Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Theo Mẫu Số 1 Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 15/2012/Tt-Bnv

     

15 tuổi vẫn được dự tuyển chọn viên chức

Người từ đầy đủ 15 tuổi giả dụ được sự đồng ý bằng văn phiên bản của người thay mặt đại diện theo điều khoản sẽ được dự tuyển viên chức trong một trong những lĩnh vực chuyển động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao.

Bạn đang xem: đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 1 ban hành kèm theo thông tư số 15/2012/tt-bnv

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ NỘI VỤ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 15/2012/TT-BNV

Hà Nội, ngày 25 mon 12 năm 2012

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN VỀ TUYỂN DỤNG, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC VÀ ĐỀN BÙ bỏ ra PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNGĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

Căn cứ phép tắc Viên chức ngày15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứNghị định số 29/2012/NĐ-CPngày 12 tháng 4 năm 2012 của chính phủ nước nhà về tuyển chọn dụng, thực hiện và quản lý viênchức;

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 thời điểm năm 2012 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ Nội vụ;

Bộ trưởng cỗ Nội vụ ban hành Thôngtư chỉ dẫn về tuyển chọn dụng, ký kết hợp đồng làm việcvà thường bù chi tiêu đào tạo, bồi dưỡng so với viên chức,

Chương 1.

VỀ TUYỂN DỤNGVIÊN CHỨC

Điều 1. Điều kiệnđăng cam kết dự tuyển viên chức

1. Điều kiện đk dự tuyển viên chứcthực hiện nay theo cơ chế tại Điều 22 LuậtViên chức và Điều 4 Nghị định số29/2012/NĐ-CP ngày 12 mon 4 năm 2012 của cơ quan chính phủ về tuyển chọn dụng, sử dụngvà thống trị viên chức (sau phía trên viết tắt là Nghị định số 29/2012/NĐ-CP).

2. Những người đăng ký dự tuyển chọn vào vịtrí bài toán làm trong số đơn vị sự nghiệpcông lập thuộc nghành nghề dịch vụ văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể dục thể thao tuổi dự tuyển chọn cóthể thấp hơn 18 tuổi nhưng buộc phải từ đủ15 tuổi trở lên với được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện thay mặt theo pháp luật.

Điều 2. Hồ sơđăng ký kết dự tuyển viên chức

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức baogồm:

1. Đơn đk dựtuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theoThông tư này;

2. Bạn dạng Sơ yếu ớt lý kế hoạch tự thuật tất cả xácnhận của cơ quan có thẩm quyền vào thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơdự tuyển;

3. Bạn dạng sao các văn bằng, chứng từ và công dụng họctập theo yêu mong của địa chỉ dự tuyển, được cơ quan gồm thẩm quyền bệnh thực. Ngôi trường hợp gồm văn bởi do các đại lý đào tạo quốc tế cấp buộc phải được công triệu chứng dịch thuật sangtiếng Việt;

4. Giấy bệnh nhận sức khỏe còn giá chỉ trị áp dụng do phòng ban ytế đủ điều kiện đượckhám sức khỏe chứng nhấn theo vẻ ngoài tại Thông tưsố 13/2007/TT-BYT ngày 21tháng 11 trong năm 2007 của bộ Y tế về việc hướng dẫn đi khám sức khỏe;

5. Giấy triệu chứng nhậnthuộc đối tượng người dùng ưu tiên vào tuyển dụngviên chức (nếu có) được cơ quan, tổchức tất cả thẩm quyền chứngthực.

Điều 3. Thông báotuyển dụng

1. Thông báo tuyển dụng của cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tuyển dụngviên chức phải được đăng tải tối thiểu 01 (một) lần trên mộttrong những phương tiện thông tin đại bọn chúng (báo viết, báo nói, báo hình) vị trí đặt trụ sở thao tác làm việc chính của cơ quan, đơn vị; đăng bên trên trang thông tinđiện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng (nếu có) cùng niêm yết công khai tại trụ sở thao tác của cơ quan, đơnvị bao gồm thẩm quyền tuyển dụng viên chức vào thời hạn dấn hồ sơ của ngườiđăng ký kết dự tuyển chọn quy địnhtại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

2. Nội dung thông tin tuyển dụng bao gồm:

a) Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển;

b) con số viênchức đề xuất tuyển theo từng vị trí việclàm cùng chức danh nghề nghiệp tương ứng;

c) câu chữ hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại cảm ứng thông minh liên hệ;

d) vẻ ngoài và ngôn từ thi tuyển hoặc xét tuyển; thời hạn và địa điểm thi tuyển hoặc xét tuyển; lệphí thi tuyển chọn hoặc xét tuyển chọn theo quyđịnh của pháp luật.

