Điểm Chuẩn Đại Học Thái Nguyên 2016

     

*
Hội đồng tuyển sinh Đại học tập Thái Nguyên đang họp để thống nhất, phê duyệt cách thực hiện điểm chuẩn trúng tuyển hoài vọng 1 xét tuyển chọn theo kết q


THCL Hội đồng tuyển chọn sinh Đại học tập Thái Nguyên sẽ họp nhằm thống nhất, phê duyệt phương án điểm chuẩn trúng tuyển hoài vọng 1 xét tuyển chọn theo công dụng thi THPT đất nước năm 2016. Theo đó, điểm chuẩn vào các cơ sở giáo dục đh thành viên của Đại học tập Thái Nguyên không tồn tại biến động nhiều so cùng với năm 2015. Điểm đầu vào cao nhất thuộc là ngành Y nhiều khoa (Đại học Y- Dược) 24,75 điểm, tiếp đó các ngành khác đứng vị trí 23 và 24 điểm. Những trường thành viên không giống của Đại học tập Thái Nguyên phần đông lấy mốc điểm tự 15 điểm.

*

Cụ thể như sau

Ngành học

Mã ngành

Tổ hòa hợp môn thi/ xét tuyển

(mã tổng hợp môn)

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC khiếp TẾ VÀ QUẢN TRỊ kinh DOANH

 

 

 

 

Các ngành đào tạo và giảng dạy đại học:

 

 

 

 

Quản trị tởm doanh

D340101

Toán, vật lí, chất hóa học (A00);

Toán, vật lí, giờ đồng hồ Anh (A01);

Toán, đồ vật lí, Ngữ văn (C01);

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01)

15.00

 

Marketing

D340115

Toán, vật lí, hóa học (A00);

Toán, trang bị lí, giờ Anh (A01);

Toán, Hóa học, Ngữ văn (C02);

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (D01)

15.00

 

Quản trị Dịch vụ du ngoạn và Lữ hành

D340103

Toán, đồ gia dụng lí, hóa học (A00);

Toán, vật lí, giờ Anh (A01);

Toán, Hóa học, Ngữ văn (C02);

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01)

15.00

 

Kế toán

D340301

Toán, đồ lí, chất hóa học (A00);

Toán, trang bị lí, giờ đồng hồ Anh (A01);

Toán, Hóa học, giờ Anh (D07);

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01)

15.00

 

Tài thiết yếu - Ngân hàng

D340201

Toán, đồ vật lí, hóa học (A00);

Toán, vật dụng lí, tiếng Anh (A01);

Toán, Hóa học, giờ Anh (D07);

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01)

15.00

 

Luật gớm tế

D380107

Toán, đồ lí, chất hóa học (A00);

Toán, đồ lí, tiếng Anh (A01);

Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh (D07);

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (D01)

15.00

 

Kinh tế

D310101

Toán, vật dụng lí, chất hóa học (A00);

Toán, vật lí, tiếng Anh (A01);

Toán, trang bị lí, Ngữ văn (C01);

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (D01)

15.00

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

Các ngành đào tạo và huấn luyện đại học:

 

 

 

 

Sư phạm nghệ thuật Công nghiệp

D140214

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01);

Toán, đồ gia dụng lí, chất hóa học (A00);

Toán, vật dụng lí, tiếng Anh (A01);

Toán, Hóa học, giờ Anh (D07)

15.00

 

Kỹ thuật Cơ khí

D520103

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01);

Toán, đồ lí, chất hóa học (A00);

Toán, vật dụng lí, giờ Anh (A01);

Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh (D07)

15.00

 

Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình tiên tiến)

D905218

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01);

Toán, đồ gia dụng lí, hóa học (A00);

Toán, thứ lí, giờ Anh (A01);

Toán, Hóa học, tiếng Anh (D07)

16.00

 

Kỹ thuật Cơ - Điện tử

D520114

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01);

Toán, thiết bị lí, chất hóa học (A00);

Toán, trang bị lí, giờ đồng hồ Anh (A01);

Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh (D07)

17.00

 

Kỹ thuật vật dụng liệu

D520309

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01);

Toán, đồ gia dụng lí, chất hóa học (A00);

