ĐIỂM SÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

     
giayphutyeuthuong.vn Đại học Công nghiệp Hà Nội chào làng điểm trúng tuyển đh chính quy năm 2021 theo cách làm xét tuyển dựa vào hiệu quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021.


Bạn đang xem: điểm sàn trường đại học công nghiệp hà nội

Đại học tập Công nghiệp Hà Nội


Xem thêm: Phim 18+ Căn Hộ 69 Tập 2 "Căn Hộ Số 69" Vẫn Tràn Ngập Cảnh Phản Cảm
Xem thêm: Download Head First Servlets And Jsp, 2Nd Edition Pdf, Head First Servlets And Jsp, 2Nd Edition

TT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

Tiêu chí phụ máy nhất

(Sử dụng lúc thí sinh tất cả ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển)

Tiêu chí phụ sản phẩm hai

(Sử dụng lúc thí sinh bao gồm ĐTX đúng bởi Điểm trúng tuyển cùng không thỏa mãn nhu cầu Tiêu chí phụ lắp thêm nhất)

1

7340101

Quản trị ghê doanh

25.30

Toán > 8.4

Toán = 8.4 cùng NV≤ 3

2

7340115

Marketing

26.10

Toán > 8.6

Toán = 8.6 với NV≤ 2

3

7340201

Tài chủ yếu - Ngân hàng

25.45

Toán > 8.2

Toán = 8.2 cùng NV≤ 14

4

7340301

Kế toán

24.75

Toán > 8.0

Toán =8.0 cùng NV≤ 1

5

7340302

Kiểm toán

25.00

Toán > 8.8

Toán = 8.8 với NV≤ 9

6

7340404

Quản trị nhân lực

25.65

Toán > 8.2

Toán = 8.2 cùng NV≤ 5

7

7340406

Quản trị văn phòng

24.50

Toán > 7.6

Toán = 7.6 và NV≤ 5

8

7480101

Khoa học đồ vật tính

25.65

Toán > 8.4

Toán = 8.4 cùng NV≤ 7

9

7480102

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

25.05

Toán > 8.0

Toán = 8.0 với NV≤ 3

10

7480103

Kỹ thuật phần mềm

25.40

Toán > 8.6

Toán = 8.6 cùng NV≤ 3

11

7480104

Hệ thống thông tin

25.25

Toán > 8.0

Toán = 8.0 và NV≤11

12

7480108

Công nghệ kỹ thuật sản phẩm tính

25.10

Toán > 8.6

Toán = 8.6 và NV≤ 3

13

7480201

Công nghệ thông tin

26.05

Toán > 8.6

Toán = 8.6 cùng NV≤ 3

14

7510201

Công nghệ chuyên môn cơ khí

24.35

Toán > 8.6

Toán = 8.6 với NV≤ 1

15

7510203

Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

25.35

Toán > 8.6

Toán = 8.6 với NV≤ 2

16

7510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô

25.25

Toán > 8.0

Toán = 8.0 và NV≤ 8

17

7510206

Công nghệ chuyên môn nhiệt

23.90

Toán > 8.2

Toán = 8.2 và NV≤ 2

18

7510301

Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử

24.60

Toán > 8.6

Toán = 8.6 với NV≤ 1

19

7510302

Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

24.25

Toán > 8.4

Toán = 8.4 với NV≤ 1

20

7510303

Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và TĐH


26.00

Toán > 9.0

Toán = 9.0 với NV≤ 1

21

7510401

Công nghệ nghệ thuật hoá học

22.05

Toán > 7.8

Toán = 7.8 cùng NV≤ 2

22

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

20.80

Toán > 7.8

Toán = 7.8 với NV≤ 9

23

7540101

Công nghệ thực phẩm

23.75

Toán > 8.0

Toán = 8.0 và NV≤ 2

24

7540204

Công nghệ dệt, may

24.00

Toán > 6.8

Toán = 6.8 cùng NV≤ 1

25

7540203

Công nghệ vật liệu dệt, may

22.15

Toán > 7.6

Toán = 7.6 và NV≤ 3

26

7520118

Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp

23.80

Toán > 8.8

Toán =8.8 và NV≤ 14

27

7519003

Công nghệ nghệ thuật khuôn mẫu

23.45

Toán > 8.2

Toán = 8.2 cùng NV≤ 4

28

7510605

Logistics và thống trị chuỗi cung ứng

26.10

Toán > 8.2

Toán = 8.2 cùng NV≤ 5

29

7220201

Ngôn ngữ Anh

25.89

Ngoại ngữ > 9.2

Ngoại ngữ = 9.2 và NV≤ 1

30

7310104

Kinh tế đầu tư

25.05

Toán > 8.8

Toán = 8.8 và NV≤ 4

31

7810101

Du lịch

24.75

Ngữ văn > 6.75

Ngữ văn = 6.75 với NV≤1

32

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

24.30

Toán > 8.8

Toán = 8.8 với NV≤ 1

33

7810201

Quản trị khách sạn

24.75

Toán > 9.4

Toán = 9.4 với NV≤ 4

34

7510209

Robot cùng trí tuệ nhân tạo

24.20

Toán > 8.8

Toán = 8.8 và NV≤ 5

35

7340125

Phân tích dữ liệu kinh doanh

23.80

Toán > 7.8

Toán = 7.8 với NV≤ 3

36

7210404

Thiết kế thời trang

24.55

NV≤ 5

37

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

26.19

NV≤ 2

38

7220209

Ngôn ngữ Nhật

25.81

NV≤ 3

39

7220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

26.45

NV≤ 5