CÁC DẠNG BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ ĐẠI HỌC

     

Tài liệu Hướng dẫn giải bài tập Xác suất – Thống kê – Hoàng Văn Trọng

Hầu hết các hiện tượng trong cuộc sống đều xảy ra một cách ngẫu nhiên không thể đoán biết được. Chúng ta luôn đứng trước những lựa chọn và phải quyết định cho riêng mình. Khi lựa chọn như thế thì khả năng thành công là bao nhiêu, phương án lựa chọn đã tối ưu chưa, cơ sở của việc lựa chọn là gì? Khoa học về Xác suất sẽ giúp ta định lượng khả năng thành công của từng phương án để có thể đưa ra quyết định đúng đắn hơn.

Thống kê là khoa học về cách thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu về hiện tượng rồi đưa ra kết luận có tính quy luật của hiện tượng đó. Phân tích thống kê dựa trên cơ sở của lý thuyết xác suất và có quan hệ chặt chẽ với xác suất; nó không nghiên cứu từng cá thể riêng lẻ mà nghiên cứu một tập hợp cá thể – tính quy luật của toàn bộ tổng thể. Từ việc điều tra và phân tích mẫu đại diện, có thể tạm thời đưa ra kết luận về hiện tượng nghiên cứu nhưng với khả năng xảy ra sai lầm đủ nhỏ để có thể chấp nhận được…
Bạn đang xem: Các dạng bài tập xác suất thống kê đại học

Tài liệu Hướng dẫn giải bài tập Xác suất – Thống kê – Hoàng Văn Trọng

Mục lục

PHẦN I: XÁC SUẤT

CHƯƠNG 1: BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

A. LÝ THUYẾT

1.1. Một số khái niệm cơ bản1.2. Xác suất của biến cố 1.3. Các quy tắc tính xác suất1.4. Công thức Bernoulli1.5. Xác suất có điều kiện. Quy tắc nhân tổng quát1.6. Công thức xác suất đầy đủ 1.7. Công thức Bayes

B. BÀI TẬP

1.1. Bài tập trong giáo trình 1 (G1) 1.2. Nhận xét bài tập chương 1

CHƯƠNG 2: ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN RỜI RẠC

A. LÝ THUYẾT

2.1. Phân bố xác suất và hàm phân bố 2.2. Một số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc 2.3. Phân bố đồng thời và hệ số tương quan2.4. Hàm của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc2.5. Phân bố nhị thức2.6. Phân bố Poisson

B. BÀI TẬP

2.1. Bài tập trong giáo trình 1 (G1) 2.2. Nhận xét bài tập chương 2

CHƯƠNG 3: ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC

A. LÝ THUYẾT

3.1. Hàm mật độ xác suất và hàm phân bố xác suất 3.2. Một số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên liên tục3.3. Hàm của đại lượng ngẫu nhiên liên tục 3.4. Phân bố chuẩn3.5. Phân bố mũ 3.6. Phân bố đều

B.

Xem thêm: Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội Tuyển Sinh 2020, Trường Đại Học Kinh TếXem thêm: Giáo Án Lịch Sử Lớp 4 Cả Năm File Word, Giáo Án Lịch Sử Lớp 4 Cả Năm

BÀI TẬP

3.1. Bài tập trong giáo trình 1 (G1)3.2. Nhận xét bài tập chương 3

PHẦN II: THỐNG KÊ

CHƯƠNG 4: BÀI TOÁN ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

A. LÝ THUYẾT

4.1. Một số kiến thức chuẩn bị thêm cho phần thống kê 4.2. Mẫu ngẫu nhiên và các đặc trưng của mẫu4.3. Ước lượng điểm4.4. Ước lượng khoảng4.5. Số quan sát cần thiết để có sai số (hoặc độ tin cậy) cho trước

B. BÀI TẬP

4.1. Bài tập trong giáo trình 2 (G2)4.2. Nhận xét bài tập chương 4

CHƯƠNG 5: BÀI TOÁN KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT

A. LÝ THUYẾT

5.1. Kiểm định giả thiết cho giá trị trung bình5.2. Kiểm định giả thiết cho phương sai 5.3. Kiểm định giả thiết cho tỷ lệ (hay xác suất)5.4. So sánh hai giá trị trung bình5.5. So sánh hai phương sai5.6. So sánh hai tỷ lệ (hay hai xác suất) 5.7. Tiêu chuẩn phù hợp Khi bình phương5.8. Kiểm tra tính độc lập5.9. So sánh nhiều tỷ lệ

B. BÀI TẬP

5.1. Bài tập trong giáo trình 2 (G2)5.2. Nhận xét bài tập chương 5

CHƯƠNG 6: BÀI TOÁN TƢƠNG QUAN VÀ HỒI QUY

A. LÝ THUYẾT

6.1. Hệ số tương quan mẫu6.2. Đường hồi quy tuyến tính thực nghiệm

B. BÀI TẬP

6.1. Bài tập trong giáo trình 2 (G2)6.2. Nhận xét bài tập chương 6

MỘT SỐ ĐỀ THI CUỐI KỲ

Đề thi cuối kỳ II năm học 2012 – 2013

Đề thi cuối kỳ I năm học 2013 – 2014

Đề thi cuối kỳ II năm học 2013 – 2014

Đề thi cuối kỳ phụ – hè năm 2014

Đề thi cuối kỳ I năm học 2014 – 2015

Đề thi cuối kỳ II năm học 2014 – 2015

PHỤ LỤC

P.1. Kiến thức chuẩn bịP.2. Tính toán chỉ số thống kê bằng máy tính bỏ túiP.3. Tính toán xác suất thống kê bằng hàm trong Excel P.4. Bảng tra cứu một số phân bố thường gặp

LINK DOWNLOAD

*
*

File có vấn đề (không thể xem trước, không thể tải về, nội dung bị sai khác….) vui lòng để lại bình luận phản ánh để chúng tớ sửa lỗi.

Mọi đóng góp nhỏ bé của bạn sẽ giúp ích cho giayphutyeuthuong.vn lắm đó Tài liệu VNU – Cho đi là còn mãi!