Giờ thấp điểm tiếng anh là gì

     

It handles 26,900 pphpd during the peak hour a capacity second only to lớn the TransMilenio BRT system in Bogota.

Bạn đang xem: Giờ thấp điểm tiếng anh là gì

Đang xem: Giờ tốt điểm tiếng anh là gì

Number of subscribers, peak hour gọi rate, nature of sergiayphutyeuthuong.vnces, geographical preferences are some of the factors which impact the configuration.Số những thuê bao, tỉ lệ thành phần cuộc hotline giờ cao điểm, những dịch vụ, ưu tiên về phương diện địa lý là một số trong những yếu tố tác động giayphutyeuthuong.vnệc cấu hình.Trains run every 4~5 minutes during rush hours & every 7~8 minutes during off peak hours between Wangsimni và Jukjeon.Tàu chạy trong vòng 4~5 phút vào khung giờ cao điểm & 7~8 phút vào khung giờ khác trọng điểm đoạn Wangsimni với Jukjeon.Some cities are seeking khổng lồ reduce street light power consumption by dimming lights during off-peak hours or switching to lớn LED lamps.Một số tp đang tìm bí quyết giảm mức tiêu thụ năng lượng điện năng bởi đèn mờ vào giờ cao điểm hoặc đưa sang đèn LED.From 2010, when 51 trains were in sergiayphutyeuthuong.vnce, the line had a peakhour capacity of 11,675 passengers per hour in each direction.Từ năm 2010, khi 51 đoàn tàu đang hoạt động, tuyến này còn có sức cài đặt giờ cao điểm là 11.675 hành khách mỗi giờ theo từng hướng.At the micro-level, a cellular sergiayphutyeuthuong.vnce progiayphutyeuthuong.vnder may progiayphutyeuthuong.vnde không tính phí night & weekend use in order lớn reduce demand during peak hours.Ở lever giayphutyeuthuong.vn mô, nhà cung cấp dịch vụ di động có thể cung cấp áp dụng miễn tầm giá vào ban đêm và vào buổi tối cuối tuần để giảm nhu cầu trong giờ cao điểm.In January 2014, over 67 million people played League of Legends per month, 27 million per day, & over 7.5 million concurrently during peak hours.Đến tháng một năm 2014, bao gồm 67 triệu con người chơi Liên Minh huyền thoại mỗi tháng, 27 triệu con người mỗi ngày, cùng hơn 7,5 triệu người cùng lúc giữa những thời điểm cao nhất.For example, if you notice you’re reaching your budget partway through peak hours, consider increasing the budget a little bit khổng lồ see if your ads maintain high performance.Ví dụ: nếu như bạn nhận thấy có lúc đã đạt đến chi tiêu trong hầu như giờ cao điểm, hãy lưu ý đến giayphutyeuthuong.vnệc tăng giá cả một chút để thấy liệu quảng cáo của doanh nghiệp có duy trì hiệu suất cao tuyệt không.However, Yamanote Line trains continued to periodically use the Keihin-Tōhoku tracks, particularly on holidays and during off-peak hours, until rapid sergiayphutyeuthuong.vnce trains were introduced on the Keihin-Tōhoku Line in 1988.Tuy nhiên, những tàu của Tuyến, Yamanote vẫn định kỳ áp dụng đường ray của đường Keihin-Tōhoku, quan trọng vào những ngày nghỉ cùng giờ phải chăng điểm, tính đến khi dịch vụ thương mại tốc hành được gửi vào vận động trên tuyến đường Keihin-Tōhoku năm 1988.Red Line trains run every 7 minutes off-peak (averaging 8.5 trains per hour), with a minimum headway of 3 minutes 45 seconds (16 trains per hour) during peak hours, with 44 trainsets in sergiayphutyeuthuong.vnce.

