TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

     

Phương pháp giải bài bác toán hoạt động ngược chiều

1. Nhắc lại phương pháp trong câu hỏi chuyển động.

Bạn đang xem: Toán chuyển động

Gọi gia tốc là v, quãng con đường là s, thời gian là t, ta có công thức:

v = s : ts = v x tt = s : v

2. Phương pháp giải bài toán vận động ngược chiều xuất xứ cùng lúc.

-Tìm tổng vận tốc:

v = v1 + v2

- thời gian để nhị xe gặp mặt nhau:

t = s : v

- thời gian hai xe gặp gỡ nhau

=Thời điểm khởi thủy + thời gian đi mang lại chỗ chạm chán nhau

- vị trí hai xe gặp mặt nhau biện pháp A

s1 = v1 x t

Ví dụ 1.Hai thànhphốcáchnhau 208,5 km, mộtxemáyđitừthànhphố A đếnthànhphố B vớivận tốclà 38,6 km/h. Một ôtôkhởihànhcùngmộtlúcvớixemáyđitừthànhphố B đếnthànhphố A với vậntốc 44,8km/h.

a)Hỏixemáyvà ô tôgặpnhau lúcmấy giờ biết hai xe lên đường lúc 8 giờ đồng hồ 30 phút

b) Chỗ chạm mặt nhau cách thành phố A bao nhiêu km?

*

Hướng dẫn giải:

Tổng vận tốc hai xe cộ là:

38,6 + 44,8 = 83,4 (km/giờ)

Thời gian nhị xe đi mang lại chỗ gặp nhau là:

208,5 : 83,4 = 2,5 (giờ)

Đổi: 2,5 tiếng = 2 tiếng 30 phút

Vậy hai xe gặp gỡ nhau lúc:

8 giờ trong vòng 30 phút + 2 tiếng 30 phút = 11 giờ

Chỗ chạm chán nhau cáchthành phố A là:

38,6 x 2,5 = 96,5 (km)

Đáp số:11 giờ

96,5 km

Ví dụ 2.Hai ô tô khởi nguồn từ A với B cùng một lúc với đi ngược hướng nhau. Quãng con đường AB dài 162 km. Sau 2 giờ chúng gặp nhau. Tìm tốc độ của mỗi ô tô, biết xe hơi đi từ bỏ A bằng 4/5 tốc độ ô đánh đi từ B, điểm chạm mặt nhau bí quyết A từng nào km?

Hướng dẫn giải:

Tổng tốc độ hai xe hơi là:

162 : 2 = 81 (km/giờ)

Ta gồm sơ đồ:

*

Giá trị một trong những phần là:

81 : (4 + 5) = 9 (km/giờ)

Vận tốc ô tô đi từ A:

9 x 4 = 36 (km/giờ)

Vận tốc ô tô đi từ B:

9 x 5 = 45 (km/giờ)

Điểm chạm chán nhau bí quyết A:

36 x 2 = 72 (km)

Đáp số:36 km/giờ, 45 km/giờ

72 km

Bài tập trường đoản cú luyện:

Bài 1.Một ô tô đi tự A mang lại B với gia tốc 54 km/h đồng thời đó một xe thứ đi từ bỏ B đến A với gia tốc 36 km/h. Sau 2 giờ xe hơi và xe máy gặp mặt nhau. Tính quãng đường AB?

Bài2.Hai ca nô phát xuất cùng một lúc, đi ngược hướng nhau trên quãng đường sông nhiều năm 175km với vận tốc 24km/h và 26km/h. Hỏi sau từng nào thời gian kể từ thời điểm khởi hành cho lúc nhị ca nô gặp mặt nhau?

i 3.Hai thành phố A cùng B bí quyết nhau 135 km. Một xe thứ đi tự A cho B với tốc độ 42 km/h với một xe đạp đi từ bỏ B mang lại A với gia tốc 12 km/h. Hỏi sau bao lâu xe đạp và xe pháo máy chạm mặt nhau? Lúc gặp gỡ nhau xe cộ máy cách B bao nhiêu km?