Toán, trang bị lí, giờ Anh (A01);

Toán, Hóa học, tiếng Anh (D07)

15.00

 

Kỹ thuật Điện, Điện tử

D520201

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (D01);

Toán, đồ dùng lí, chất hóa học (A00);

Toán, đồ lí, giờ Anh (A01);

Toán, Hóa học, tiếng Anh (D07)

16.00

 

Kỹ thuật Điện (Chương trình tiên tiến)

D905228

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01);

Toán, thiết bị lí, chất hóa học (A00);

Toán, đồ gia dụng lí, tiếng Anh (A01);

Toán, Hóa học, tiếng Anh (D07)

16.00

 

Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

D520207

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01);

Toán, đồ dùng lí, hóa học (A00);

Toán, thứ lí, tiếng Anh (A01);

Toán, Hóa học, tiếng Anh (D07)

16.00

 

Kỹ thuật sản phẩm tính

D520214

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01);

Toán, đồ vật lí, hóa học (A00);

Toán, đồ gia dụng lí, giờ Anh (A01);

Toán, Hóa học, giờ Anh (D07)

15.00

 

Kỹ thuật Điều khiển và auto hoá

D520216

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01);

Toán, thứ lí, chất hóa học (A00);

Toán, thứ lí, giờ Anh (A01);

Toán, Hóa học, tiếng Anh (D07)

16.00

 

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01);

Toán, vật lí, chất hóa học (A00);

Toán, đồ gia dụng lí, giờ đồng hồ Anh (A01);

Toán, Hóa học, tiếng Anh (D07)

15.00

 

Công nghệ chế tạo máy

D510202

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01);

Toán, trang bị lí, hóa học (A00);

Toán, đồ dùng lí, giờ đồng hồ Anh (A01);

Toán, Hóa học, giờ Anh (D07)

15.00

 

Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử

D510301

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01);

Toán, thứ lí, hóa học (A00);

Toán, đồ gia dụng lí, tiếng Anh (A01);

Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh (D07)

15.00

 

Công nghệ nghệ thuật ô tô

D510205

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01);

Toán, đồ gia dụng lí, chất hóa học (A00);

Toán, đồ lí, tiếng Anh (A01);

Toán, Hóa học, giờ Anh (D07)

15.00

 

Kinh tế công nghiệp

D510604

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01);

Toán, thiết bị lí, chất hóa học (A00);

Toán, đồ dùng lí, giờ đồng hồ Anh (A01);

Toán, Hóa học, giờ Anh (D07)

15.00

 

Quản lý Công nghiệp

D510601

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01);

Toán, đồ lí, hóa học (A00);

Toán, đồ vật lí, giờ đồng hồ Anh (A01);

Toán, Hóa học, tiếng Anh (D07)

15.00

 

Kỹ thuật Môi trường

D520320

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01);

Toán, đồ vật lí, chất hóa học (A00);

Toán, vật dụng lí, giờ Anh (A01);

Toán, Hóa học, Sinh học tập (B00)

15.00

 

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01);

Toán, đồ gia dụng lí, hóa học (A00);

Toán, đồ dùng lí, tiếng Anh (A01);

Toán, Hóa học, giờ Anh (D07)

15.00

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

 

 

 

Các ngành đào tạo và giảng dạy đại học:

 

 

 

 

Khoa học tập môi trường

D440301

Toán, vật dụng lí, Hoá học (A00);

Toán, Hoá học, Sinh học tập (B00);

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01);

Toán, Ngữ văn, Hoá học tập (C02)

15.00

 

Khoa học và quản lý môi trường (chương trình tiên tiến)

D904429

15.00

 

Công nghệ sinh học

D420201

15.00

 

Phát triển nông thôn

D620116

15.00

 

Kinh tế nông nghiệp

D620115

15.00

 

Công nghệ thực phẩm

D540101

15.00

 

Công nghệ thực phẩm(chương trình tiên tiến)

D905419

15.00

 

Quản lý tài nguyên rừng

D620211

15.00

 

Chăn nuôi

D620105

15.00

 

Thú y

D640101

15.00

 

Lâm nghiệp

D620201

15.00

 

