Đề Thi Tin Học Trẻ Không Chuyên Lớp 5

     

giayphutyeuthuong.vn xin ra mắt đến các bạn Đề thi Tin học tập trẻ tỉnh giấc Vĩnh Phúc năm 2018 - Bảng A - cấp cho Tiểu học được công ty chúng tôi tổng hợp và đăng cài trong nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: đề thi tin học trẻ không chuyên lớp 5

Đây là tư liệu vô cùng xẻ ích, giúp các bạn học sinh rèn luyện và chuẩn bị tốt nhất mang đến kì thi tin học tập trẻ năm 2018 dễ dàng và đạt tác dụng cao. Sau đó là nội dung bỏ ra tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Bài thi Tin học tập trẻ thức giấc Vĩnh Phúc năm 2018 - Bảng A

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH VĨNH PHÚC

LẦN THỨ XIII – NĂM 2018

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

Bảng A: Khối đái học

Thời gian làm bài: đôi mươi phút (Không kể thời gian giao đề)

Số phách (do chủ tịch HĐ chấm thi ghi):…………………

Phần ghi của thí sinh:

- Họ và tên …………………………… SBD ………………


- học sinh lớp ………… ngôi trường Tiểu học …….…………….

- thuộc nhóm tuyển huyện (Thành phố): ……………………

Họ tên với chữ kí của giám thị:

- Giám thị số 1: ……………………………………………

- Giám thị số 2: ……………………………………………

Điểm bài bác thiHọ tên, chữ kí những giám khảo
Bằng sốBằng chữ
- Giám khảo 1: …………………………………...………………. - Giám khảo 2: ……………………………………………………

Lưu ý:

Đề thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm, từng câu có 4 phương án trả lời, trong số ấy có duy nhất giải pháp đúng. Thí sinh trả lời câu hỏi bằng phương pháp khoanh tròn vào vần âm A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời mà mình chỉ ra rằng đúng. Đề thi gồm 02 trang.

ĐỀ THI VÀ BÀI LÀM CỦA THÍ SINH:

Câu 1. trong MS Word, sử dụng lệnh File/ Print Preview để:

A. In văn bản;

B. Xem trước khi in;

C. Xào nấu văn bản;

D. Di chuyển văn bản.

Câu 2. Vào MS Word, để chia một ô thành nhiều ô, ta chọn ô cần tách bóc rồi triển khai thao tác:

A. Table/ Split Cell;

B. Table/ Select;


C. Windows/ Split Cells;

D. Insert/ Select.

Câu 3. trong MS Word, tổ hợp phím nào cho phép chọn toàn cục văn bản:

A. Ctrl + F;

B. Alt + F;

C. Ctrl + A;

D. Alt + A.

Câu 4. vào MS Word, nhằm chèn title trang, ta thực hiện:

A. Insert/ Header và Footer;

B. Tools/ Header & Footer;

C. View/ Header và Footer;

D. Format/ Header & Footer.

Câu 5. vào MS Word, muốn trình bày văn bản theo khung giấy ngang trong cửa sổ Page thiết lập ta chọn mục:

A. Portrait;

B. Right;

C. Left;

D. Landscape.

Xem thêm: Ở Điều Kiện Thường Phi Kim Nào Sau Đây Tồn Tại Ở Thể Lỏng ? Phi Kim Nào Sau Đây Tồn Tại Ở Thể Lỏng

Câu 6. Trong MS Excel, để xuống dòng trong một ô, ta sử dụng tổng hợp phím:

A. Alt + Enter;

B. Spacebar + Enter;

C. Shift + Enter;

D. Ctrl + Enter.

Câu 7. vào MS Excel, hàm tính giá chỉ trị bự nhất trong số ô nằm trong khối ô C12:C15 là:

A. Max C12:C15;

B. Max(C12:C15);

C. Max(C12,C15);

D. Max(C12;C15).

Câu 8. Vào Microsoft PowerPoint, để bật/tắt đường kẻ ngang và dọc xác định trên Slide ta dùng tổ hợp phím:

A. Ctrl+F9;

B. Ctrl+F8;

C. Alt+F8;

D. Alt+F9.

Câu 9. Trong chương trình Microsoft PowerPoint 2007, phím F5 mang đến phép:

A. Trình diễn cục bộ các Slide, tự Slide sản phẩm ;

B. Thể hiện từ Slide hiện nay tại;

C. Thể hiện Slide hiện tại;

D. Không làm gì cả.

Câu 10. Trong lịch trình Microsoft PowerPoint, tổng hợp phím Ctrl + K cho phép:


A. Sinh sản một Frame bắt đầu trên Slide sẽ soạn thảo;

B. Kích hoạt tác dụng Animations;

C. Chèn vào một link liên kết (Insert Hyperlink);

D. Không thực hiện gì.

Câu 11. Bậc nghịch đảo của hoạn (A1,A2,..., An) của (1, 2....N) là số những cặp (i,Aj) làm thế nào để cho iAj. Tính bậc nghịch hòn đảo của hoán vị (5, 2, 4, 3, 1).

A. 5;

B. 6;

C.7;

D. 8.

Câu 12. Một người đi xe trang bị với tốc độ 40 km/giờ trên quãng đường 80 km. Trên đường đi bạn đó nghỉ ngơi 25 phút thân đường. Nếu bạn đó căn nguyên lúc 7 giờ đồng hồ 40 phút thì cho tới nơi thời gian mấy giờ?

A. 9h 40 phút;

B. 2 giờ 00 phút;

C. 10 giờ đồng hồ 05 phút;

D. 9 giờ 15 phút.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Trang 28, Soạn Câu 1 Luyện Tập Trang 28

Câu 13. Số tiếp theo của dãy số: 3, 6, 9, 13, 17, 23, 27, 33 … là:

A. 37;

B. 38;

C. 39;

D. 40.

Câu 14. Trong MSW Logo, câu lệnh sau: Show (5-4)*0*1*2/2 cho tác dụng bằng bao nhiêu?