HÓA HỌC 9

     

Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem và cài đặt ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại đây (162.87 KB, 6 trang )


M«n häc: hãa häc khối lớp: 9

TÊN bài bác GIảNG: NHÔM

KHHH: Al

NTK : 27 Hóa trị: III

I.Mục tiêu:

1. Loài kiến thức:

Sau bµi häc häc sinh biÕt:

- đặc điểm hóa học của nhơm: Nhơm tất cả những đặc thù hóa học của kim loạinói chung (tác dụng với phi kim, với hỗn hợp axit, với dung dịch muối củakim một số loại kém chuyển động hơn).

Bạn đang xem: Hóa học 9

- dường như nhôm còn bội phản ứng với hỗn hợp kiềm giải hòa khí hiđrô. 2. Kỹ năng:

- Bit d oỏn đặc thù hóa học tập của nhơm từ đặc điểm của kim loại nói chungvà các kiến thức sẽ biết, địa chỉ của nhơm trong dãy chuyển động hóa học, làm cho thínghiệm đánh giá dự đốn: Đốt bột nhơm, tính năng với khí clo, tác dụng với luhuỳnh, tính năng với dung dịch H2SO4 loãng, chức năng với hỗn hợp CuCl2.- Dự đốn nhơm bao gồm phản ứng với dd kiềm khơng và dùng thí nghiệm nhằm kiểmtra dự đốn.

- Viết đợc những PTHH biểu diễn đặc điểm hóa học tập của nhơm (tr phn ng vidd kim).

3. Thỏi :

- giáo dục lòng yêu thương môn hóa học, ý thức bảo vệ , sử dụng hợp lí kim loạinhôm.

- Thỏi công nhân thn, khoa học, giữ gìn lau chùi và vệ sinh khi làm cho thí nghiệm.

II. Yêu thương cầu

của bài dạy:

1. Về kỹ năng và kiến thức cđa häc sinh: a) KiÕn thøc vỊ CNTT:

HS gọi và biết cách sử dụng powerpoint để trình chiếu b) kỹ năng chung về môn học:

- HS biết phương pháp làm phân tích hóa học, quan sát, nêu đợc hiện tợng cùng giảithích đợc bởi PTHH.

- Qua những thí nghiệm rõ ràng rút ra đợc các tính chất của một chất.

- vận dụng các đặc điểm vật lí cùng hóa học tập của một hóa học để giải thích đợc cácứng dụng thực tế và giải các bài tập cú liờn quan.

2. Về trang thiết bị/Đồ dùng dạy häc:

a) Trang thiết bị/ Đồ dùng dạy học liên quan đến CNTT: - Phần cứng: trang bị tính, sản phẩm chiếu, điều khiển từ xa, đĩa CD.

- Phần mềm: đoạn phim quay phân tích nhôm tác dơng víi khÝ clo, lu hnh. B) Trang thiÕt bị khác/Đồ sử dụng dạy học khác:

- Thớ nghim 1: Bột nhơm, bìa giấy, đèn cồn, diêm.

- phân tách 2: Dây nhơm cùng ống nghiệm đựng hỗn hợp H2SO4 lỗng.- thí nghiệm 3: Dây nhơm và ống nghiêm đựng hỗn hợp CuCl2.

- thể nghiệm 4: Dây nhơm cùng ống nghiệm đựng dung dịch NaOH đặc.- Phiếu giao việc, bảng nhúm.

III. Chuẩn chỉnh bị

cho bài giảng

1. Sẵn sàng của giáo viên:

- Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài xích tập, sách tham khảo.- Giáo án word, giáo án Powerpoint.

- Đồ sử dụng làm thí nghiÖm mÉu.

- một số trong những tranh hình ảnh về các ứng dụng của nhôm vào đời sống và trong côngnghiệp.

- Phiếu tiếp thu kiến thức ghi sẵn đề bài.2. Chuẩn bị của hc sinh:


(2)

kim nhiều loại và ý nghĩa của dÃy.

- Đọc và mày mò trớc nội dung bài xích nhôm ngơi nghỉ nhà.

- Chun b trc cỏc mu sắt kẽm kim loại nhôm và đánh giấy gần kề sạch để thải trừ lớp
nhơm ơxit sinh hoạt ngồi.

- sẵn sàng trớc các đồ dùng thí nghiệm trong tiếng ra chơi của huyết trớc.