3. Vào thời hạn 15 ngày, kể từ ngày không còn thời hạn dấn hồ sơcủa người đăng ký dự tuyển chọn theo quy địnhtại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, fan đứng đầucơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển chọn dụng viên chức quyếtđịnh thành lập và hoạt động Hội đồng, tuyển chọn dụng đếthực hiện bài toán thi tuyển hoặc xét tuyển.

Điều 4. Môn thi và thời gian cácmôn thi trong kỳ thi tuyển viên chức

1. Kỳ thi tuyển viên chức được triển khai thông qua các môn thi với thời gian ví dụ như sau:

a) Thi kỹ năng và kiến thức chung: Thi viết, thờigian 120 phút;

b) Thi siêng môn, nhiệm vụ chuyênngành, có 2 phần thi:

- Thi viết, thời hạn 180 phút hoặcthi trắc nghiệm, thời gian thi 30 phút;

- Thi thực hành. Thời gian thi thựchành do tín đồ đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tuyển chọn dụng viên chức quyếtđịnh tương xứng với tính chất, điểm sáng của nghành nghề dịch vụ nghềnghiệp chuyên ngành cùng yêu ước của vị trí vấn đề làm đề nghị tuyển;

c) Thi ngoại ngữ: Thi viết, thời gian60 phút (nếu tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp yêu cầu trình độ ngoại ngữ);

d) Thi tin học văn phòng: Thi thựchành trên sản phẩm hoặc thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút (nếu tiêu chuẩn chức danhnghề nghiệp yêu thương cầu trình độ chuyên môn tin học).

2. Trường hợp thi tuyển viên chức vàovị trí việc làm yêu cầu trình độ chuyên môn là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì thời hạn thi ngoạingữ hoặc technology thông tin do tín đồ đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị có thẩm quyềntuyển dụng viên chức quyết định đảm bảo an toàn phù vừa lòng yêu ước của vị trí bài toán làm cầntuyển.

3. Trường đúng theo thi tuyển chọn vào vị trí việclàm yêu cầu áp dụng tiếng dân tộc thiểu số thì môn thi ngoại ngữ được cầm thếbằng thi tiếng dân tộc bản địa thiểu số. Thời hạn thi tiếng dân tộc thiểu số do tín đồ đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tuyển chọn dụng viên chức quyếtđịnh đảm bảo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm yêu cầu tuyển.

Điều 5. Nội dungthi siêng môn, nhiệm vụ chuyên ngành

Việc luật pháp nội dung thi chuyênmôn, nghiệp vụ chuyên ngành vào kỳ thi tuyển viên chức phải căn cứ vào tiêuchuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc tương ứng cùng với vị trí bài toán làm bắt buộc tuyển.

Trong và một kỳ thi tuyển, nếu như cócác vị trí bài toán làm yêu mong chuyên môn, nhiệm vụ chuyên ngànhkhác nhau thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụngviên chức buộc phải xây dựng những đề thi chăm môn, nghiệp vụchuyên ngành không giống nhau phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm nên tuyển.

Điều 6. Quyết địnhtuyển dụng cùng nhận việc

1. Vào thời hạn 15 ngày, kể từ ngàycó quyết định phê duyệt công dụng tuyển dụng, tín đồ đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị cóthẩm quyền tuyển dụng viên chức phải gửi thông báo công nhận hiệu quả trúng tuyểnbằng văn phiên bản tới bạn dự tuyển qua con đường bưu điện theo địachỉ mà bạn dự tuyển đã đk và thông báo công khai minh bạch trên trang tin năng lượng điện tửcủa cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tuyển dụng viên chức (nếu có).

2. Người trúng tuyển chọn vào viên chức phảiđến ký kết hợp đồng thao tác làm việc và nhận trách nhiệm trong thời hạn hình thức tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

3. Trường hợp người được tuyển chọn dụng bịhủy bỏ ra quyết định tuyển dụng, bạn đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tuyểndụng viên chức đưa ra quyết định tuyển dụng fan có kết quả tuyển dụng thấp hơn liềnkề ở chỗ tuyển dụng đó, nếu người đó đảm bảo có đầy đủ cácđiều kiện luật pháp tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 Nghị định số29/2012/NĐ-CP (trong ngôi trường hợp tổ chức thi tuyển viên chức) hoặc cơ chế tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP (trong trườnghợp tổ chức triển khai xét tuyển chọn viên chức).

Trường hợp gồm từ 02 tín đồ trở lên cókết quả tuyển dụng thấp rộng liền kề cân nhau thì người đứng đầu tư mạnh quan, đối kháng vịcó thẩm quyền tuyển chọn dụng viên chức tổ chức triển khai trực tiếp phỏng vấn những người dân nàyđể đưa ra quyết định người trúng tuyển theo chính sách tại Khoản 3 Điều10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP (trong trường hợp tổ chức triển khai thi tuyển viên chức)hoặc qui định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP(trong ngôi trường hợp tổ chức xét tuyển viên chức).

