Đề thi thử toán 12 có lời giải chi tiết

     
*Bạn đang xem: đề thi thử toán 12 có lời giải chi tiết

*

30 Đề thi demo thpt non sông môn Toán có lời giải cụ thể mới độc nhất vô nhị (Đề số 1)

80574 lượt thi

50 câu hỏi

90 phút


Câu 1:

Cho hàm số y=fxcó đồ gia dụng thị như hình vẽ bên. Phương trình4fx-3=0có bao nhiêu nghiệm:


Đáp án là A

*
Xem thêm: Giáo Án Lớp 3 Tuần 35 Cktkn, Gián Án Giáo Án Lớp 5 Tuần 35 Cktkn

Câu 2:

Cho hàm số y=x4-2x2+4. Gọi A,B,C là tía điểm cực trị của đồ dùng thị hàm số. Tính diện tích s S của tam giác ABC


Đáp án là D

*


Câu 3:

Cho hàm sốy=ax2+bx+ca≠0 gồm đồ thị (P). Biết đồ gia dụng thị của hàm số có đỉnh I (1;1) và trải qua điểm A(2;3). Tính tổng S=a2+b2+c2.


Đáp án là C
Xem thêm: Lý Thuyết Sinh 9 Bài 28 : Phương Pháp Nghiên Cứu Di Truyền Người

Câu 5:

Cho hàm sốy=4x2-4x-8x-2x+12.Số tiệm cận đứng cùng tiệm cận ngang của trang bị thị hàm số là bao nhiêu?


bài thi tương quan 30 Đề thi thử thpt quốc gia môn Toán bao gồm lời giải cụ thể mới nhất (Đề số 2)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt đất nước môn Toán bao gồm lời giải chi tiết mới độc nhất (Đề số 3)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt đất nước môn Toán có lời giải cụ thể mới nhất (Đề số 4)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt giang sơn môn Toán có lời giải chi tiết mới tốt nhất (Đề số 5)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi thử thpt tổ quốc môn Toán bao gồm lời giải cụ thể mới duy nhất (Đề số 6)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi test thpt tổ quốc môn Toán có lời giải cụ thể mới nhất (Đề số 7)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt đất nước môn Toán tất cả lời giải cụ thể mới nhất (Đề số 8)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt tổ quốc môn Toán có lời giải cụ thể mới tốt nhất (Đề số 9)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi test thpt đất nước môn Toán có lời giải cụ thể mới tốt nhất (Đề số 10)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt quốc gia môn Toán có lời giải chi tiết mới độc nhất vô nhị (Đề số 11)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi test thpt tổ quốc môn Toán có lời giải chi tiết mới độc nhất vô nhị (Đề số 12)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi test thpt non sông môn Toán có lời giải cụ thể mới độc nhất (Đề số 13)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt giang sơn môn Toán có lời giải chi tiết mới tuyệt nhất (Đề số 14)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt giang sơn môn Toán tất cả lời giải chi tiết mới tốt nhất (Đề số 15)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt tổ quốc môn Toán gồm lời giải chi tiết mới tốt nhất (Đề số 16)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi thử thpt non sông môn Toán gồm lời giải cụ thể mới nhất (Đề số 17)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi thử thpt giang sơn môn Toán có lời giải chi tiết mới tốt nhất (Đề số 18)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi thử thpt giang sơn môn Toán gồm lời giải chi tiết mới duy nhất (Đề số 19)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt tổ quốc môn Toán bao gồm lời giải cụ thể mới độc nhất (Đề số 20)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt tổ quốc môn Toán bao gồm lời giải cụ thể mới duy nhất (Đề số 21)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi test thpt nước nhà môn Toán bao gồm lời giải chi tiết mới tốt nhất (Đề số 22)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt nước nhà môn Toán gồm lời giải cụ thể mới độc nhất (Đề số 23)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt nước nhà môn Toán có lời giải cụ thể mới tuyệt nhất (Đề số 24)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi test thpt tổ quốc môn Toán tất cả lời giải chi tiết mới duy nhất (Đề số 25)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi thử thpt non sông môn Toán bao gồm lời giải cụ thể mới tuyệt nhất (Đề số 26)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi test thpt giang sơn môn Toán gồm lời giải chi tiết mới nhất (Đề số 27)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt giang sơn môn Toán có lời giải cụ thể mới độc nhất (Đề số 28)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi demo thpt đất nước môn Toán bao gồm lời giải chi tiết mới duy nhất (Đề số 29)

50 câu hỏi

90 phút

30 Đề thi thử thpt đất nước môn Toán tất cả lời giải chi tiết mới độc nhất vô nhị (Đề số 30)

50 câu hỏi