Khoa học tập cây trồng

D620110

15.00

 

Khuyến nông

D620102

15.00

 

Nuôi trồng thuỷ sản

D620301

15.00

 

Công nghệ rau củ quả và Cảnh quan

D620113

15.00

 

Công nghệ sau thu hoạch

D540104

15.00

 

Quản lý đất đai

D850103

15.00

 

Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101

15.00

 

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

D850102

15.00

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 

 

 

 

Các ngành huấn luyện và đào tạo đại học:

 

 

 

 

Giáo dục học

D140101

Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lí (C00);

Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04);

Toán, Ngữ văn, Sinh học (B03)

15.00

 

Giáo dục Mầm non

D140201

Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU

22.50

 

Giáo dục đái học

D140202

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01)

17.00

 

Giáo dục chính trị

D140205

Ngữ văn, lịch sử, Địa lí (C00);

Toán, Ngữ văn, lịch sử (C03);

Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04)

15.00

 

Giáo dục Thể chất

D140206

Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU

15.00

 

Sư phạm Toán học

D140209

Toán, thiết bị lí, chất hóa học (A00);

 

20.50

 

Toán, thiết bị lí, tiếng Anh (A01)

16.00

 

Sư phạm Tin học

D140210

Toán, đồ gia dụng lí, chất hóa học (A00);

Toán, thứ lí, giờ Anh (A01);

Toán, Ngữ văn, vật lí (C01)

15.00

 

Sư phạm đồ vật lí

D140211

Toán, trang bị lí, hóa học (A00);

 

17.00

 

Toán, đồ gia dụng lí, giờ Anh (A01)

16.00

 

Sư phạm Hoá học

D140212

Toán, thiết bị lí, chất hóa học (A00);

Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh (D07)

16.00

 

Sư phạm Sinh học

D140213

Toán, Hóa học, Sinh học (B00);

Toán, Sinh học, giờ Anh (D08)

16.00

 

Sư phạm Ngữ Văn

D140217

Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lí (C00);

 

20.50

 

Ngữ văn, lịch sử, tiếng Anh (D14);

 

16.00

 

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01)

18.50

 

Sư phạm lịch Sử

D140218

Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lí (C00)

17.00

 

 

Toán, Ngữ văn, lịch sử hào hùng (C03)

16.00

 

Toán, Ngữ văn, lịch sử vẻ vang (C03)

16.00

 

Sư phạm Địa lí

D140219

Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lí (C00);

 

19.00

 

Toán, Địa lí, giờ Anh (D10);

 

16.00

 

Toán, Địa lí, Ngữ văn (C04);

20.00

 

Sư phạm tiếng Anh

D140231

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01)

23.00

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

 

 

 

 

Các ngành đào tạo và huấn luyện đại học:

 

 

 

 

Y đa khoa

D720101

Toán, Hóa học, Sinh học tập (B00)

24.75

 

Dược học

D720401

Toán, trang bị lí, hóa học (A00)

24.50

 

Răng hàm mặt

D720601

Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

24.50

 

Y học tập dự phòng

D720302

Toán, Hóa học, Sinh học (B00)

23.00

 

Điều dưỡng

D720501

Toán, Hóa học, Sinh học tập (B00)

22.00

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

 

 

 

 

Các ngành huấn luyện và giảng dạy đại học:

 

 

 

 

Khoa học quản lý

D340401

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (D01);

Toán, tiếng Anh, chất hóa học (D07);

Toán, giờ đồng hồ Anh, trang bị lí (A01);

Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lí (C00);

15.00

 

Luật

D380101

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01);

Toán, giờ đồng hồ Anh, hóa học (D07); Toán, tiếng Anh, thứ lí (A01);

Ngữ văn, lịch sử, Địa lí (C00);

16.00

 

Vật lí học

D440102

Toán, đồ lí, hóa học (A00); Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01); Toán, giờ Anh, trang bị lí (A01); Toán, Ngữ văn, đồ dùng lí (C01)

15.00

 

Hóa học

D440112

Toán, vật lí, chất hóa học (A00);

Toán, Hóa học, Sinh học (B00);

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01);

Toán, tiếng Anh, hóa học (D07)

15.00

 