Bài4.Hai ô tô xuất phát điểm từ A với B cùng một lúc cùng đi ngược chiều nhau. Quãng con đường AB lâu năm 174 km. Sau 2 tiếng đồng hồ chúng gặp mặt nhau.

a)Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết tốc độ đi trường đoản cú A bởi 1,5 lần vận tốc đi trường đoản cú B.

b) Chỗgặpnhaucách A baonhiêukm?

Bài5.Hai fan khởi hành cùng 1 lúc từ 1 vị trí và trở về hai phía ngược chiều nhau. Fan đi xe lắp thêm có tốc độ 48km/giờ. Tín đồ đi xe đạp có vận tốc bằng 25% gia tốc người đi xe máy. Hỏi sau 1giờ 42 phút hai người cách nhau từng nào km?

Bài6.Địađiểm A bí quyết B 54km. NếucùngmộtlúcAnđitừ A, Bìnhđitừ B ngượcchiềunhauthìsau 3 giờsẽgặpnhau. Tìmvậntốccủamỗibạn, biếtAnđinhanhhơnBìnhmỗigiờlà 6km.

Bài7.Hai người ở cách nhau 37,8 km đi lại chạm chán nhau cùng cùng xuất xứ lúc 8 giờ. Người thứ nhất đi cỗ với tốc độ 5,6 km/h. Tín đồ thứ nhị đi xe đạp điện với gia tốc 16 km/h. Hỏi 2 người gặp gỡ nhau cơ hội mấy giờ? Khi gặp mặt nhau thì người trước tiên đã đi được từng nào km?

Bài8.

Xem thêm: Giáo Án Đạo Đức Lớp 4 Vnen Năm 2021, Giáo Án Môn Đạo Đức Lớp 4 Chuẩn Vnen

Xe thứ nhất đi từ A cho B hết 3 giờ, xe đồ vật hai đi từ B về A hết 4 giờ. Sau khi khởi hành cùng một lúc từ bỏ A với B được 2 giờ thi hai xe cách nhau 5km. Hỏi quãng con đường AB dài từng nào km?

3. Cách thức giải bài toán vận động ngược chiều khởi hành không thuộc lúc

- Tìm thời gian xe đi trước t1

- tìm quãng đường xe đầu tiên đi trước:

s1 = v1 x t1

- kiếm tìm quãng con đường còn lại:

s2 = s – s1

- kiếm tìm tổng vận tốc:

v = v1 + v2

- Thời gian gặp nhau của nhì xe:

t2 = s2 : (v1 + v2)

Vídụ 1.Quãng đường từ A mang lại B lâu năm 91,5km. Một fan đi xe đạp từ A thời điểm 13 tiếng 15 phút mang đến B với vận tốc 12km/giờ. Đến 13 tiếng 45 phút, một người đi xe thiết bị từ B về A với vận tốc 45km/giờ. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ và người đi xe đạp điện đi được từng nào km?

Hướng dẫn giải:

*

Thời gian xe đạp đi trước xe sản phẩm công nghệ là:

13 giờ 45 phút – 13 giờ đồng hồ 15 phút = 30 phút

Đổi: 30 phút = 0,5 giờ

Quãng đường xe đạp đi trước xe thiết bị là:

12 x 0,5 = 6 (km)

Tổng tốc độ hai xe cộ là:

12 + 45 = 57 (km/giờ)

Thời gian thiết bị đi đến chỗ gặp gỡ nhau là:

(91,5 – 6) : 57 = 1,5 (giờ)

Đổi 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

Hai người gặp mặt nhau lúc:

13 giờ 45 phút + 1 giờ 30 phút = 15 giờ đồng hồ 15 phút

Người đi xe đạp đi được số kilomet là:

6 + 1,5 x 12 = 24 (km)

Đáp số:15 tiếng 15 phút

24 km.

Ví dụ 2.Một fan đi từ A mang đến B không còn 10 giờ. Một người đi từ B về A không còn 12 giờ. Dịp 6 giờ, người đi từ bỏ A căn nguyên để đi cho B. Cơ hội 8giờ40 phút tín đồ đi tự B xuất xứ để trở về A. Hỏi nhị người chạm mặt nhau dịp mấy giờ?