Điều 7. Điều kiệnxét tuyển sệt cách

1. Căn cứ nhu yếu công việc, người đứngđầu cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tuyển chọn dụng viên chức được xét tuyển quánh cáchkhông theo trình tự, giấy tờ thủ tục tuyển dụng viên chức công cụ tại Điều15, Điều 16 cùng Điều 17 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP so với các trường hợp sau:

a) fan có kinh nghiệm công tác theoquy định trên Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CPhiện đang công tác làm việc trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp đề xuất tuyển;có thời gian thường xuyên từ đủ 36 mon trở lên thực hiệncông việc hoặc trọng trách có yêu ước về trình độ, năng lực, năng lực chuyên môn,nghiệp vụ cân xứng với vị trí bài toán làm phải tuyển (không kể thời hạn tập sự, thửviệc); trong thời gian công tác ko vi bất hợp pháp luật tới cả bị cách xử lý kỷ luậthoặc bị tróc nã cứu trách nhiệm hình sự, được reviews là xong tốt nhiệm vụđược giao; đáp ứng được ngay lập tức yêu mong của vị trí câu hỏi làm đề xuất tuyển dụng.

b) Người giỏi nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ko kể nướctheo chính sách tại Điểm b Khoản 1 Điều 14 Nghị định số29/2012/NĐ-CP, gồm chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của địa chỉ việclàm bắt buộc tuyển dụng; trường phù hợp sau khi xuất sắc nghiệp đã gồm thờigian công tác làm việc thì phải công tác làm việc trong ngành hoặc lĩnh vực chuyển động nghề nghiệpcần tuyển, trong thời hạn công tác không vi phi pháp luật tới mức bị cách xử trí kỷluật hoặc bị truy vấn cứu nhiệm vụ hình sự và được reviews là xong tốtnhiệm vụ được giao trong thời hạn này;

c) Người tài giỏi năng, năng khiếu đặcbiệt theo chế độ tại Điểm c Khoản 1 Điều 14 Nghị định số29/2012/NĐ-CP, tất cả văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng từ hành nghề hoặc cónăng khiếu, kỹ năng tương xứng với vị trí việc làm đề nghị tuyển dụng của đơn vị chức năng sựnghiệp công lập trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thểthao, các ngành nghề truyền thống.

2. Vấn đề xác định tốt nghiệp đại họcloại tốt được căn cứ vào xếp loại tại bằng xuất sắc nghiệp;trường vừa lòng bằng xuất sắc nghiệp ko xếploại thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyềntuyển dụng viên chức báo cáo cụ thể công dụng học tập toàn khóa và kết quả bảo vệtốt nghiệp để cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập coi xét, quyết định.Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, cơ quan thống trị đơnvị sự nghiệp công lập phải tất cả văn bạn dạng trả lời.

Điều 8. Hội đồngkiểm tra, giáp hạch so với các trường thích hợp xét tuyển đặc cách

Người đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tuyển chọn dụng viên chức thành lập Hội đồng kiểm tra, cạnh bên hạch xéttuyển quánh cách. Hội đồng kiểm tra, cạnh bên hạch bao gồm 05 hoặc 07 thành viên, gắng thểnhư sau:

1. Trường hợp đơn vị chức năng sự nghiệp công lậpđược giao thẩm quyền tuyển chọn dụng viên chức:

a) chủ tịch Hội đồng là người đứng đầuhoặc cung cấp phó của bạn đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Một ủy viên là người phụ tráchcông tác tổ chức cán bộ của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập;

c) Một ủy viên là người đứng đầu hoặccấp phó của tín đồ đứng đầu phần tử hoặc tổ chức có nhu cầu tuyển dụng với phâncông, kiểm tra câu hỏi thực nhiệm vụ cho những người trúng tuyểnviên chức;

d) những ủy viên còn sót lại là phần đa ngườicó siêng môn, nghiệp vụ tương quan đến vị trí tuyển dụng do bạn đứng đầu đơnvị sự nghiệp quyết định.

Thư ký kết Hội đồng kiểm tra, gần kề hạch doChủ tịch Hội đồng chỉ định trong những các ủy viên Hội đồng.

2. Ngôi trường hợp đơn vị sự nghiệp công lậpchưa được giao thẩm quyền tuyển chọn dụng viên chức:

a) chủ tịch Hội đồng do tín đồ đứng đầucơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định;

b) Một ủy viên làngười mở màn hoặc cấp phó của fan đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lập;

c) Một ủy viên là người thay mặt đại diện bộphận làm công tác tổ chức triển khai cán bộ của cơ quan có thẩm quyền tuyển chọn dụng viên chức;

d) các ủy viên còn sót lại là những người dân có chuyên môn, nghiệp vụ tương quan đến địa điểm tuyển dụng do tín đồ đứng đầu tư mạnh quan bao gồm thẩm quyền tuyển dụngviên chức quyết định.