Khoa học môi trường

D440301

Toán, đồ dùng lí, hóa học (A00);

Toán, Hóa học, Sinh học tập (B00);

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01);

Toán, giờ đồng hồ Anh, hóa học (D07)

15.00

 

Sinh học

D420101

Toán, thiết bị lí, hóa học (A00);

Toán, Hóa học, Sinh học tập (B00);

Toán, giờ Anh, hóa học (D07);

Toán, giờ Anh, Sinh học tập (D08)

15.00

 

Công nghệ sinh học

D420201

Toán, đồ vật lí, chất hóa học (A00);

Toán, Hóa học, Sinh học tập (B00);

Toán, giờ Anh, chất hóa học (D07);

Toán, giờ Anh, Sinh học tập (D08)

15.00

 

Địa lý tự nhiên

D440217

Ngữ văn, lịch sử, Địa lí (C00);

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (D01);

Toán, Hóa học, Sinh học (B00);

Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04)

15.00

 

Toán học

D460101

Toán, thiết bị lí, hóa học (A00);  Toán, tiếng Anh, trang bị lí (A01);

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (D01); Toán, Ngữ văn; đồ gia dụng lí (C01)

15.00

 

Toán ứng dụng

D460112

Toán, đồ dùng lí, chất hóa học (A00);  Toán, giờ đồng hồ Anh, đồ gia dụng lí (A01);

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01); Toán, Ngữ văn; vật lí (C01)

15.00

 

Công nghệ kỹ thuật hóa học

D510401

Toán, vật lí, hóa học (A00);

Toán, Hóa học, Sinh học tập (B00);

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01);

Toán, giờ đồng hồ Anh, chất hóa học (D07)

15.00

 

Du lịch

D528102

Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lí (C00);

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01);

Toán, Ngữ văn, lịch sử dân tộc (C03);

Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04)

15.00

 

Hóa Dược

D720403

Toán, thiết bị lí, hóa học (A00);

Toán, Hóa học, Sinh học tập (B00);

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01);

Toán, tiếng Anh, chất hóa học (D07)

15.00

 

Quản lý Tài nguyên với Môi trường

D850101

Toán, thiết bị lí, hóa học (A00);

Toán, Hóa học, Sinh học tập (B00);

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (D01);

Toán, tiếng Anh, chất hóa học (D07)

15.00

 

Văn học

D220330

Ngữ văn, lịch sử, Địa lí (C00);

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01);

Toán, Ngữ văn, lịch sử (C03);

Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04)

15.00

 

Lịch sử

D220310

Ngữ văn, lịch sử, Địa lí (C00);

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01);

Toán, Ngữ văn, lịch sử vẻ vang (C03);

Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04)

15.00

 

Báo chí

D320101

Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lí (C00);

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01);

Toán, Ngữ văn, lịch sử dân tộc (C03);

Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04);

15.00

 

Khoa học thư viện

D320202

Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lí (C00);

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01);

Toán, Hóa học, Sinh học tập (B00);

Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04)

15.00

 

Công tác buôn bản hội

D760101

Ngữ văn, lịch sử, Địa lí (C00);

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (D01);

Toán, Ngữ văn, vật lí (C01);

Toán, Ngữ văn, lịch sử vẻ vang (C03)

15.00

 

Tiếng Anh

D220201

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01);

Toán, giờ đồng hồ Anh, hóa học (D07);

Toán, giờ đồng hồ Anh, đồ dùng lí (A01);

Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ đồng hồ Anh (D14)

15.00

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01);

Toán, đồ dùng lí, giờ đồng hồ Anh (A01);

Toán, đồ gia dụng lí, hóa học (A00);

Toán, Ngữ văn, chất hóa học (C02)

15.00

 

Khoa học lắp thêm tính

D480101

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (D01);

Toán, thiết bị lí, tiếng Anh (A01);

Toán, vật lí, hóa học (A00);

Toán, Ngữ văn, hóa học (C02)

15.00

 

Truyền thông và mạng sản phẩm công nghệ tính

D480102

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01);

Toán, đồ vật lí, giờ đồng hồ Anh (A01);

Toán, đồ vật lí, chất hóa học (A00);