Hướng dẫn giải:

1 giờ fan đi từ bỏ A đi được: 1/10(quãng mặt đường AB)

1 giờ fan đi trường đoản cú B đi được: 1/12(quãng mặt đường AB)

Người đi từ A đi trước thời gian là:

8 giờ đồng hồ 40 phút – 6 giờ đồng hồ = 2 giờ 40 phút = 8/3(giờ)

Người đi từ A đi trước người đi tự B quãng mặt đường là:

1/10 x 8/3 = 4/15(quãng con đường AB)

Người đi từ bỏ B đi hết số giờ đồng hồ để mang đến chỗ chạm chán nhau là:

(1 - 4/15) : (1/10 + 1/12) = 4(giờ)

Hai người chạm chán nhau lúc:

8 giờ đồng hồ 40 phút + 4 giờ = 12 giờ đồng hồ 40 phút

Đáp số:12 giờ đồng hồ 40 phút.

Bài tập tự luyện:

Bài 1.Lúc 7 giờ đồng hồ 15 phút sáng sủa một ô tô khởi hành từ A mang lại B với vận tốc 65 km/giờ. Đến 8 giờ đồng hồ 15 phút, một xe xe hơi khác bắt nguồn từ B về A với vận tốc 70km/giờ. Hỏi nhì xe gặp gỡ nhau cơ hội mấy giờ? Biết quãng đường AB = 402,5km

Bài 2.Một xe hơi khởi hành tại A lúc 9h đi về B với tốc độ 60km/giờ. Đến 9 giờ 30 phút ô tô khác lên đường tại B đi về A với vận tốc 70km/giờ. Hai xe chạm chán nhau cơ hội 11 tiếng 30 phút. Tính quãng đường AB.

Bài 3.Một fan đi xe đạp từ địa điểm A để tới địa điểm B. Fan đó khời hành cơ hội 4 tiếng 24 phút. Vào khoảng 6 giờ đồng hồ 36 phút, một người khác đi xe đạp điện từ B về A. Tốc độ người đi từ bỏ B lớn hơn người đi tự A là 1km/giờ. Nhì người chạm mặt nhau thời gian 11 giờ. Tính gia tốc của từng người. Biết quãng mặt đường AB dài 158,4 km?

Bài 4.Một bạn đi xe đạp từ địa điểm A nhằm tới địa điểm B. Tín đồ đó khời hành dịp 4 tiếng 24 phút. Vào tầm 6 tiếng 36 phút, một fan khác đi xe đạp từ B về A. Vận tốc người đi từ bỏ B lớn hơn người đi từ bỏ A là 1km/giờ. Nhì người gặp gỡ nhau thời điểm 11 giờ. Tính vận tốc của từng người. Biết quãng mặt đường AB dài 158,4 km.

Bài 5.Lúc 7 giờ sáng một xe hơi khởi hành tự A đến B với gia tốc 65 km/giờ. Đến 8 giờ nửa tiếng một xe xe hơi khác xuất phát điểm từ B cho A với vận tốc 75 km/giờ. Hỏi nhì xe gặp gỡ nhau dịp mấy tiếng ? biết rằng A biện pháp B 657,5 km.

Bài6.Lúc 8 giờ trăng tròn phút một tín đồ đi xe đạp từ vị trí A để tới vị trí B. Vào khoảng 9 giờ 5 phút, một bạn khác đi xe sản phẩm công nghệ từ B về A. Gia tốc người đi từ bỏ B là 30km/giờ, còn tốc độ của fan đi từ A là 10km/giờ. Biết quãng mặt đường AB nhiều năm 65km. Cho đến khi gặp mặt nhau, bạn đi xe đạp đã đi được bao nhiêu km?

Bài 7.

Xem thêm: Giáo Án Lớp 2 Tuần 11 Sách Kết Nối Tri Thức, Giáo Án Tiếng Việt Lớp 2 Tuần 11

Một người đi xe đạp điện từ vị trí A nhằm tới địa điểm B. Bạn đó căn nguyên lúc 5 giờ đôi mươi phút. Vào khoảng 7 giờ 40 phút, một tín đồ khác đi xe đạp điện từ B về A. Gia tốc người đi từ B lớn hơn người đi tự A là 3km/giờ. Hai người gặp gỡ nhau thời gian 10 giờ. Tính vận tốc của mỗi người. Biết quãng mặt đường AB lâu năm 91km.