Thư cam kết Hội đồng kiểm tra, cạnh bên hạch doChủ tịch Hội đồng chỉ định trong các các ủy viên Hội đồng.

3. Nhiệm vụ, quyền lợi của Hội đồngkiểm tra, cạnh bên hạch:

a) bình chọn về những điều kiện, tiêuchuẩn, văn bằng, chứng từ theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc tương ứng vớivị trí việc làm bắt buộc tuyển và các yêu cầu mang tính đặc thù của đơn vị sự nghiệp;

b) giáp hạch trải qua phỏng vấn hoặcthực hành về chuyên môn hiểu biết chung, về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệpvụ của bạn được xét tuyển quánh cách. Hình thức và nội dung liền kề hạch bởi Hội đồngkiểm tra, tiếp giáp hạch căn cứ vào yêu cầu của vị trí bài toán làm bắt buộc tuyển, báo cáongười đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, quyếtđịnh trước lúc tổ chức gần kề hạch;

c) Hội đồng kiểm tra, gần kề hạch thao tác theo qui định tập thể, biểu quyết theo nhiều phần và từ giải thểsau khi chấm dứt nhiệm vụ.

Điều 9. Hồ sơ, thủtục so với việc xét tuyển quánh cách

1. Làm hồ sơ của người được ý kiến đề xuất xéttuyển quánh cách, bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển chọn viên chứctheo mẫu số 1 phát hành kèm theo Thông bốn này;

b) phiên bản sơ yếu lýlịch từ bỏ thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng,tính mang lại ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) bạn dạng sao những văn bằng, chứng chỉ vàkết quả học hành theo yêu mong của địa điểm dự tuyển, được cơ quan tất cả thẩm quyền chứngthực. Ngôi trường hợp bao gồm văn bằng do cơ sở đào tạo quốc tế cấpphải được công hội chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Giấy triệu chứng nhận sức mạnh còn giátrị áp dụng do phòng ban y tế đủ đk được khám sức mạnh chứng dìm theo quyđịnh trên Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 trong năm 2007 của bộ Y tế về việchướng dẫn thăm khám sức khỏe;

đ) bạn dạng tự dấn xét, reviews của ngườiđược ý kiến đề nghị xét tuyển chọn đặc bí quyết về phẩm chất bao gồm trị, đạo đức, trình độ vànăng lực chăm môn, nghiệp vụ, quy trình công tác với các vẻ ngoài khen thưởng(nếu có); bạn dạng nhận xét và xác thực của người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức, đơn vị chức năng nơi người đó công tác đối với trường hợp chào đón quy địnhtại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

2. Người đứng đầu tư mạnh quan, đơn vị chức năng cóthẩm quyền tuyển chọn dụng viên chức tất cả văn bạn dạng đề nghị tín đồ đứng đầu tư mạnh quan có thẩmquyền làm chủ viên chức công nhận kết quả xét tuyển quánh cách. Văn bản đề nghịphải do tín đồ đứng đầu hoặc cung cấp phó của fan đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng có thẩm quyền tuyển chọn dụngviên chức ký, trong đó nêu rõ vị tríviệc làm đề nghị tuyển dụng và dĩ nhiên biên bản họp Hội đồng kiểm tra, gần cạnh hạch vàhồ sơ của từng trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển quánh cách.

3. Vụ (Ban) tổ chức triển khai cán cỗ thuộc cácBộ, ban ngành ngang Bộ, cơ sở thuộc chính phủ nước nhà hoặc Sở Nội vụ những tỉnh, thành phố trực thuộc tw có trách nhiệm thẩm định thừa trìnhxét tuyển sệt cách trước khi người đứng đầu tư mạnh quan tất cả thẩm quyền cai quản viênchức công nhận hiệu quả xét tuyển quánh cách.

4. Vào thời hạn20 ngày làm cho việc, kể từ ngày cảm nhận văn phiên bản đề nghị, tín đồ đứng đầu cơquan có thẩm quyền quản lý viên chức gồm trách nhiệm chỉ huy tổ chứcthẩm định cùng phải tất cả văn bản trả lời; nếu như quá thời hạn quyđịnh mà chưa tồn tại văn bản trả lời thì coi như đồng ý. Trường hợp hồ sơ chưa đủtheo nguyên lý thì trong thời hạn 5 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày nhận được văn bảnđề nghị, cơ quan gồm thẩm quyền quản lý viên chức phải bao gồm văn phiên bản đề nghị cơ quan, đơn vị chức năng cóthẩm quyền tuyển dụng viên chức xẻ sung, hoàn thành xong đủ hồ sơ theo quy định.

5. Cơ quan bao gồm thẩm quyền quản lý viênchức có nhiệm vụ gửi báo cáo Bộ Nội vụ vào 30/6 với 31/12 thường niên về kết quảxét tuyển đặc cách để theo dõi phổ biến và ship hàng công tác thanh tra, kiểm tratheo phương tiện của pháp luật.

Điều 10. Trườnghợp được miễn thực hiện chế độ tập sự

1. Tín đồ trúng tuyển chọn viên chức đượcmiễn thực hiện chính sách tập sự khi tất cả đủ các điều khiếu nại sau:

a) Đã có thời hạn công tác có đóng bảohiểm làng mạc hội đề nghị trong ngành, nghành nghề cần tuyển từ bỏ đủ12 mon trở lên;

b) Trong thời hạn công tác tất cả đóng bảohiểm xã hội phải quy định trên Điểm a Khoản 1 Điều này đã làm đông đảo công việcchuyên môn nghiệp vụ cân xứng với yêu ước của vị trí câu hỏi làm được tuyển dụng.

2. Fan được tuyển chọn dụng đã tất cả thờigian công tác có đóng bảo đảm xã hội bắt buộc, ví như khôngcó đủ các điều kiện hình thức tại Khoản 1 Điều này thì phải thực hiện cơ chế tậpsự.

3. Thời hạn công tác tất cả đóng bảo hiểmxã hội bắt buộc của fan được tuyển dụng đã làm những các bước chuyên mônnghiệp vụ cân xứng với yêu ước của vị trí bài toán làm được tuyển dụng (nếu có) tínhvào thời hạn xét nâng lương lần sau thời điểm bổ nhiệm cùng xếp lương vào chức danhnghề nghiệp.

Chương 2.

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

Điều 11. Hòa hợp đồnglàm việc xác minh thời hạn

1. Phù hợp đồng làmviệc khẳng định thời hạn được ký kết kết giữa tín đồ đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp công lậpvới fan trúng tuyển vào viên chức, trừ trường hợp hiện tượng tại Điểmd, Điểm đ Khoản 1 Điều 58 lao lý Viên chức cùng theo mẫusố 2 phát hành kèm theo Thông bốn này.

2. Đối với các trường hợp đăng ký dựtuyển viên chức theo luật pháp tại Khoản 2 Điều 1 Thông tứ này, nếu được tuyển dụngvào viên chức thì triển khai ký thích hợp đồng có tác dụng việc xác minh thời hạn theo chủng loại số 3 phát hành kèm theo Thông bốn này.

3. Căn cứ vàonhu mong công việc, vị trí việc làm với chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng,người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời hạn cụ thể để cam kết hợp đồngxác định thời hạn nhưng không quá 36 tháng.

Điều 12. Phù hợp đồnglàm vấn đề không xác minh thời hạn.

Hợp đồng thao tác không xác minh thờihạn được ký kết kết giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người đã thựchiện kết thúc hợp đồng làm cho việc khẳng định thời hạn với trường vừa lòng cán bộ, công chứcchuyển thành viên chức theo phép tắc tại Điểmd, Điểm đ Khoản 1 Điều 58 nguyên tắc Viên chức cùng theo mẫusố 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 13. Rứa đổinội dung thích hợp đồng làm cho việc

Trong quá trình thực hiện thích hợp đồnglàm việc, trường hợp có đổi khác nội dung đúng theo đồng thao tác làm việc thì hai bên thỏa thuận hợp tác cácnội dung sửa đổi, bổ sung cập nhật và được triển khai bằng bài toán ký kết phụ lục vừa lòng đồnglàm bài toán hoặc ký phối hợp đồng thao tác mới.

Điều 14. Chấm dứthợp đồng thao tác trong trường đúng theo viên chức chuyển công tác làm việc đến cơ quan, đơn vịkhác

1. Lúc viên chức chuyển côngtác đến cơ quan, đơn vị chức năng khác thì phải xong xuôi hợp đồng thao tác với đơn vị sựnghiệp công lập đang làm cho việc.

2. Việc chấm dứt hợp đồng làm việc phảiđược thể hiện bởi văn phiên bản có xác nhận của viên chức vàngười đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan tất cả thẩm quyền ký kết kết hợpđồng làm việc. Văn bạn dạng chấm chấm dứt hợp đồng thao tác được lậpthành nhị bản, mỗi bên giữ một bản.

Điều 15. Ký kếthợp đồng làm việc đối với viên chức khi đưa đến đơn vị chức năng sự nghiệp công lập mới

Khi viên chức đưa đến đơn vị sựnghiệp công lập mới, fan đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phòng ban cóthẩm quyền tuyển dụng viên chức buộc phải ký phối hợp đồng làmviệc cùng với viên chức và thực hiện chính sách tiền lương cân xứng trên cơ sở địa thế căn cứ vào năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diễnbiến tiền lương và thời hạn đóng bảo hiểm xã hội của viên chức.

Chương 3.