Toán, Ngữ văn, hóa học (C02)

15.00

 

Kỹ thuật phần mềm

D480103

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01);

Toán, đồ gia dụng lí, tiếng Anh (A01);

Toán, đồ lí, hóa học (A00);

Toán, Ngữ văn, chất hóa học (C02)

15.00

 

Hệ thống thông tin

D480104

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01);

Toán, đồ lí, giờ đồng hồ Anh (A01);

Toán, thứ lí, hóa học (A00);

Toán, Ngữ văn, chất hóa học (C02)

15.00

 

An toàn thông tin

D480299

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01);

Toán, đồ dùng lí, giờ đồng hồ Anh (A01);

Toán, thiết bị lí, chất hóa học (A00);

Toán, Ngữ văn, chất hóa học (C02)

15.00

 

Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử

D510301

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01);

Toán, thứ lí, giờ đồng hồ Anh (A01);

Toán, đồ lí, chất hóa học (A00);

Toán, Ngữ văn, trang bị lí (C01)

15.00

 

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông

D510302

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01);

Toán, vật dụng lí, chất hóa học (A00);

Toán, Ngữ văn, đồ gia dụng lí (C01);

Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04)

15.00

 

Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa

D510303

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (D01);

Toán, vật dụng lí, giờ Anh (A01);

Toán, đồ vật lí, hóa học (A00);

Toán, Ngữ văn, trang bị lí (C01)

15.00

 

Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tính

D510304

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01);

Toán, đồ lí, tiếng Anh (A01);

Toán, đồ vật lí, chất hóa học (A00);

Toán, Ngữ văn, đồ dùng lí (C01)

15.00

 

Thương mại điện tử

D340199

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01);

Toán, thứ lí, giờ đồng hồ Anh (A01);

Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04);

Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lí (C00)

15.00

 

Hệ thống tin tức quản lý

D340405

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (D01);

Toán, đồ dùng lí, giờ Anh (A01);

Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04);

Ngữ văn, lịch sử, Địa lí (C00)

15.00

 

Quản trị văn phòng

D340406

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (D01);

Toán, thứ lí, tiếng Anh (A01);

Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04);

Ngữ văn, lịch sử, Địa lí (C00)

15.00

 

Kỹ thuật Y sinh

D520212

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (D01);

Toán, đồ vật lí, chất hóa học (A00);

Toán, Hóa học, giờ Anh (D07);

Toán, Hóa học, Sinh học tập (B00)

15.00

 

Truyền thông đa phương tiện

D320104

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01);

Toán, thứ lí, giờ Anh (A01);

Toán, Ngữ văn, đồ dùng lí (C01);

Toán, Ngữ văn, hóa học (C02)

15.00

 

Công nghệ Truyền thông

D320106

Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01);

Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04);

Toán, giờ đồng hồ Anh, Địa lí (D10);

Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh, Địa lí (D15);

15.00

 

Thiết kế đồ dùng họa

D210403

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01);

Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04);

Toán, giờ đồng hồ Anh, Địa lí (D10);

Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh, Địa lí (D15)

15.00

 

KHOA NGOẠI NGỮ

 

 

 

 

Các ngành đào tạo và giảng dạy đại học:

 

 

 

 

Sư phạm tiếng Anh

D140231

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01);

Toán, định kỳ sử, TIẾNG ANH (D09);

Toán, Địa lí, TIẾNG ANH (D10);

Ngữ văn, định kỳ sử, TIẾNG ANH (D14)

15.00

Tổng điểm 3 môn không nhân hệ số môn thi chính

Sư phạm giờ Trung Quốc

D140234

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01);

Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG QUỐC (D04);

Toán, Địa lí, TIẾNG ANH (D10);

Toán, lịch sử, TIẾNG ANH (D09)

15.00

Tổng điểm 3 môn chưa nhân thông số môn thi chính

Sư phạm giờ Nga

D140232

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01);

Toán, Ngữ văn, TIẾNG NGA (D02);

Toán, Địa lí, TIẾNG ANH (D10);

Toán, kế hoạch sử, TIẾNG ANH (D09)

 

15.00

Tổng điểm 3 môn không nhân hệ số môn thi chính

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01);

Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG QUỐC (D04);

Toán, Địa lí, TIẾNG ANH (D10);

Toán, kế hoạch sử, TIẾNG ANH (D09)

15.00

Tổng điểm 3 môn chưa nhân thông số môn thi chính

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01);

Toán, lịch sử, TIẾNG ANH (D09);

Toán, Địa lí, TIẾNG ANH (D10);

Ngữ văn, định kỳ sử, TIẾNG ANH (D14)

15.00

Tổng điểm 3 môn chưa nhân thông số môn thi chính

Ngôn ngữ Pháp

D220203

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01);

Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03);

Toán, Địa lí, TIẾNG ANH (D10);

Toán, lịch sử, TIẾNG ANH (D09)

15.00

Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số môn thi chính

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

 

Sư phạm tiếng Anh

C140231

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01);

Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG QUỐC (D04);

Toán, Địa lí, TIẾNG ANH (D10);

Toán, kế hoạch sử, TIẾNG ANH (D09)

Tốt nghiệp THPT

 

KHOA QUỐC TẾ

 

 

 

 

Các ngành đào tạo và giảng dạy đại học:

 

 

 

 

Kinh doanh Quốc tế

D340120

Toán, vật dụng lí, hóa học (A00); Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01); Toán, giờ đồng hồ Anh, đồ dùng lí (A01); Toán,Tiếng Anh, Địa lí (D10)

15.00

 

Quản trị ghê doanh

D340101

Toán, vật lí, hóa học (A00); Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01); Toán, giờ Anh, trang bị lí (A01); Toán, giờ đồng hồ Anh, Địa lí (D10)

15.00

 

Kế toán

D340301

Toán, đồ dùng lí, chất hóa học (A00); Toán, Ngữ văn, giờ Anh (D01); Toán, giờ Anh, đồ vật lí (A01); Toán, giờ Anh, Địa lí (D10)

15.00

 

Quản lý Tài nguyên với Môi trường

D850101

Toán, Hóa học, Sinh học (B00) Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh (D08); Toán, tiếng Anh, thiết bị lí (A01); Toán, tiếng Anh, Ngữ văn (D01)

15.00

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ghê TẾ - KỸ THUẬT

 

 

 

 

Các ngành huấn luyện và giảng dạy cao đẳng:

 

 

 

 

Kế toán

C340301

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01);

Toán, Ngữ văn, chất hóa học (C02);

Toán, Ngữ văn, trang bị lí (C01);

Toán, Ngữ văn, Sinh học (B03)

Tốt nghiệp THPT

 

Kiểm toán

C340302

 

Quản trị gớm doanh

C340101

 

Tài thiết yếu – Ngân hàng

C340201

 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

 

Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử

C510301

 

Công nghệ thông tin

C480201

 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

 

Công nghệ chuyên môn giao thông

C510104

 

Quản lý xây dựng

C580302

 

Khoa học tập cây trồng

C620110

 

Dịch vụ Thú y

C640201

 

Quản lý khu đất đai

C850103

 

Quản lý môi trường

C850101

 

Tiếng Anh

C220201

 

Tiếng Hàn Quốc

C220210

 

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TẠI LÀO CAI

 

 

 

 

Các ngành đào tạo và huấn luyện đại học:

 

 

 

 

Khoa học cây trồng

D620110

Toán, đồ dùng lí, Hoá học tập (A00);

Toán, Hoá học, Sinh học tập (B00);

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (D01);

Toán, Ngữ văn, Hoá học (C02)

15.00

 

Quản lý tài nguyên cùng môi trường

D850101

Toán, đồ vật lí, Hoá học tập (A00);

Toán, Hoá học, Sinh học tập (B00);

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (D01);

Toán, Ngữ văn, Hoá học (C02)

15.00

 

Chăn nuôi

D620105

Toán, vật lí, Hoá học tập (A00);

Toán, Hoá học, Sinh học (B00);

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh (D01);

Toán, Ngữ văn, Hoá học (C02)

15.00

 

Du lịch

D528102

Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lí (C00);

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01);

Toán, Ngữ văn, lịch sử hào hùng (C03);

Toán, Ngữ văn, Địa lí (C04)

15.00