Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường file word

     

Theo ước muốn của gia đình, hiệu trưởng trường học sinh đang theo học đã viết giấy ra mắt sang ngôi trường mới, để những em trả thiện thủ tục chuyển trường mang lại đúng quy định, nhưng không gặp ngẫu nhiên trở hổ ngươi nào.

Bạn đang xem: Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường file word

Mẫu giấy ra mắt chuyển trường giành riêng cho học sinh THPT, THCS, Tiểu học cũng hơi khác nhau đôi chút, nhưng đầy đủ chung mục đích chuyển thanh lịch trường khác cho những em. Chủng loại này phải ghi rõ là học sinh lớp nào, năm học từng nào chuyển đi học nào, ngôi trường nào. Tuy nhiên, những bậc bố mẹ cũng cần xem xét thời gian hiệu lực thực thi hiện hành ghi trên chứng từ nhé.

Vậy mời những bậc cha mẹ cùng tham khảo mẫu giấy gửi trường tè học, THCS, thpt trong nội dung bài viết dưới trên đây để lập cập hoàn thiện thủ tục chuyển ngôi trường cho con trẻ mình.


PHÒNG GD&ĐT……………TRƯỜNG TH……………..

Số: ………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc

.…………. , ngày….. tháng…. năm………

GIẤY GIỚI THIỆU--------------

Kính gửi: Hiệu trưởng trường đái học............................

Chúng tôi xin trân trọng trình làng em:............................

Là học sinh lớp……, năm học……… của trường tiểu học

Được đưa đến: Để học lớp……, năm học………… ngơi nghỉ trường tè học............................

Đề nghị Quý đơn vị trường tạo đk hết sức trợ giúp em……………….. Kết thúc tốt nhiệm vụ học tập.

Giấy này có giá trị cho đến khi kết thúc ngày……tháng….. Năm……/.

Nơi nhận:- Như trên;- Lưu: VT, Nvd.

K/T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

…………………………….

Xem thêm: Đâu Là Giai Đoạn Đầu Của Quá Trình Thiết Kế Là Gì, Bài 8: Thiết Kế Bản Vẽ Kĩ Thuật


ỦY BAN NHÂN DÂN……….

TRƯỜNG THCS……………

Số:……./GGT-ĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái –Hạnh phúc

..........., ngày …… mon ……. Năm 201..…

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG……………

……………………………………………………….

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS……………….........

Giới thiệu em: ……………………….....................

Sinh ngày: …………………..…… tại: ……………

Đã (đang ) học lớp: ………… Năm học: ……..…

KẾT QUẢ HỌC TẬP

Học lực: …………… Hạnh kiểm: …………………

Được lên lớp: ………..……….. Năm học: ……….

Nay xin gửi trường đến: nay xin chuyển trường đến: …………………………..…

Đề nghị Quý trường tạo điều kiện giúp em:…………………….…được thường xuyên học.

Ngày … mon …. Năm 201……

HIỆU TRƯỞNG


GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường thpt ……………….

Hiệu trưởng trường …………….......................

Em:..........................................................……..

Ngày sinh:.............................................……….

Nơi sinh:.................................................………

Là học sinh lớp ……...… năm học....………. Của Trường chúng tôi.

Nay chuyển cho Trường thpt …………………

Kính đề nghị ban giám hiệu xét mang lại em ………………….. được học tập tại Quý trường.

Xem thêm: Soạn Địa Lý Lớp 8 Bài 13 : Tình Hình Phát Triển Kinh Tế, Địa Lý Lớp 8 Bài 13

Lý do: Theo nguyện vọng gia đình.

…………, ngày …….tháng …….năm 20…

HIỆU TRƯỞNG


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
*