ĐỀN BÙ chi PHÍĐÀO TẠO

Điều 16. Đền bùchi giá thành đào tạo

1. Viên chức đượccử đi huấn luyện và giảng dạy ở nội địa và ko kể nước đề nghị đền bù chi phí đào sản xuất theo cách thức tại Khoản 4Điều 36 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

2. Các trường đúng theo viên chức ko phảiđền bù ngân sách đào tạo:

a) Viên chức không xong khóa họcdo nhỏ xíu đau buộc phải điều trị, có xác nhận của đại lý y tế tất cả thẩmquyền;

b) Viên chức chưa ship hàng đủ thờigian theo cam kết phải thuyên chuyểncông tác được cơ quan tất cả thẩm quyền đồng ý;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập đối kháng phương ngừng hợp đồngđối cùng với viên chức khi đơn vị chức năng buộc đề xuất thu thanh mảnh quy mô, không còn vị trí vấn đề làm hoặc xong xuôi hoạt hễ theo đưa ra quyết định của cơ quan gồm thẩm quyền.

Xem thêm: Morphine Heroin Là Chất Ma Túy Loại Nào, Morphine, Heroine Là Chất Ma Túy Loại Nào

Điều 17. Chi phívà cách tính đền bù chi tiêu đào tạo

1. Túi tiền đền bù bao hàm học mức giá vàtất cả những khoản bỏ ra khác phục vụ cho khóa học, ngoại trừ lương và những khoảnphụ cấp nếu có.

2. Biện pháp tính ngân sách chi tiêu đền bù:

a) Đối với trường hợp cơ chế tại Điểm a Khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, viên chức phảiđền bù 100% ngân sách đào tạo;

b) Đối cùng với trườnghợp biện pháp tại Điểm b Khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP,viên chức cần đền bù 50% chi phí tổn của khóa học;

c) Đối với cáctrường hợp cách thức tại Điểm c Khoản 4 Điều36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, giá thành đền bù được xem theo công thức sau:

S = (F / T1) x (T1 -T2)

Trong đó:

- S là giá thành đền bù;

- F là tổng chi tiêu của khóa học;

- T1 là thờigian yêu cầu phải giao hàng sau lúc đã ngừng khóa học(hoặc những khóa học) được xem bằng số tháng làm tròn;

- T2 là thời gian đã giao hàng sau đào tạođược tính thông qua số tháng làm cho tròn.

Điều 18. Quyết địnhtrả và thu hồi tiền đền rồng bù túi tiền đào tạo

1. Người đứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệpcông lập quyết định và phụ trách về quyết định của bản thân đối với tầm đềnbù túi tiền đào chế tác của viên chức theo quy định.

2. Tịch thu tiền thường bù giá cả đào tạo

a) muộn nhất trong thời hạn 30 ngày,kể từ thời điểm ngày nhận được quyết định về vấn đề đền bù túi tiền đào tạo nên của fan đứng đầu đơn vị chức năng sựnghiệp công lập, viên chức buộc phải đền bù giá thành đào tạo có nhiệm vụ nộp trả đầyđủ khoản tiền cần đền bù cho đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Số tiền đền rồng bù túi tiền đào sinh sản củaviên chức bắt buộc được đơn vị chức năng sự nghiệp công lập thu nộp vào tài khoản của đối chọi vịtại Kho bạc đãi nhà nước với theo dõi, quản lý, sử dụng theođúng cách thức của pháp luật.

c) Trường vừa lòng viên chức đề nghị đền bùchi phí đào tạo và huấn luyện không tiến hành trách nhiệm đền bù thì cơ quan, đối kháng vị phát hành quyết định đền rồng bù không giải quyếtcác chế độ, chính sách và gồm quyền khởi khiếu nại theo giải pháp pháp luật

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 19. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực nói từngày 15 tháng 02 năm 2013.

2. Bến bãi bỏ những văn phiên bản sau:

a) Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19tháng 02 năm 2004 của cục Nội vụ lí giải thực hiện một số trong những điều của Nghị định số116/2003/NĐ-CP ngày 10 mon 10 năm 2003 của chính phủ về tuyển dụng, sử dụngvà thống trị cán bộ, công chức trong những đơn vị sự nghiệp của nhà nước;

b) Thông tứ số 04/2007/TT-BNV ngày 21tháng 6 trong năm 2007 của cỗ Nội vụ giải đáp thực hiện một trong những điều của Nghị định số116/2003/NĐ-CP ngày 10 mon 10 năm 2003 của chính phủ nước nhà và Nghị định số121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của chính phủ sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 mon 10 năm2003 của chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và thống trị cán bộ,công chức trong các đơn vị sự nghiệp ở trong phòng nước;

c) Thông tư số 02/2008/TT-BNV ngày 03tháng 3 năm 2008 của cục Nội vụ sửa thay đổi Điểm b Khoản 1 Mục IThông tứ số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 củaBộ Nội vụ lí giải thực hiện một số trong những điều của Nghị định số116/2003/NĐ-CP ngày 10 mon 10 năm 2003 của cơ quan chính phủ và Nghị định số121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của chính phủ nước nhà sửa đổi, bổ sung cập nhật một sốđiều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của chính phủ nước nhà vềtuyển dụng, thực hiện và thống trị cán bộ, công chức trong cácđơn vị sự nghiệp của phòng nước.

