Giấy Xác Nhận Học Sinh

     

Mẫu giấy ghi nhận là học sinh đang học tại ngôi trường là mẫu mã giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc học viên đang gia nhập học trên trường. Mẫu giấy chứng nhận nêu rõ học sinh được triệu chứng nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo cụ thể và download về tại đây.

Bạn đang xem: Giấy xác nhận học sinh

1. Chủng loại đơn chứng thực học sinh học sinh đang học tại ngôi trường số 1

*

TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

Hiệu Trưởng ngôi trường T…………. Xác nhận:

Học sinh: ……………………………………………………………………Lớp:………

Ngày sinh:……….……………..Nơi sinh:………………………Năm học:…………………

Nội dung xác nhận:

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

 

………., ngày ….. Mon ….. Năm ….

HIỆU TRƯỞNG

2. Mẫu đơn xác thực học sinh học sinh đang học tập tại trường số 2

PHÒNG GD&ĐT ………….

TRƯỜNG …………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc———————–

GIẤY XÁC NHẬN

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ……………………………..

Xem thêm: Tình Hình Xã Hội Việt Nam Cuối Thế Kỷ 19 Đầu Thế Kỷ 20, Bối Cảnh Quốc Tế Cuối Thế Kỷ Xix Đầu Thế Kỷ Xx

XÁC NHẬN

Họ và tên học sinh: …………………………………………………………………………..

Ngày sinh: ………………………………………… Giới tính: ……………………………..

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường xuyên trú: ………………………………………………………………………….

Xem thêm: Tin Học Lớp 10 Bài 8 : Những Ứng Dụng Của Tin Học, Tải Tin Học 10 Bài 8: Những Ứng Dụng Của Tin Học

Hiện vẫn là học viên lớp ….. Năm học tập ………….. Trên trường ……………………

Đã mua BHYT năm ….- Mã số thẻ BHYT học sinh: ……………………………

…………….., ngày…tháng…năm…

HIỆU TRƯỞNG

Mời độc giả cùng xem thêm tại mục giáo dục huấn luyện và giảng dạy trong mục biểu mẫu nhé.