ĐỀ THI TOÁN LỚP 6 HỌC KÌ 2 NĂM 2014

     

Đề giayphutyeuthuong.vn học tập kì 2 môn Toán lớp 6 tất cả đáp án của trường trung học cơ sở Lương nắm Vinh năm học tập 2013 - 2014, những em tham khảo dưới đây nhé!

ĐỀ giayphutyeuthuong.vn HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 NĂM năm trước - LƯƠNG THẾ VINH

A. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:

Câu 1: trong các cách viết sau giải pháp viết nào là phân số?

*

Câu 4: Góc như thế nào sau đó là góc nhọn?

A. 900 B. 600 C. 1200 D. 1800 

Câu 5: đến hai góc phụ nhau. Trong những số đó có một góc bởi 400, số đo góc còn sót lại là:

A. 500 B. 600 C. 1400 D. 1500.

Câu 7: Tỉ số xác suất của nhị số 4 cùng 5 là:

A. 80% B. 125% C. 4,5% D. 0,2%

Câu 8: Hình gồm các điểm giải pháp điểm O một khoảng chừng bằng 6cm là:

A. Hình tròn tâm O nửa đường kính 6cm C. Hình trụ tâm O bán kính 3cm

B. Đường tròn chổ chính giữa O nửa đường kính 3cm D. Đường tròn trung tâm O nửa đường kính 6cm.

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 6 học kì 2 năm 2014

Bài 2: (1điểm) Đánh vệt X vào ô thích hợp hợp:

Câu

Đúng

Sai

1. Nhị phân số a/b cùng h/k đều bằng nhau nếu a . K = b . H

 

 

2. Hy vọng rút gọn gàng một phân số, ta phân tách cả tử và mẫu mã của phân số cho 1 bội thông thường của chúng.

 

 

3. Góc bẹt là góc có số đo bằng 900

 

 

4. Tam giác MNP là hình gồm bố đoạn trực tiếp MN, NP, MP khi cha điểm M, N, p. Không thẳng hàng.

 

 

B. TỰ LUẬN: (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) thực hiện phép tính:

*

Bài 4:  (3 điểm)

Trên và một nửa phương diện phẳng có bờ đựng tia Oa, vẽ hai tia Ob và Oc sao cho

a) Tính số đo góc bOc.

Xem thêm: Sâu Hại Có Mấy Kiểu Biến Thái, Côn Trùng Có Mấy Kiểu Biến Thái

b) Tia Ob liệu có phải là tia phân giác của góc aOc không? vày sao?

c) Vẽ Ot là tia đối của tia Oc. Tính số đo góc bOt?

ĐÁP ÁN ĐỀ giayphutyeuthuong.vn HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 6 NĂM 2014 - LƯƠNG THẾ VINH


I. Trắc nghiệm:

Câu 1:

1

2

3

4

5

6

7

8

A

D

B

B

A

C

A

D

Câu 2:

1. Đúng; 2. Sai; 3. Sai; 4. Đúng

II. Tự luận:

*

Bài 2:

Số học viên loại hơi của lớp là: 1/15 . 30 = 2 (học sinh)

Số học sinh loại vừa phải của lớp là: 8/15 . 30 = 16 (học sinh)

Số học sinh loại yếu đuối của lớp là: 30 – ( 2 + 16) = 12 (học sinh)

*

 Bài 4:

a. Do Góc aob = 700 0 đề nghị tia Ob

nằm giữa 2 tia Oa với Oc.

Xem thêm: Review Trường Đại Học Nghệ Thuật Trung Ương, Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương

Ta có: 

Góc aOb + bOc = aOc

700 + bOc = 1400

=> bOc = 1400 – 700 = 700

b. Tia Ob là tia phân giác của vì:

+ Tia Ob nằm trong lòng hai tia Oa cùng Oc

+ aOb = bOc = 700

(Hay aOb = bOc = aOc/2 = 1400/2 = 700)

c. Vì chưng bOc và bOt là 2 góc kề bù nên:

bOc + tOb = 1800

700 + tOb = 1800

=> tOb = 1800 – 700 = 1100

 giayphutyeuthuong.vn sẽ tiếp tục update đề giayphutyeuthuong.vn học kì 2 các môn lớp 6 các em liên tục theo dõi.