IV. Néi dung

vµ tiến trình

bài giảng.

1. Tổ chức líp (2 phót):- KiĨm tra sÜ sè.

- nhắc HS kê bàn và ghế hình chữ U với đáy chữ U hớng lờn bng.

Chia HS ra thành nhiều nhóm phù hợp với sÜ sè líp vµ néi dung cđa bµi.2. KiĨm tra bµi cị (6 phót):

buổi giao lưu của GV Hoạt ng ca HS

GV chiếu yêu cầu kiểm tra:

HS1: HÃy nêu tÝnh chÊt hãa häc chungcđa kim lo¹i?

HS2:

a) Viết dãy vận động hóa học củakim loại?


b) mang đến hai cỈp chÊt sau: Al + MgSO4

Al + AgNO3

Cặp hóa học nào xẩy ra ph¶n øng? ViÕtPTHH minh häa.

GV hớng HS làm bài xích vào góc bảng đểsử dụng cho bài xích mới.

Hai HS lên bảng:

HS1: Nêu đặc thù hóa học thông thường củakim loại:

tác dụng với những phi kim tạothành muối hoặc ôxit.

một số trong những kim loại tác dụng với ddaxit (HCl, H2SO4loÃng) tạothành muối và giải phóng khíhiđrô.

Kim loại vận động hóa họcmạnh rộng (trừ Na, K, Ca…) cóthể kim loại vận động hóa học
yếu hơn ra khỏi dd muối bột tạothành kim loại mới và muốimới.

HS2:

a) Dãy hoạt động hóa học của kim loại:

K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au.

b) CỈp chÊt xảy ra phản ứng là:

Al + AgNO3 Al(NO3)3+ Ag(r¾n)

HS nhËn xÐt bài xích làm của các HS trênbảng.

3. Giảng bài mới (25 phót):

a) Giíi thiƯu, dÉn nhËp:

GV nêu kim chỉ nam bài học: những em sẽ biết tính chất của kim loại. Hãy search hiểutính chất của một sắt kẽm kim loại cụ thể có tương đối nhiều ứng dụng trong đời sống, sản xuất,đó là nhơm. Nhơm có đặc điểm vật lí và hóa học tập nào?

những em hãy dự đốn với nêu những đặc điểm em đang biết về nhơm.

b) Néi dung bµi míi:


vận động 1: I. đặc điểm vật lí.

hoạt động vui chơi của GV hoạt động vui chơi của HS

GV: Nêu một số tính chất vật lí củanhơm nhưng mà em sẽ biết? lý do em biếtđợc điều đó?

GV: Thơng báo thêm một số trong những thơng tinnh: Khối lợng riêng, doanh nghiệp in,

HS: Nhôm là kim loại màu trắng bạc,có ánh kim.


(3)

nhit núng chy.

Cuối cùng, GV yêu cầu HS tóm tắt lại

tính chÊt vËt lÝ cđa nh«m. HS: cầm tắt lại tính chÊt vËt lÝ cđanh«m nh vào SGK (trang 55)

vận động 2: II. đặc thù hóa học.

buổi giao lưu của GV hoạt động vui chơi của HS1. Nhơm tất cả những đặc thù hóa học

cđa kim loại hay không?

GV: Hóy d đốn tính chất hóa họccủa nhơm địa thế căn cứ vào tính chất hóa
học của kim loại và vị trí của nhơmtrong dãy chuyển động hóa học.

GV: ý muốn kiểm tra dự đốn về tínhchất chất hóa học của nhơm bao gồm đúng haykhơng, ta làm cố gắng nào?

a) phản bội ứng của nhôm với phi kim. Phản nghịch øng cđa nh«m víi «xi

trong khơng khí nh nạm nào?GV tiến hành thí nghiệm màn trình diễn đốtbột nhơm vào khơng khí: Rắc bộtnhôm bên trên ngọn lửa đèn cồn và yêucầu những nhóm HS làm cho theo.

GV yêu mong HS nêu hiện nay tợng, gi¶ithÝch, rót ra nhËn xÐt, viÕt PTHH ph¶nøng cđa nh«m víi oxi trong kh«ngkhÝ.

GV hãy contact với các đồ dùng bằngnhơm ngơi nghỉ ra đình em và thảo luân theonhóm trả lời thắc mắc sau: sinh sống điều kiệnthờng nhơm gồm phản ứng với oxi trongkhơng khí khơng?

phản ứng với phi kim khác nhthế nào?


