -D 30-BNote: 1 point for each ... Techniques also express human thoughts and feelings.Page: ba phần tư Híng dÉn chÊm Thi chän häc sinh giái líp 9 cấp thị trấn Môn : giờ đồng hồ Anh___________________________I Choose the word that has the ... Couldn’t 12. I lượt thích books on literature A. More than b. Most of all C. Much more D. Not at all13. She is not doing in the garden, just walking about the place.A. Anything B. Nothing C. Something...

Bạn đang xem: đề thi học sinh giỏi lớp 2 cấp thành phố


*

*

*

*

*

... 72 tuổi .Em hãy tính xem khi tuổi của ông nội Hà bằng tuổi bố Hà hiện thời thì hồi đó cha Hà từng nào tuổi?Câu4 : (2 điểm) tìm kiếm x. A. X + X x 5 = 24 b. X + 5 - 17 = 35 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP ... = 24 b. X + 5 - 17 = 35 X x 6 = 24 X + 5 = 35 + 17 X = 24 : 6 X + 5 = 52 X = 4 X = 52 - 5 X = 47 Lan cố kỉnh bảng tính nhẩm được hiệu quả là đôi mươi . Huệ nắm bảng tính nhẩm lại được hiệu quả là 26 .Hỏi ... 15 cm B . 20 cm C. 25 cm D. 30 cmCâu 9: 81 – x = 28 . X có mức giá trị bằng bao nhiêu? A. 53 B. 89 C. 98 D . 43 Câu 10: 17 + 15 – 10 = Số điền vào khu vực chấm là: A. 32 B. 22 C. 30 D. 12 II. Phần...

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Học Tiếng Anh Bổ Trợ, Mẫu Đơn Xin Học Thêm ✔️Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️


... Giảng dạy thanh hoá Đề chÝnh thøcKú thi chän häc sinh giái LíP 12 THPT, BTTHPT, LớP 9 THCSNăm học đôi mươi 07 -20 08 Môn thi: giờ đồng hồ Anh lớp 12 thpt Ngày thi: 28 mon 3 năm đôi mươi 08 Thời gian: 180 ... Và huấn luyện và đào tạo thanh hoáKỳ thi chọn học sinh tốt LớP 12 THPT, BTTHPT, LớP 9 THCSNăm học 20 07 -20 084 đáp án - Hớng dẫn chấm ( Đề bao gồm thức)Môn thi: giờ đồng hồ Anh lớp 12 trung học phổ thông A- đáp ánQuestion ... Gian giao đề thi) Đề thi tất cả 04 trang.Question 1: a- Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others: 1. A. Health B. Bread C. Appear D. Heavy 2.

Xem thêm: Trang Chủ - Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp

A. Sugar...