Giải bài toán lớp 8 bài 1

     
- Chọn bài -Bài 1: Nhân 1-1 thức với đa thứcBài 2: Nhân đa thức với nhiều thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: đều hằng đẳng thức xứng đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: rất nhiều hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)Bài 5: các hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức nhóm hạng tửBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách phối hợp những phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia 1-1 thức cho đối kháng thứcBài 11: phân tách đa thức cho đối chọi thứcBài 12: phân tách đa thức một phát triển thành đã chuẩn bị xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài 1: Nhân đối kháng thức với đa thức giúp bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 8 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện tài năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 1 trang 4:

– Hãy viết một đối chọi thức cùng một đa thức tùy ý.

Bạn đang xem: Giải bài toán lớp 8 bài 1

– Hãy nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức vừa viết.

– Hãy cộng những tích tìm kiếm được.

Lời giải

– Đơn thức là: x2 với đa thức là: x2 + x + 1

– Ta có:

x2.(x2 + x + 1) = x2.x2 + x2.x + x2.1

= x(2 + 2) + x(2 + 1) + x2

= x4 + x3 + x2

– lúc đó: nhiều thức x4 + x3 + x2 là tích của đối kháng thức x2 và x2 + x + 1

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài bác 1 trang 5: làm tính nhân:

*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 1 trang 5: Một miếng vườn hình thang gồm hai đáy bằng (5x + 3) mét cùng (3x + y) mét, độ cao bằng 2y mét.

– Hãy viết biểu thức tính diện tích mảnh sân vườn nói bên trên theo x cùng y.

– Tính diện tích s mảnh vườn nếu cho x = 3 mét và y = 2 mét.

Lời giải

– Biểu thức tính diện tích s mảnh vườn cửa trên theo x và y là:

*

– giả dụ x = 3 mét và y = 2 mét thì diện tích s mảnh sân vườn là:

S = 8.3.2 + 22 + 3.2 = 58 (m2).

Bài 1 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): làm cho tính nhân


*

Lời giải:

*

*

Các bài xích giải Toán 8 bài 1 khác

Bài 2 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): triển khai phép nhân, rút gọn gàng rồi tính cực hiếm của biểu thức:

a) x(x – y) + y(x + y) tại x = – 6 cùng y = 8


b) x(x2 – y) – x2(x+y) + y(x2 – x) trên
cùng y = –100;

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x + y)

= x.x – x.y + y.x + y.y

= x2 – xy + xy + y2

= x2 + y2.

Tại x = –6 ; y = 8, quý giá biểu thức bởi : (–6)2 + 82 = 36 + 64 = 100.

b) x.(x2 – y) – x2.(x + y) + y.(x2 – x)

= x.x2 – x.y – (x2.x + x2.y) + y.x2 – y.x

= x3 – xy – x3 – x2y + x2y – xy

= (x3 – x3) + (x2y – x2y) – xy – xy

= –2xy

Tại cùng y = –100, giá trị biểu thức bằng:

*

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 1 khác

Bài 3 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): tìm kiếm x, biết:

a) 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

b) x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

Lời giải:

a)

3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

3x.12x – 3x.4 – (9x.4x – 9x.3) = 30

36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

(36x2 – 36x2) + (27x – 12x) = 30

15x = 30

x = 2

Vậy x = 2.

b)

x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

(x.5 – x.2x) + (2x.x – 2x.1) = 15

5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

(2x2 – 2x2) + (5x – 2x) = 15

3x = 15

x = 5.

Vậy x = 5.

Các bài bác giải Toán 8 bài 1 khác

Bài 4 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): Đố.

Xem thêm: Ta Có 2 Lệnh Sau X=8 If X 5 Then X := X +1, Ta Có 2 Lệnh Sau: X:= 8 If X>5 Then X := X +1

Đoán tuổi.

Bạn hãy rước tuổi của mình:

– thêm vào đó 5.

– Được từng nào đem nhân với 2.

– Lấy tác dụng trên cộng với 10.

– Nhân công dụng vừa tìm kiếm được với 5.

– Đọc kết quả cuối cùng sau khoản thời gian đã trừ đi 100.

Xem thêm: Ngữ Văn 10 Bài Tấm Cám (Chi Tiết), Soạn Bài: Tấm Cám (Chi Tiết)

Tôi vẫn đoán được tuổi của bạn. Lý giải tại sao.

Lời giải:

Giả sử tuổi chúng ta là x. Đem tuổi của mình:

+ thêm vào đó 5 ⇒ x + 5

+ Được bao nhiêu đem nhân với 2 ⇒ (x + 5).2


+ Lấy kết quả trên cộng với 10 ⇒ (x + 5).2 + 10

+ Nhân kết quả vừa tìm được với 5 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5

+ Đọc kết quả cuối cùng sau khi đã trừ đi 100 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5 – 100

Rút gọn biểu thức trên :

<(x + 5).2 + 10>.5 – 100

= (x.2 + 5.2 + 10).5 – 100

= (2x + 20).5 – 100

= 2x.5 + 20.5 – 100

= 10x + 100 – 100

= 10x

Vậy công dụng cuối cùng bằng mười lần số tuổi thực của bạn. Do đó ta chỉ việc lấy hiệu quả cuối cùng chia cho 10 là ra số tuổi thực.

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 1 khác

Bài 5 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1): Rút gọn biểu thức:

a) x(x – y) + y(x – y)

b) xn-1(x + y) – y(xn–1 + yn–1)

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x – y)

= x.x – x.y + y.x – y.y

= x2 – xy + xy – y2

= x2 – y2 + (xy – xy)

= x2 – y2

b) xn–1(x + y) – y(xn–1 + yn–1)

= (xn – 1.x + xn – 1.y) – (y.xn – 1 + y.yn – 1)

= (xn + xn – 1.y) – (xn – 1.y + yn)

= xn + xn – 1y – xn – 1.y – yn

= xn – yn + (xn – 1.y – xn – 1.y)

= xn – yn

Các bài xích giải Toán 8 bài bác 1 khác

Bài 6 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1): Đánh lốt x vào ô mà lại em cho là đáp số đúng :

Giá trị của biểu thức ax(x – y) + y3(x + y) tại x = -1 và y = 1 (a là hằng số) là: