Tài liệu lập trình visual basic căn bản

     
Sau một thời gian tham gia GPE học code VBA đến ni mình cũng tạm biết viết ...các trên đây khoãng 1 một tháng mình tập thanh lịch VB6 thì cũng viết xuất sắc như bên trên VBA...Nay mình chuyển qua tự nghiên cứu trên visual studio 2010...thấy nó vừa khó mà vừa hay...nên mình xin mở đề tài này để bạn nào có cùng chí hướng nghiên cứu phân chia sẽ khiến thức về visual studio 2010 tốt cụ thể rộng là sự kết nối giữa Excel và visual studio 2010 bằng VB...để cùng nhau học tập và nghiên cứu từng bước chinh phục đỉnh cao của lập trìnhmình úp tệp tin thử chạy thử của mình lên hy vọng các bạn tham gia1/ Mở file Excel: Bai Tap Visual Studio.xlsb lên và gõ vào cột A thì sẽ thấy kết quả cột b,c,d2/ Mở của sổ VBA lên xem code thì ko thấy gì hết3/ yêu thương cầu máy phải cài dotNetF x3.5 trở lênCode trong visual studio 2010

Bạn đã xem: chia sẻ, học tập và nghiên cứu visual studio 2010

Public Class Sheet1 Private Sub Sheet1_Change(Target As Microsoft.Office.Interop.Excel.Range) Handles Me.Change If Target.Count = 1 Then If Target.Column = 1 Then Cells(Target.Row, 2) = ("Kieu Manh") Cells(Target.Row, 3) = ("Giai Phap Excel") Cells(Target.Row, 4) = ("Cong Cu Tuyet Voi Cua Ban") end If end If end SubEnd ClassFile lớn mình Úp lên GPE ko được các bạn vào link sau tải về nhahttps://drive.google.com/file/d/0B7zWYlns0sLBS2lhbGthSjJqTW8/view?usp=sharingXin Cảm Ơn các Bạn cùng tham gia nghiên cứuLần chỉnh sửa cuối: trăng tròn Tháng bố 2015
*

Kiều MạnhThành viên gạo cội
Tham gia ngày9 tháng sáu 2012Bài viết4,354Được thích3,015Điểm1,568Nơi ởIIIIIIIIIIIIIIIIITặng mang đến Bạn nào mới tập làm quen thuộc với VBA mà không biết bật Macros thì tải file Sau về chạy một cái là OKÁp dụng đến WinXP + Win7 + Office 2010 ...Máy cài Dotnet 3.5 (Nếu máy không cài Dotnet 3.5 thì Sử dụng tệp tin VB6)Auto check Access lớn VBOM và Enable MacrosCode trên form Visual Studio 2010Public Class Form1 Private Sub Form1_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Dim VBOM As String, Emacros As String "Check Trust Access lớn VBA project model VBOM = "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice14.0ExcelSecurityAccessVBOM" CreateObject("WScript.Shell").RegWrite(VBOM, 1, "REG_DWORD") "Enable Macros Setting muc canh bao an Toan Emacros = "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice14.0ExcelSecurityVBAWarnings" CreateObject("WScript.Shell").RegWrite(Emacros, 2, "REG_DWORD") MsgBox("Ban domain authority Enable Macros Thanh Cong" và vbNewLine và "Vui Long Mo Excel Kiem Tra !", , "Kieu Manh_GPE") Application.Exit() ""Thoat Form kết thúc SubEnd ClassFile 20k mà ko Úp lên GPE đượcCác bạn vào links sau tải nhahttps://drive.google.com/file/d/0B7zWYlns0sLBRHowZUJ0Q1lYSXc/view?usp=sharingFile VB6https://drive.google.com/file/d/0B7zWYlns0sLBcVdTWUJGMnZwSHM/view?usp=sharingLưu ý file VB6 Sử dụng được từ Office 2007 - 2010 còn 2013 chưa demo