Đề thi hsg môn toán 7 năm học 2016 2017

     

Giới thiệu Đề giao lưu HSG Toán 7 năm 2016 – 2017 chống GD&ĐT Chí Linh – Hải Dương

Học toán online.vn gửi đến những em học viên và độc giả Đề gặp mặt HSG Toán 7 năm năm 2016 – 2017 chống GD&ĐT Chí Linh – Hải Dương.
Bạn đang xem: đề thi hsg môn toán 7 năm học 2016 2017

Tài liệu học sinh tốt Toán 7 và giải đáp giải chi tiết các đề thi học tập sinh tốt sẽ luôn được cập tiếp tục từ giayphutyeuthuong.vn, những em học sinh và quý chúng ta đọc truy cập web để nhận những tài liệu Toán giỏi và mới nhất miễn tổn phí nhé.

Tài liệu Đề gặp mặt HSG Toán 7 năm 2016 – 2017 phòng GD&ĐT Chí Linh – Hải Dương


UBND THỊ XÃ CHÍ LINHPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎINĂM HỌC năm 2016 – 2017MÔN: TOÁN 7Thời gian làm bài: 120 phút(Đề thi có 01 trang)Câu 1 (2,0 điểm)Tìm x biết:2110a)  x   3  16b) x 3 1  20174 2Câu 2 (2,0 điểm)a) Choabcab bc ca. Tính : p .bc ca abcabb) Hãy phân chia số 26 thành cha phần tỉ lệ thành phần nghịch với những số 2; 3; 4.Câu 3 (2,0 điểm)a) đến đa thức f(x) = ax2 + bx – 2Xác định hệ số a, b biết đa thức f(x) nhận x = -1 với x = 2 có tác dụng nghiệm.b) cho đa thức A  x 2  10 xy  2017 y 2  2 y với B  5x 2  8 xy  2017 y 2  3 y  2018 .Tìm đa thức C = A – B. Tính giá trị của nhiều thức C tìm kiếm được ở trên lúc 2x + y = 1.Câu 4 (3,0 điểm)Cho tam giác ABC vuông cân tại A. điện thoại tư vấn M là trung điểm của BC.a) chứng minh AM  BC cùng MA = MC.b) mang điểm D trên đoạn thẳng AB (D khác A với B), mặt đường thẳng vuông góc cùng với MDtại M giảm AC tại E. Bệnh minh: MD = ME.c) hội chứng minh: MD + ME  AD + AE.Câu 5 (1,0 điểm)Cho a, b, c, d là các số nguyên dương thỏa mãn nhu cầu a  b  c  d  25 .cbdaTìm giá chỉ trị lớn số 1 của M   .–––––––– hết ––––––––Họ tên thí sinh:……………………………………Số báo danh:…………………….Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:…………………………..UBND THỊ XÃ CHÍ LINHPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCâu ÝHƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ GIAO LƯU HSGNĂM HỌC năm nhâm thìn – 2017MÔN: TOÁN – LỚP 7(Hướng dẫn chấm cùng biểu điểm có 03 trang)Nội dung1 11xx3 41211x3  16  x  1   1 x  734122ax1b3 13 14035  2017  x    2017 4 24 223 40358067xx424 x  3  4035 x  8073424Ta có:Khi đó p.

Xem thêm: Đại Học Hoa Sen Tuyển Sinh 2019, Cẩm Nang Tuyển Sinh 2019Xem thêm: Quá Trình Trao Đổi Khí Ở Người, Trao Đổi Khí

 (1)  (1)  (1)  30,250,250,25+ ví như a  b  c  0 thì ta gồm b + c = 2a; c + a = 2b; a + b = 2ca  b b  c c  a 2c 2a 2b 6cabcabVậy : p = – 3 hoặc p = 6.0,250,25Giả sử số 26 được phân thành ba phần x, y, z.Theo bài bác ra ta có : 2x = 3y = 4z x y z 6 4 3b Áp dụng đặc điểm dãy tỉ số bằng nhaux y z x yz  6 4 3 64326213 x = 12, y = 8, z = 6.30,50,5abcabcb  c c  a a  b 2(a  b  c)Khi đó p. 20,50,25+ ví như a + b + c = 0 => a + b = -c; b + c = -a; a + c = -baĐiểmĐa thức f(x) = ax2 + bx – 2 thừa nhận x = -1 làm nghiệm.a  f(-1) = 0  a.(-1)2 +b.(-1) -2 =0  a – b -2 = 0  a = b + 2.Đa thức f(x) = ax2 + bx – 2 dấn x = 2 làm cho nghiệm.0,250,250,250,250,250,25 f(2)=0  a.(2)2 +b.(2) -2 =0  4a + 2b -2 = 00,25 4(b +2) + 2b – 2 = 0  4b +8 + 2b – 2 = 0  6b +6 = 0 b = -1  a = 1. Vậy a = 1; b = -10,25C=A–B  x 2  10 xy  2017 y 2  2 y  5 x 2  8 xy  2017 y 2  3 y  2018 x 2  10xy  2017y 2  2y  5x 2  8xy  2017y2  3y  2018b  4x 2  2xy  y  2018C  4×2  2xy  y  2018  2x(2x  y)  y  2018Thay 2x + y = 1 vào ta được C  2x  y  2018  (2x  y)  2018Thay 2x + y = 1 vào ta được C  1  2018  20170,250,250,250,25AHE0,25D1B2 3M45CFXét  ABM và  ACM có:AM chung; AB = AC (  ABC vuông cân); MB = MC (gt)4a  ABM =  ACM (c.c.c)  AMC . Nhưng mà AMB  AMC  1800  AMB  AMC  900 AMB AM  BC  900 ; ACM  450 (  ABC vuông cân tại A)–  AMC tất cả AMC  AMC vuông cân nặng tại M  MA = MC (1)M  900 (MD  ME) với MM  900 (AM  BC)Ta có: M2334M (2) M24  MAC  BAC  450DoABM=ACMMABb2Xét  AMD và  CME có:  ACM  450M (theo (2)); MADAM = cm (theo (1)); M24  AMD =  CME (g.c.g)  MD = ME0,250,250,50,250,250,5cTrên tia đối của tia MD đem F sao để cho MF = MD. Từ bỏ F kẻ FH  AB trên H.0,25– minh chứng  MDB =  MFC (c.g.c) từ đó suy ra FC // AB và FC  AC.– minh chứng  HAC =  CFH từ đó suy ra HF = AC0,25Do  AMD =  CME  AD = CE  AD + AE = AC.Do MD = ME buộc phải MD + ME = 2MD = DFMặt không giống DF  HF  DF  AC giỏi MD + ME  AD + AE0,25– lốt “=” khi MD  AB.Vì a + b = c + d = 25 bắt buộc 1  a, b, c, d  24Nếu cả nhì phân sốcdvà đều to hơn 1 thì c + d > a + b. Trái mang thiết.baVậy gồm một phân số không vượt quá 1.Không mất tính tổng quát giả sử+ nếu d  23 thì5c1bdc d 23 (vì a  1 )  M    1  23  24 (1)ab a1b+ ví như d  24 thì c = 1  M  – giả dụ a > 1 thì  M  1 0,2524a24 132– giả dụ a = 1 thì b = 24  M 0,25(2)1 24 57724 124Từ (1), (2) cùng (3) suy ra Max( M ) 57724Dấu “=” xẩy ra khi a = c = 1; b = d = 24hoặc a = c = 24; b = d = 1.Chú ý : giả dụ HS làm giải pháp khác, đúng vẫn cho điểm về tối đa.0,25(3)0,25