Giải chi tiết đề thi đại học môn sinh 2015

     
... đề thi 159 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 08 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM năm ngoái Môn: SINH HỌC thời hạn làm bài: 90 phút, không kể thời hạn phát đề đề ... đề thi 268 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 08 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: SINH HỌC thời gian làm bài: 90 phút, ko kể thời gian phát đề đề ... đề thi 851 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 08 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM năm ngoái Môn: SINH HỌC thời gian làm bài: 90 phút, ko kể thời hạn phát đề Mã đề...

Bạn đang xem: Giải chi tiết đề thi đại học môn sinh 2015

Bạn đang xem: Giải chi tiết đề thi đại học môn sinh năm ngoái
*

... Mã đề
thi 357 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi bao gồm 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM năm ngoái Môn: HOÁ HỌC thời hạn làm bài: 90 phút, ko kể thời hạn phát đề đề ... Mã đề thi 415 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi tất cả 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: HOÁ HỌC thời gian làm bài: 90 phút, ko kể thời gian phát đề đề ... Mã đề thi 691 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi tất cả 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM năm ngoái Môn: HOÁ HỌC thời hạn làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề...
*

... Mã đề
thi 194 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi bao gồm 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TIẾNG ANH thời hạn làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ... Mã đề thi 362 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi bao gồm 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TIẾNG ANH thời hạn làm bài: 90 phút, ko kể thời gian phát đề ... Mã đề thi 425 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi tất cả 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM năm ngoái Môn: TIẾNG ANH thời gian làm bài: 90 phút, ko kể thời gian phát đề...

Xem thêm: Đại Học Văn Lang Mã Ngành - Xét Tuyển Kết Quả Thi Tốt Nghiệp Thpt Năm 2022


*

... Mã đề
thi 274 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM năm ngoái Môn: VẬT LÍ thời hạn làm bài: 90 phút, ko kể thời hạn phát đề đề ... Mã đề thi 426 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi tất cả 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: VẬT LÍ thời hạn làm bài: 90 phút, ko kể thời hạn phát đề đề ... Mã đề thi 682 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi tất cả 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM năm ngoái Môn: VẬT LÍ thời hạn làm bài: 90 phút, ko kể thời gian phát đề Mã đề...

Xem thêm: Mẫu Giấy Xác Nhận Công Tác Tiếng Anh, Song Ngữ Anh, Mẫu Giấy Xác Nhận Công Tác


*

... Tầng góp sinh
đồ gia dụng tận dụng giỏi nguồn sống giảm đối đầu loài A B C D LỜI GIẢI đưa ra TIẾT Câu 1: Lời giải: các thông tin với quần thể giao phối tình cờ (1) (2) (3) Đáp án D Câu Lời giải: vạc ... định chi u phía tiến hóa Câu 16.Trong lịch sử dân tộc phát triển sinh giới qua đại địa chất, tuyên bố sau gồm tuyên bố đúng? (1) Thực đồ vật hạt phát sinh kỉ Cacbon đại Trung Sinh (2) Chim thú phạt sinh ... Lợi giới hạn sinh thái nhân tố sinh thái không giống bị thu hẹp (2) Tất nhân tố sinh thái thêm bó nghiêm ngặt với thành tổ hợp sinh thái ảnh hưởng lên sinh đồ dùng (3) Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh tất nhân...
*