ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THĂNG LONG 2022 CHÍNH XÁC

     

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Thăng Long với tầm điểm Trúng Tuyển nguyện vọng 1 vào 23 Ngành Nghề Đào tạo ra Được ra mắt Cụ Thể Như Sau:


*

Điểm chuẩn Đại học Thăng Long Xét tuyển chọn Theo tác dụng Thi THPT nước nhà 2022

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 24.35

Quản trị tởm doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 24.85

Tài thiết yếu ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 24.60

Luật gớm tế

Mã ngành: 7380107

Điểm chuẩn: 26.10

Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm chuẩn: 25.75

Kinh tế quốc tế

Mã ngành: 7310106

Điểm chuẩn: 25.20

Khoa học thứ tính

Mã ngành: 7480101

Điểm chuẩn: 24.10

Mạng máy tính và truyền thông media dữ liệu

Mã ngành: 7480102

Điểm chuẩn: 24

Hệ thống thông tin

Mã ngành: 7480104

Điểm chuẩn: 24.40

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 24.85

Losgistics và quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm chuẩn: 25.25

Trí tuệ nhân tạo

Mã ngành: 7480207

Điểm chuẩn: 24

Điều dưỡng

Mã ngành: 7720301

Điểm chuẩn: 19

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 24.05

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Điểm chuẩn: 24.93

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành: 7220209

Điểm chuẩn: 23.50

Ngôn ngữ Hàn quốc

Mã ngành: 7220210

Điểm chuẩn: 24.60

Việt phái mạnh học

Mã ngành: 7310630

Điểm chuẩn: 23.50

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 23.75

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành: 7320104

Điểm chuẩn: 26.80

Điểm chuẩn Học Bạ Đại học Thăng Long 2022

Phương Thức xét tuyển học bạ

Điều dưỡng

Mã ngành: 7720301

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 7.5

Phương thức xét tuyển chọn dựa trên kết quả học tập môn toán làm việc THPT

Quản trị tởm doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm trúng tuyển học bạ: 9.15

Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 9.42

Tài bao gồm ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm trúng tuyển học bạ: 9.15

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 9.15

Luật ghê tế

Mã ngành: 7380107

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 9.10

Khoa học lắp thêm tính

Mã ngành: 7480101

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 9.10

Mạng máy tính và truyền thông media dữ liệu

Mã ngành: 7480102

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 9.10

Hệ thống thông tin

Mã ngành: 7480104

Điểm trúng tuyển học bạ: 9.10

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 9.20

Trí tuệ nhân tạo

Mã ngành: 7480207

Điểm trúng tuyển học bạ: 9

Logistics và quốc lộ chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm trúng tuyển học bạ: 9.30

Kinh tế quốc tế

Mã ngành: 7310106

Điểm trúng tuyển học bạ: 9.35

Truyền thông nhiều phương tiện

Mã ngành: 7320104

Điểm trúng tuyển học bạ: 9.30

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 9

Quản trị khách hàng sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 9

Kết luận:Trên đó là thông tin điểm chuẩn chỉnh Đại Học Thăng Long mới nhất doKênh tuyển sinh 24h thực hiện.