d) pháp luật vềthôi việc, bồi thường chi phí đào tạo đối với viên chức tại Thông tứ số 130/2005/TT-BNV ngày thứ 7 tháng 12 năm 2005 của cục Nội vụ chỉ dẫn thựchiện một vài điều của Nghị định số 54/2005/NĐ-CP về chính sách thôi việc, chính sách bồithường ngân sách đào tạo đối với cán bộ, công chức.

Điều 20. Tráchnhiệm thi hành

Các bộ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang Bộ, Thủ trưởng phòng ban thuộc chính phủ, quản trị Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và những cơ quan, tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông bốn này./

Nơi nhận: - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chính phủ; - những Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ quan thuộc chủ yếu phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực ở trong TW; - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - văn phòng và công sở Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - Viện kiểm tiếp giáp nhân dân buổi tối cao; - tòa án nhân dân nhân dân tối cao; - văn phòng công sở BCĐTW về phòng, chống tham nhũng; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - Ủy ban TW chiến trận Tổ quốc Việt Nam; - cơ sở Trung ương của những đoàn thể; - Cục soát sổ văn phiên bản QPPL (Bộ tứ pháp); - Sở Nội vụ những tỉnh, thành phố trực trực thuộc TW; - Công báo, Website chính phủ; - bộ Nội vụ: bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục, tổ chức triển khai thuộc Bộ; - Trang thông tin điện tử bộ Nội vụ; - Lưu: VT, CCVC (10).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Anh Tuấn

Mẫu số 1

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

…………..,ngày mon năm trăng tròn …..

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

(Banhành hẳn nhiên Thông bốn số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của bộ Nội vụ)

Họ vàtên: Nam, Nữ:

Ngày sinh:

Quê quán:

Hộ khẩu thường xuyên trú:

Chỗ ở hiện tại nay:

Điện thoại liên lạc:

Dân tộc:

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)

Sau khi nghiên cứu và phân tích điều kiện đăng kýdự tuyển viên chức của …………………………………. (2), tôi thấy cóđủ điều kiện để dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức ởvị trí việc làm ………………………. (3). Vày vậy, tôi làm đơn nàyđăng ký dự tuyển chọn viên chức theo thông báo của quý cơ quan, 1-1 vị.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành cácquy định ở trong phòng nước cùng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Tôi gởi kèm theo đối chọi này làm hồ sơ dự tuyển,gồm:

1. Bạn dạng sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Phiên bản chụp những văn bằng, hội chứng chỉvà hiệu quả học tập, gồm: …………… (4)

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;

4. 02 phong phân bì (ghi rõ add liên lạc), 02 hình ảnh cỡ 4 x 6.

Tôi khẳng định hồ sơ dự tuyển chọn của tôilà đúng sự thật. Giả dụ sai sự thật, hiệu quả tuyển dụng của tôi hủy vứt và tôi chịu trách nhiệm trướcpháp luật./.

Kính đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

Ghichú:

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quyđịnh;

(2) Ghi đúng tênđơn vị sự nghiệp có thông báo tuyển dụng viên chức;

(3) Ghi đúng vị trí vấn đề làm cần tuyểncủa đơn vị sự nghiệp tuyển dụng;

(4) Ghi rõ tên củacác phiên bản chụp, được cơ quan tất cả thẩm quyền chứng thực, gửikèm đơn đk dự tuyển.

Mẫu số 2

MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜIHẠN

(banhành dĩ nhiên Thông tứ số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của bộ Nội vụ)

Bộ, ngành, địa phương: …… Đơn vị: ……………………… -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: /HĐLV

……………, ngày ….. Tháng ….. Năm …..

HỢPĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

- địa thế căn cứ Nghị định số29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của cơ quan chính phủ về tuyển chọn dụng,sử dụng và quản lý viên chức;

- Căn cứ ra quyết định số: ….. Của …….. Về việc phê duyệt công dụng tuyển dụng.................

Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà: …………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Đại diện cho đơn vị (1) ……………………………………………………………………

Địa chỉ ………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………………………

Và một mặt là Ông/ Bà: ………………………………………………………………….

Sinh ngày …….. Tháng…….. Năm …….. Tại …………………………………………..

Trình độ đào tạo: …………………………………………………………………………

Chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………………….

