Điểm chuẩn trường kinh tế đà nẵng

     

Hội đồng tuyển sinh trường Đại Học tài chính Đà Nẵng thông tin mức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường căn cứ theo tác dụng của kỳ thi THPT tổ quốc năm 2022
Bạn đang xem: điểm chuẩn trường kinh tế đà nẵng

*

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế tài chính Đà Nẵng Xét Theo Điểm Thi 2022

Đại học kinh tế tài chính Đà Nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn chỉnh năm nay. Sau đây là cụ thể điểm chuẩn chỉnh Đại học tài chính Đà Nẵng năm 2022:

Ngành tởm tế

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn: 24.5

Ngành quản ngại trị tởm doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 25

Ngành cai quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 24

Ngành quản trị khách sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm chuẩn: 23

Ngành Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm chuẩn: 26,5

Ngành marketing quốc tế

Mã ngành: 7340120

Điểm chuẩn: 26

Ngành kinh doanh thương mại

Mã ngành: 7340121

Điểm chuẩn: 25

Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 23.75

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 23.75

Ngành Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Điểm chuẩn: 23.75

Ngành khối hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành: 7340405

Điểm chuẩn: 23.75

Ngành Thống kê kinh tế

Mã ngành: 7310107

Điểm chuẩn: 23.25

Ngành dịch vụ thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm chuẩn: 26

Ngành Khoa học tài liệu và phân tích kinh doanh

Mã ngành: 7340420

Điểm chuẩn: 24.5

Ngành quản lí trị nhân lực(chuyên ngànhQuản trị mối cung cấp nhân lực)

Mã ngành: 7340404

Điểm chuẩn: 24.75

Ngành làm chủ nhà nước

Mã ngành: 7310205

Điểm chuẩn: 23

Ngành Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn: 23.5

Ngành cách thức kinh tế

Mã ngành: 7380107

Điểm chuẩn: 25

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế Đà Nẵng Xét Theo học tập Bạ 2022

Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.5

Thống kê khiếp tế

Mã ngành: 7310107

Điểm trúng tuyển học bạ: 25.5

Quản lý nhà nước

Mã ngành: 7310205

Điểm trúng tuyển học bạ: 25.5

Quản trị ghê doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm trúng tuyển học bạ: 27.5

Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm trúng tuyển học bạ: 28

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Điểm trúng tuyển học bạ: 28

Kinh doanh yêu đương mại

Mã ngành: 7340121

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 28

Thương mại năng lượng điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.8

Tài thiết yếu - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm trúng tuyển học bạ: 27.3

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27

Quản trị nhân lực

Mã ngành: 7340404

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27.8

Hệ thống tin tức quản lý

Mã ngành: 7340405

Điểm trúng tuyển học bạ: 26

Khoa học tài liệu và đối chiếu kinh doanh

Mã ngành: 7340420

Điểm trúng tuyển học bạ: 27.5

Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.5

Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107

Điểm trúng tuyển học bạ: 27.5

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27

Quản trị khách hàng sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm trúng tuyển học tập bạ: 27

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế Đà Nẵng Xét Theo Điểm Thi 2021

Đại học kinh tế Đà Nẵng đã thiết yếu thức ra mắt điểm chuẩn năm nay.

Xem thêm: Vị Trí Danh Từ Tính Từ Trạng Từ Trong Tiếng Anh Từ, Chức Năng, Vị Trí Của Danh Từ

Mức điểm chuẩn dao đụng từ 24,75 cho tới 26.75.Sau trên đây là chi tiết điểm chuẩn Đại học kinh tế tài chính Đà Nẵng năm 2021:

Ngành khiếp tế

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn: 25

Ngành quản trị ghê doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 26

Ngành quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 25,25

Ngành cai quản trị khách sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm chuẩn: 24,75

Ngành Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm chuẩn: 26,75

Ngành sale quốc tế(chuyên ngànhNgoại thương)

Mã ngành: 7340120

Điểm chuẩn: 26,75

Ngành sale thương mại(chuyên ngànhQuản trị sale thương mại)

Mã ngành: 7340121

Điểm chuẩn: 26,25

Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 25,25

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 25,25

Ngành Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Điểm chuẩn: 25,25

Ngành hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành: 7340405

Điểm chuẩn: 24,75

Ngành Thống kê kinh tế(chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội)

Mã ngành: 7310107

Điểm chuẩn: 24,75

Ngành dịch vụ thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm chuẩn: 26,5

Ngành Khoa học dữ liệu và so với kinh doanh

Mã ngành: 7340420

Điểm chuẩn: 25,5

Ngành quản lí trị nhân lực(chuyên ngànhQuản trị mối cung cấp nhân lực)

Mã ngành: 7340404

Điểm chuẩn: 26

Ngành làm chủ nhà nước

Mã ngành: 7310205

Điểm chuẩn: 24,25

Ngành Luật(chuyên ngànhLuật học)

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn: 24,75

Ngành Luật tài chính (chuyên ngành Luật kinh doanh)

Mã ngành: 7380107

Điểm chuẩn: 25,5
Xem thêm: 275 Câu Đố Vui Có Đáp Án Mới 2022, 120 Câu Đố Vui Có Đáp Án

Kết luận:Với thông tinđiểm chuẩntrường Đại học kinh tế Đà Nẵng bên trên đây các bạn thí sinh có thể update ngay trên đây. Năm 2021, mức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường xấp xỉ từ 24,25 mang lại 26,75. Ngành bao gồm mức điểm chuẩn cao nhất là ngành marketing và sale quốc tế.