GV nhôm tất cả phản øng víi phi kimkh¸c không?

Để trả lời câu hỏi này các em h·yquan s¸t 2 clip sau

(GV chiÕu 2 đoạn clip quay phản nghịch ứng củanhôm với clo với lu huúnh).

GV h·y viÕt PTHH của phản nghịch ứngnhôm với clo, lu huúnh?

GV hãy trao đổi nhóm để rút ra nhậnxét về phản ứng của nhôm cùng với phikim?

b) bội nghịch ứng của nhôm cùng với dd axit.GV híng dÉn c¸c đội HS có tác dụng thínghiêm: mang lại dây nhôm vµo èng

HS quan sát nội dung kiểm tra bài cũtrên bảng cùng nhớ lại đặc thù hóa học của kim loại, ý nghĩa sâu sắc dãy vận động hóa học tập của kim loai nhằm trả lời: Nhơm tất cả các đặc điểm của kim loại nh: Tác dung cùng với phi kim, với dd axit, với dd muối.

HS làm những thí nghiệm để kiểm tra đặc điểm húa hc ca nhụm.

Xem thêm: Các Tiết Mục Văn Nghệ Vui Nhộn, Đặc Sắc, Các Tiết Mục Văn Nghệ Đặc Sắc


Đại diên những nhóm HS có tác dụng thí nghiƯm, c¸c HS kh¸c vào nhãm quan liêu s¸t.

C¸c nhãm HS thảo luận.Đại diện nhóm report kết quả.

Hiện tợng: Nhôm cháy trí tuệ sáng tạo thành chất rắn màu sắc trắng.

Nhận xét: Nhôm cháy trong oxi chế tạo thành Al2O3.

2Al(r) +3O2(k) 2Al2O3(r)

(trắng) (không (trắng) mµu)

HS đàm luận theo nhóm. Đại diện đội trả lời: ở đk thờng, nhôm bội phản ứng với oxi sản xuất thành líp Al2O3

mỏng bền vững. Lớp oxit này đảm bảo an toàn đồ vật bằng nhôm, quán triệt nhôm tính năng với oxi trong khơng khí với n-ớc.

HS theo dõi đoạn phim và trả lời: nhôm cóphản ứng với phi kim khác nh clo, lu
huỳnh.

Một HS lên b¶ng viÕt: 2Al (r ) + 3Cl2 (k)  2AlCl3 (r) 2Al+ 3S Al2S3

HS trao đổi nhóm. Đại diện nhóm trả lời: Nhôm phản bội ứng với oxi sản xuất thành oxit cùng phản ứng với tương đối nhiều phi kim khác nh S, Cl2 chế tạo ra thành


(4)

nghiệm đựng dd HCl.

GV: Qua thÝ nghiªm em cã kÕt luậngì?

Viết PTHH xảy ra?

GV thông báo: kế bên dd HCl, nhômcòn ph¶n øng víi dd H2SO4lo·ng vµmét sè dd axit kh¸c.

Chú ý: Nhơm khơng bội nghịch ứng với ddH2SO4 đặc nguội, dd HNO3 đặc nguội.GV: Nêu nhấn xét về phản nghịch ứng củanhơm với dd axit?

c) Ph¶n øng cđa nh«m víi dd mi.GV híng dÉn c¸c nhãm HS lµm thÝnghiƯm: cho một mẩu nhôm vào dd
CuCl2, quan tiếp giáp và nêu hiện nay tợng thínghiệm.

GV: Nhụm cũn phản bội ứng đợc nhữngdd muối khác không?

GV: Qua những thí nghiệm trên em hãycho biết công dụng kiểm tra dự đốnbằng những thí nghiệm vẫn chng t iugỡ?

2. Nhôm có tính chất hóa học nào khác?

GV: Liệu nhôm có phản ứng cùng với dd kiềm không?

GV: Vậy làm cố gắng nào biết đợc câu trả lời đúng? bọn họ hãy tiến hành nghiên cứu và phân tích thí nghiệm Al tác dụng vớidd NaOH. Gặm ống vuốt nhọn qua nútcao su vào ống nghiệm và châm diêm ngơi nghỉ đầu ống, đợi cho khí thốt ra một dịp rồi đốt. .

GV hớng dẫn các nhóm HS làm cho thí nghiệm. Cho dây Al vào ống thử đựng hỗn hợp NaOH , quan gần cạnh và nêu hiện nay tợng thí nghiệm.