Năm giỏi nghiệp: ……………………………………………………………………………

Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng………………………………………………

Địa chỉ thường trú tại:…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Số chứng tỏ thư nhân dân……………………………………………………………

Cấp ngày ….. Tháng….. Năm ….. Tại……………………………………………………

Thỏa thuận ký phối kết hợp đồng làm cho việcvà khẳng định làm đúng những luật pháp sau đây:

Điều 1. Thời hạn và trọng trách hợp đồng

- Thời hạn của hợp đồng từ ngày…….. Tháng …….. Năm ……… mang đến ngày ......... Mon ……….. Năm ………………

- thời gian thực hiện cơ chế tập sự(nếu có) từ thời điểm ngày ….. Tháng ……… năm ……. Cho ngày …….. Tháng….. Năm ……………………

- Địa điểm làm việc (2):..............................................................................................

- chức vụ chuyên môn:.........................................................................................

- phục vụ (nếu có): ....................................................................................................

- nhiệm vụ (3)............................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Điều 2. Chính sách làm việc

- Thời giờ thao tác (4): .............................................................................................

- Được đồ vật những phương tiện làmviệc gồm: ……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Quyền và nhiệm vụ của ngườiđược tuyển chọn dụng

1. Quyền:

- Được hưởng các quyền luật pháp tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 cùng Điều 15 nguyên lý Viên chức.

- phương tiện đi lại làm việc (5): …………………………………………………………

- Chức danh công việc và nghề nghiệp được bổ nhiệm(mã số): …………………, Bậc: …………

Hệ số lương…………………………………………………………………………………

- Phụ cấp (nếu có) gồm (6):………………………………………………………………

được trả …………………….. Lần vào các ngày ………………………….. Sản phẩm tháng.

- thời hạn xét nâng bậc lương:………………………………………………………

- Khoản trả quanh đó lương…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Được trang bị bảo lãnh khi làm cho việc(nếu có) gồm: ……………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Số ngày nghỉhàng năm thừa hưởng lương (nghỉ lễ, phép, bài toán riêng)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- cơ chế bảo hiểm (7): ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Được hưởng những phúc lợi:……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậclương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồidưỡng chuyên môn nghiệp vụ, triển khai nhiệm vụ hợp tác và ký kết khoa học, công nghệ vớicác đơn vị chức năng trong hoặc không tính nước theoquy định của lao lý (8): ……………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Được hưởng trọn các cơ chế thôi việc, trợcấp thôi việc, bồi thường theo quy định của luật pháp về viên chức.

- gồm quyền đề xuất, năng khiếu nại, vắt đổi,đề nghị xong Hợp đồng thao tác theo công cụ của pháp luật.

- Những thỏa thuận khác (9)………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Nghĩa vụ:

- xong nhiệm vụ sẽ cam kếttrong phù hợp đồng làm việc.

- Chấp hành nội quy, quy định của đối kháng vị, kỷ luật làm việc và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 cùng Điều 19 chính sách Viên chức.

- Chấp hành việc xử lý kỷ chính sách vàtrách nhiệm bồi thường, trả lại theo cơ chế của pháp luật.

- Chấp hành sự phân công công tác củangười có thẩm quyền khi đơn vị sự nghiệp tất cả nhu cầu.

Điều 4. Quyền và nhiệm vụ của ngườiđứng đầu đơn vị chức năng sự nghiệp

1. Quyền:

- tía trí, cắt cử nhiệm vụ, kiểmtra việc tiến hành nhiệm vụ của fan được tuyển chọn dụng.

- xong xuôi Hợp đồng làm cho việc, kỷ luậtngười được tuyển dụng theo lao lý của lao lý về viên chức.

2. Nghĩa vụ:

- bảo vệ việc làm cho và tiến hành đầy đủnhững điều đã khẳng định trong hợp đồng làm việc.

- thanh toán giao dịch đầy đủ, đúng thời hạncác chế độ của bạn được tuyển chọn dụng đã cam đoan trong phù hợp đồng có tác dụng việc.

Điều 5. Điều khoản thi hành

- vừa lòng đồng làm việc này có hiệu lực thực thi hiện hành từngày ………. Tháng …….. Năm…………..

- Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụvà nhiệm vụ của phía hai bên không ghi trong đúng theo đồng thao tác làm việc này thực hiện theoquy định của luật pháp về viên chức.

Xem thêm: Soạn Bài Chị Em Thuý Kiều Soạn Bài Chị Em Thuý Kiều (Chi Tiết)

- hợp đồng này làm thành 03 phiên bản cógiá trị ngang nhau, đơn vị chức năng sự nghiệp ký hợp đồng duy trì 02 bản,viên chức được ký kết hợp đồng giữ lại 01 bản. Khi phía 2 bên ký phụ lục hòa hợp đồng có tác dụng việcthì nội dung của phụ lục hợp đồng làm việc cũng đều có giá trị như những nội dung củabản đúng theo đồng thao tác làm việc này.