Định Dạng Dd/Mm/Yyyy Trong Sql

     

Trong SQL server hàm CONVERT() được áp dụng để biến đổi các định dạng thứ hạng DateTime.Bạn sẽ xem: Định dạng dd/mm/yyyy vào sql

Sử dụng hàm CONVERT() chúng ta cũng có thể lấy phần Date hoặc phần Time.

Bạn đang xem: định dạng dd/mm/yyyy trong sql

Cú pháp:

data_type: kiểu tài liệu trả về.

Xem thêm: Thân Mềm Làm Thực Phẩm Cho Con Người Là, Vai Trò Thực Tiễn Của Ngành Thân Mềm

expression: biểu thức datetime buộc phải định dạng.

Xem thêm: Chức Năng Của Bộ Nhớ Trong Dùng Để Làm Gì ? Rom Và Ram Là Gì

date Format style: các phong cách định dạng datetime, được liệt kê theo bảng mặt dưới.

FormatDate Format Style
USA mm/dd/yy1
ANSI yy.mm.dd2
British/French dd/mm/yy3
German dd.mm.yy4
Italian dd-mm-yy5
dd tháng yy6
Mon dd, yy7
USA mm-dd-yy10
JAPAN yy/mm/dd11
ISO yymmdd12
mon dd yyyy hh:miAM (or PM)100
mm/dd/yyyy101
yyyy.mm.dd102
dd/mm/yyyy103
dd.mm.yyyy104
dd-mm-yyyy105
dd mon yyyy106
Mon dd, yyyy107
hh:mm:ss108
Default + milliseconds tháng dd yyyy hh:mi:ss:mmmAM (or PM)109
mm-dd-yyyy110
yyyy/mm/dd111
yyyymmdd112
Europe default + milliseconds dd mon yyyy hh:mm:ss:mmm(24h)113 or 13
hh:mi:ss:mmm(24h)114

*

Privacy và Cookies: This site uses cookies. By continuing khổng lồ use this website, you agree khổng lồ their use. Lớn find out more, including how to control cookies, see here:Cookie Policy

Công thức đạo hàm của arctan(u)


Số la mã từ là một đến 20


Bảng hóa trị của những gốc axit


Những trường đoản cú ngữ địa phương miền nam


Este có công dụng với na không


Hno2 là chất điện li dũng mạnh hay yếu


Ví dụ về quy phép tắc mâu thuẫn


Liên hệ bạn dạng thân về vấn đề đạo đức


Cách làm cho cho máy tính chạy mượt hơn


Ví dụ về cái chung và loại riêng


Vì sao lý công uẩn dời đô về đại la


Những từ đẹp tuyệt vời nhất trong giờ đồng hồ việt


Hiệu ứng morph trong powerpoint 2016


Vì sao hatsune miku ngưng biểu diễn


Một số ví dụ như về thuật toán