GV qua TN bên trên em bao gồm nhận xét gì?Có cần dùng chậu nhơm, xoong nhômđể đựng nớc vôi không?

GV h·y nªu kÕt luËn bình thường về tínhchất chất hóa học của nhôm?

Đai diên đội HS làm thí nghiệm theo sự hớng dÉn cđa GV c¸c HS kh¸ctrong nhãm quan tiền s¸t thÝ nghiệm.Đai diện đội HS nêu hiện tại tợng: có bọt khí không màu thoát ra, nhôm chảy dần.

2Al (r)+ 6HCl (dd) 2AlCl3 (dd)+ 3H2 (k)

Mét HS tr¶ lêi: Nhôm phản ứng với một trong những dd axit nh HCl, H2SO4 loÃnggiải phóng khí H2.

HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm. Đại diện đội trả lời:

Hin tng: tất cả chất rắn màu đỏ bám ngồi dây nhơm, nhơm tan dần, greed color lam của dd CuCl2 nhạt dần. nhận xét : Al đẩy Cu thoát ra khỏi dd CuCl2.

2Al(r)+3CuCl2(dd)2AlCl3 (dd) +
3Cu(r)

HS nªu kÕt ln:

 Nhơm bội phản ứng đợc với khá nhiều dd muối của những kim loại chuyển động hoá học yếu hơn tạo thành muối nhôm và kim loại mới

HS: công dụng kiểm tra dự đốn bằng những thí nghiệm đã hội chứng tỏ: Nhơm tất cả những tính chất hóa học tập của sắt kẽm kim loại nói chung.

HS cã thĨ tr¶ lời theo 3 hớng:

Có hoặc không hoặc ko biết

Nhóm HS có tác dụng thí nghiệm theo sự h-ớng dẫn của GV:

Đại diện nhóm report kết quả: hiện tại tợng:có khí khôngmàu bay ra, Al tan dÇn

 dìm xét : Nhôm gồm phản ứng cùng với dung dÞch kiỊm

HS khơng bắt buộc dùng chậu nhơm, xongnhơm để dung nớc vơi bởi vì dd nớc vơi
trong cũng l kim.


(5)

nhôm còn bội phản ứng cùng với dd kiÒm.

chuyển động 3: III. ứng dụng.

hoạt động của GV: Hoạt đông của HS

GV: Hãy nêu những ứng dụng của nhômtrong cuộc sống và cung ứng mà embiết?

GV chốt lại kiến thức cần nhớ.

GV chiếu mét sè h×nh ¶nh vỊ øngdơng cđa nh«m.

HStr¶ lêi:

 Trong đời sống : đồ dùng gia đình,dây dẫn điện, vật tư xây dựng . . .  vào công nghiệp : Đuy ra (hợp kimcủa Al cùng với Cu và một trong những nguyên tốkhác nh : Mn, Fe, Si) nhẹ và bền đợcdùng trong công nghiệp sản xuất máybay,ô tô, tàu vũ trụ…

HS quan cạnh bên để hiểu thêm thông tin

chuyển động 4: IV. Phân phối nhôm

hoạt động của GV hoạt động vui chơi của HS

GV: Quan tiếp giáp tranh vẽ SGK cùng chobiết nguyên vật liệu để tiếp tế Al là gì ?GV ra mắt phơng pháp cung cấp vàPTHH trong sản xuất nhơm.

Bµi tËp

:

GV u mong HS làm những bài tập 1 và 2sau vào bảng nhóm trong 2 phút: bài tập 1: Kim lọai Al công dụng đợcvới dd làm sao sau đây?

Bài tập 2: (4 sgk-t58): Cã dd muèiAlCl3 lẫn tạp hóa học là CuCl2. Tất cả thể

dựng cht nào sau đây để làm sạch?

Bµi tËp 3 (58 - SGK)

yếu tắc hoá học thiết yếu của đấtsét là : Al2O3. 2SiO2. 2H2O. Hãy tínhphần trăm khối lợng của nhôm tronghợp chất trên.

GV yêu mong một HS lên bảng trìnhbày. Những HS khác làm cho vào vở.


HS trả lời:

nguyên vật liệu : quặng bôxit có thànhphần đa số là Al2O3

Phng pháp tiếp tế : năng lượng điện phân hỗnhợp lạnh chảy của Al2O3 với criolittrong bể điện phân, thu đợc nhôm vàoxi.

