Diện Tích Đất Nông Nghiệp Việt Nam

     
bộ TN&MT: Trao đưa ra quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tân tuyến đường giữ công tác trưởng Vụ tổ chức cán bộ. Rà soát danh mục phế liệu nhập khẩu. Thủ tướng tá thị ngay cạnh hoạt động, thao tác làm việc với Formosa Hà Tĩnh. Quản lý nhập khẩu phế truất liệu và sử dụng phế liệu làm vật liệu sản xuất.
Phê trông nom và chào làng kết trái kiểm kê diện tích đất đai của toàn quốc năm 2019


Theo Quyết định tác dụng kiểm kê diện tích đất đai của cả nước năm 2019 (tính cho ngày 31 tháng 12 năm 2019) như sau:

Tổng diện tích tự nhiên và thoải mái là 33.131.713 ha, bao gồm: diện tích s nhóm khu đất nông nghiệp: 27.986.390 ha; Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp: 3.914.508 ha; Diện tích team đất không sử dụng: 1.230.815 ha.(Diện tích chi tiết từng các loại đất, từng loại đối tượng sử dụng, đối tượng làm chủ được diễn đạt trong thể hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của tất cả nước, các vùng kinh tế tài chính - làng hội và các tỉnh, tp trực thuộc trung ương kèm theo đưa ra quyết định này).

Bạn đang xem: Diện tích đất nông nghiệp việt nam

Quyết định nêu rõ: Số liệu kiểm kê diện tích s đất đai năm 2019 được thực hiện thống duy nhất trong cả nước.

Xem thêm: Soạn Địa 7 Bài 50 Ngắn Nhất : Thực Hành: Viết Báo Cáo Về Đặc Điểm Tự Nhiên Của Ô

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ huy việc công khai và cung cấp tác dụng kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 của địa phương cho các tổ chức, cá thể để áp dụng thống độc nhất theo quy định.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 5 Unit 6 Lesson 3 Trang 44, Unit 6: How Many Lessons Do You Have Today

Chi máu nội dung quyết định tải tại đây.


CTTĐT


giayphutyeuthuong.vnPortal.CMS - Block_TinTucLienQuan


Content Editor ‭<1>‬


Content Editor ‭<2>‬


THÔNG BÁO+
*

Content Editor ‭<3>‬


Content Editor ‭<4>‬


Content Editor ‭<5>‬


HỖ TRỢ TÁC NGHIỆP
*
Thủ tục hành chính
*
Quản trị tin bài
*
QLVB và HSCV

giayphutyeuthuong.vnPortal.CMS - Block_BinhChon_GopY


*

Chuyên trang Tuyên truyền Sự kiện

Content Editor ‭<6>‬


Tỉnh/Thành

Content Editor ‭<7>‬


| |
*

Cơ quan liêu chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường