ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008

     

Đề 2: Nêu định lí về bí quyết tính diện tích hình thang, vẽ hình và viết công thức theo như hình vẽ?

 Ap dụng: Tính diện tích hình thang có hai đáy lần lượt là 5cm, 7cm, chiều cao 10cm?

II. BÀI TẬP BẮT BUỘC (8điểm)

Bài 1(1,5đ): tiến hành phép tính.

 ;

 
Bạn đang xem: đề kiểm tra học kì i năm học 2008

*
5 trang
*
tuvy2007
*
*
188
*
0Download


Xem thêm: Công Thức Tính Đạo Hàm Nhanh Đạo Hàm, Cách Tính Nhanh Đạo Hàm

Bạn vẫn xem tài liệu "Đề thi học kì I Toán Lớp 8 - Năm học tập 2009-2010 - Trường thcs Tân Xuân", để cài đặt tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD sinh hoạt trên


Xem thêm: Cách Đọc Danh Từ Số Nhiều Trong Tiếng Anh Từ Số Nhiều, Cách Phát Âm S Và Es

TRƯỜNG thcs TÂN XUÂNĐỀ THI HỌC KÌ I TOÁN 8 2009-2010Họ tên: ĐỀ ILớp:8A..I.LÍ THUYẾT(2điểm): học sinh lựa chọn một trong nhì đề sauĐề 1: tuyên bố quy tắc chia đa thức cho đối chọi thức?Aùp dụng :a/ làm tính chia (9x4 – 24x2) : 3x2.b/ Rút gọn biểu t hức: (4x2 – 6x): 2x - (3x- 9) : 3Đề 2: Nêu định lí về công thức tính diện tích s hình thang, vẽ hình và viết công thức theo hình vẽ? Aùp dụng: Tính diện tích hình thang có hai đáy lần lượt là 5cm, 7cm, độ cao 10cm?II. BÀI TẬP BẮT BUỘC (8điểm)Bài 1(1,5đ): triển khai phép tính.;c/ (x3 – 3x2 + x – 3) : (x – 3) ;Bài 2(1đ): Phân tích những đa thức sau thành nhân tử.a/ x2 - xy + x - y;b/ x2 – 6x + 9 – y2;Bài 3(2đ): đến biểu thức A = a/ Tìm điều kiện của x nhằm giá t rị của A được xác định?b/ Rút gọn gàng A?c/ Tìm quý hiếm của A khi x = 10?Bài 4(3.5đ): mang lại tam giác ABC vuông trên A, điểm D là trung điểm của BC. điện thoại tư vấn M là điểm đối xứng cùng với D qua AB, E là giao điểm của DM và AB. Call N là điểm đối xứng cùng với D qua AC, F là giao điểm của doanh nghiệp và ACa/ minh chứng tứ giác AEDF là hình chữ nhật?b/ minh chứng các tứ giác ADBM, ADCN là hình thoi?c/ minh chứng M đối xứng cùng với N qua A?............TRƯỜNG trung học cơ sở TÂN XUÂNĐỀ THI HỌC KÌ I LỚP 8 2009-2010Họ với tên:..Lớp: 8A. ĐỀ III.LÍ THUYẾT(2điểm): học sinh lựa chọn 1 trong hai đề sauĐề 1: phát biểu quy tắc chia 1-1 thức cho 1-1 thức?Aùp dụng :a/ làm tính chia: -15x4y3z2 : 5xy2z2.b/ Rút gọn biểu thức: (2x – y)3: (2x – y)2 + (x- y)2 : (x- y)Đề 2: Nêu định lí về bí quyết tính diện tích tam giác, vẽ hình cùng viết công thức theo như hình vẽ?Aùp dụng: Tính diện tích s ABC biết AH BC cùng AH = 6cm, BC = 15cm?II. BÀI TẬP BẮT BUỘC (8điểm)Bài 1(1,5đ): thực hiện phép tính.;;c/ (x3 – 5x2 + x – 5) : (x - 5) ;Bài 2(1đ): Phân tích những đa thức sau thành nhân tử.a/ 2x2 – 2xy + x - y;b/ x2 – 4x + 4 – z2;Bài 3(2đ): đến biểu thức B = a/ Tìm điều kiện của x nhằm giá t rị của B được xác định?b/ Rút gọn B?c/ Tìm quý giá của x khi B có giá trị bởi 2?Bài 4(3.5đ): cho hình bình hành ABCD cóAB = 2. AD, E, F theo trang bị tự là trung điểm của AB và CD. Gọi M là giao điểm của AC cùng với DE, N là giao điểm của AC với BF.a/ chứng tỏ tứ giác DEBF là hình bình hành?b/ chứng tỏ các đường thẳng AC, BD, EF cùng giảm nhau trên một điểm?c/ chứng minh tứ giác MENF là hình thoi ............ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂMĐỀ II.LÍ THUYẾT(2điểm): học sinh lựa chọn một trong hai đề sauĐề 1: phát biểu đúng quy tắc phân chia đa thức cho 1-1 thức (1điểm)Aùp dụng :a/ làm tính phân chia (9x4 – 24x2) : 3x2 = 3x2 – 8. (0,5 điểm)b/ Rút gọn biểu t hức: (4x2 – 6x): 2x - (3x- 9) : 3 = 2x – 3 – x + 9 = x + 6 (0,5 điểm)Đề 2: Nêu đúng định lí (0,5 điểm)ø Vẽ hình và viết đúng phương pháp tính diện tích s hình thang theo như hình vẽ (0,5điểm)Aùp dụng: Tính đúng diện tích hình thang : S = (5 + 7). 10 = 60 (cm2) (1 điểm)II. BÀI TẬP BẮT BUỘC (8điểm)Bài 1(1,5đ): triển khai phép tính mỗi ý đúng 0,5 điểm. (0,5 điểm); (0,5 điểm);c/ (x3 – 3x2 + x – 3) : (x – 3) = : (x – 3) = x2 + 1 (0,5 điểm);Bài 2(1đ): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử từng ý đúng 0,5 điểm.a/ x2 - xy + x – y = x(x – y) + (x – y) = (x – y). (x + 1)0,25 điểm0,25 điểmb/ x2 – 6x + 9 – y2 = (x – 3)2 – y2 = (x- y – 3).(x + y – 3)0,25 điểm0,25 điểmBài 3(2đ): mang đến biểu thức A = a/ ĐKXĐ: x2 – 5x 0 x(x – 5) 0 x 0 và x 5 0,5 điểmb/ Rút gọn A= 0,75điểm c/ khi x = 10 thỏa đk xác định.0,25điểm gắng x = 10 vào biểu sản phẩm A ta có:A = 0,5 điểmBài 4(3.5đ): Vẽ hình đúng 0,5 điểma/Chứng minh được tứ giác AEDF là hình chữ nhật. (1điểm)b/ minh chứng được tứ giác ADBM, ADCN là hình thoi . (1điểm)c/ chứng tỏ được M đối xứng với N qua A (1điểm)ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂMĐỀ III.LÍ THUYẾT(2điểm): học tập sinh chọn 1 trong nhị đề sauĐề 1: tuyên bố đúng phép tắc chia đối kháng thức cho đối kháng thức(1điểm)Aùp dụng :a/ có tác dụng tính chia: -15x4y3z2 : 5xy2z2 = -3x3y. (0,5 điểm)b/ Rút gọn biểu thức: (2x – y)3: (2x – y)2 + (x- y)2 : (x- y) = 2x – y + x – y = 3x – 2y. (0,5 điểm)Đề 2: Nêu định lí đúng (0,5 điểm)Vẽ hình và viết phương pháp tính diện tích s tam giác đúng theo hình vẽ (0,5 điểm)Aùp dụng: Tính diện tích s ABC : SABC = AH. BC SABC = .6.15 = 3.15 = 45 (cm2) (0,5 điểm)II. BÀI TẬP BẮT BUỘC (8điểm)Bài 1(1,5đ): thực hiện phép tính.(0,5 điểm) (0,5 điểm)c/ (x3 – 5x2 + x – 5):(x – 5) = :(x – 5) = x2 + 1 (0,5 điểm)Bài 2(1đ): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.a/ 2x2 – 2xy + x - y = 2x(x – y) + (x – y) = (x – y). (2x + 1)0,25 điểm0,25 điểmb/ x2 – 4x + 4 – z2= (x – 2)2 – z2 = (x- z – 2).(x + z – 2)0,25 điểm0,25 điểmBài 3(2đ): cho biểu thức B = a/ ĐKXĐ: x2 – 3x 0 x(x – 3) 0 x 0 với x 3 0,5 điểmb/ Rút gọn gàng B = 0,75điểm c/ khi biểu thức B có giá trị bằng 2 ta có: = 2x – 3 = 2x x – 2x = 3 -x = 3 x = 0,5 điểm Vậy x = thỏa ĐKXĐ, cùng với x = thì biểu thức B có mức giá trị bởi 2(0,25điểm)Bài 4(3.5đ):Vẽ hình đúng 0,5 điểma/Chứng minh được tứ giác DEBF là hình bình hành. (1điểm)b/ chứng tỏ được những đường thẳng AC, BD, EF cùng cắt nhau tại một điểm. (1điểm)c/ chứng minh được tứ giác MENF là hình thoi (1điểm)