PTHH:

HS trao đổi theo nhóm làm cho bài.Đáp án:

Bài 1. C)

Bài 2. D)

HS lµm bµi:

Gi¶i

M

Al2O3. 2SiO2. 2H2O=102+120+ 36

= 258

M

Al = 27.2 = 54

VËy%Al=54/258.100%=20,93%

c) Më réng, kh¸i qu¸t kiÕn thøc(

5 phót).

hoạt động vui chơi của GV buổi giao lưu của HS

GV giíi thiƯu:

Nhơm chức năng đợc cùng với dd kiềm giảiphóng khí H2. Quy trình phản ứnggồm 2 giai đoạn:

2Al+6H2O2Al(OH)3(r)+3H2(k)Al(OH)3+NaOHNaAlO2+2H2OTõ 2 PTHH trªn ta rót ra


(6)

2Al + 2NaOH + 2H2O 

2NaAlO2 +3H2(k)

GV: hoàn toàn có thể dùng CO, C, H2 để khửAl2O3 đợc không?

HS ko thể cần sử dụng CO, C, H2 nhằm khửAl2O3 đợc

4. Contact đến những môn học khác (2 phút).

-Liên hệ với mơn Tốn: khả năng tính tốn, thăng bằng phơng trình hóa học.- contact với mơn đồ lí: Các đặc điểm vật lí của Nhơm => ứng dụng củaNhơm vào đời sống với sản xuất.


5. Cđng cè kiÕn thøc vµ kÕt thóc bµi (5 phót).

hoạt động của GV Hot ng ca HS

GV yêu ước HS đề cập lại nội dung củabài.

Gi HS c ghi nh (SGK trang 57)GV phân phát phiếu học tập tập tất cả ghi sẵn đềbài và yêu ước HS làm trong 2 phút:So sánh đặc điểm hóa học tập của nhơmvà sắt?

GV thu vµ nhËn xét chung.

HS nhắc lại nội dung của bài.

HS c ghi nhớ SGK.

HS lµm bµi vµo phiÕu häc tËp

V. Nguån tµi liệutham khảo.

1. Sách GV hóa học 9

2. Sách bài xích tập nâng cao hóa học tập 9 NGUYễN XUÂN TRƯờng

3. Những thí nghiệm hóa học Việt Nam.com.


VI. So với lợiích cđa viƯc øngdơng cntt chobài dạy.

- Tit kim c thi gian, khụng cn dựng biểu bảng, bảng phụ.- Trình chiếu đợc những thí nghiệm khú, c hi.

Xem thêm: Đốt Cháy Hoàn Toàn 8 96 Lít H2S (Đktc) Trong Oxi Dư, Đốt Cháy Hoàn Toàn 8,96 Lít H2S (Đktc) Trong Oxi

- Nhờ công nghệ thông tin GV nhấn mạnh bằng hình ảnh, màu sắc sắc, kích thước chữ những kiếnthức trọng tâm.


Tài liệu liên quan


*
Bai tap HSG Hoa Hoc 9 12 531 4
*
BÀI SẮT( Fe) hóa học 9 22 757 4
*
sách bài tập hóa học 9- nguyễn thị thảo minh chương 1 33 6 98
*
sách bài xích tập hóa học 9- nguyễn thị thảo minh chương 2 29 3 51
*
sách bài bác tập chất hóa học 9- nguyễn thị thảo minh chương 3 31 3 50
*
sách bài bác tập hóa học 9- nguyễn thị thảo minh chương 4 26 3 44
*
sách bài bác tập chất hóa học 9- nguyễn thị thảo minh chương 5 26 3 28
*
tiết 10 lớp 7,Ôn tập bài bác hát, ôn tđn, Âm nhạc thường xuyên thức hành quan Xa, Giáo Án điện tử cực hay 24 704 0
*
slike bài xích giảng môn hóa học 9 ngày tiết 47-axetilen 35 904 0
*
slide bài xích giảng môn hóa học 9 bài giảng về nhôm và những hợp chất của nhôm 42 1 0
*


Tài liệu chúng ta tìm tìm đã chuẩn bị tải về


(55.74 KB - 6 trang) - bài xích 18 nhôm chất hóa học 9 nguyễn thành trương tủ sách giáo án điện tử
Tải bản đầy đủ ngay
×