Xem thêm: Những Bài Ca Dao Bắt Đầu Từ Thân Em, Tìm Những Câu Ca Dao Bắt Đầu Bằng Từ Thân Em

Các chuyến tàu Red Line chạy trung bình 7 phút/chuyến (trung bình 8,5 chuyến/giờ), cùng với số tàu vừa phải 3 phút 45 giây/tàu (16 chuyến tàu từng giờ) trong giờ cao điểm và bao gồm 44 đoàn tàu sẽ phục vụ.Furthermore, the government has set up a “Traffic Zone” covering the đô thị center during peak traffic hours.Hơn nữa, chính phủ đã cấu hình thiết lập một “Khu vực giao thông” bao gồm trung tâm thành phố trong giờ cao điểm.Chúng ta hoàn toàn có thể lập kỷ lục new về số giờ, số người công bố và tiên phong phụ trợ vào thời điểm tháng tám không?Many smart grid bandwidth upgrades are paid for by over-progiayphutyeuthuong.vnsioning to lớn also support consumer sergiayphutyeuthuong.vnces, and subsidizing the communications with energy-related sergiayphutyeuthuong.vnces or subsidizing the energy-related sergiayphutyeuthuong.vnces, such as higher rates during peak hours, with communications.Nhiều tăng cấp băng thông màng lưới thông minh đang được giao dịch thanh toán bởi vượt cung cũng để hỗ trợ các dịch vụ thương mại tiêu dùng, và trợ cấp các thông tin liên hệ với những dịch vụ tích điện có tương quan hoặc trợ cấp cho những dịch vụ năng lượng liên quan, chẳng hạn như phần trăm cao hơn trong giờ cao điểm, với tin tức liên lạc.Their effort, along with that of all other Kingdom proclaimers, resulted in new peaks in hours, magazine placements, & return giayphutyeuthuong.vnsits.Sự cố gắng của họ cùng với tất cả những người ra mắt về Nước Trời, mang lại kết quả là số giờ, số tập san phân phát, giayphutyeuthuong.vnếng thăm lại, đã chiếm lĩnh đến cao điểm.Venezuela: The hard work of 62,074 publishers during April resulted in new peaks in hours, return giayphutyeuthuong.vnsits, and home Bible studies.Venezuela: Công cực nhọc của 62.074 bạn tuyên bố hồi tháng 4 đã mang lại thành trái là bao hàm mức về tối đa bắt đầu về số giờ rao giảng, giayphutyeuthuong.vnếng thăm lại và học hỏi và giao lưu Kinh-thánh trên nhà.Ngày 12 tháng 8 năm 2014: du khách trên một đoạn Red Line của tàu điện ngầm Dubai bị mắc kẹt sau khoản thời gian tàu hỏa (số 5075) giới hạn giữa những ga Al Karama cùng Al Jafiliya vào giờ cao điểm sau một giờ kỹ thuật vào mức 7 giờ tối.The RTA operates 27 trains in the morning peak hours & 29 trains in the evening peak hours with the interval between train sergiayphutyeuthuong.vnces ranging from 6 lớn 8 minutes in the morning peak period, và from 5 to 6 minutes in the evening peak period.RTA hoạt động 27 chuyến tàu vào giờ cao điểm buổi sớm và 29 chuyến tàu vào giờ cao điểm trời tối với khoảng thời hạn giữa những chuyến tàu kéo dài từ 6 đến 8 phút trong quy trình tiến độ cao điểm buổi sáng và trường đoản cú 5 mang đến 6 phút trong thời gian cao điểm buổi tối.The water cấp độ in the tower typically falls during the peak usage hours of the day, & then a pump fills it back up during the night.Mực nước trong tháp hay xuống phải chăng vào những giờ cao điểm trong ngày, và tiếp đến các lắp thêm bơm vẫn bơm đầy này lại lên trong đêm.With an advance forecast of demand và pricing flexibility, buyers will self-sort based on their price sensitigiayphutyeuthuong.vnty (using more power nguồn in off-peak hours or going lớn the theater mid-week), their demand sensitigiayphutyeuthuong.vnty (must have the higher cost early morning flight or must go to lớn the Saturday night opera) or their time of purchase (usually paying a premium for booking late).Với dự đoán trước về nhu yếu và tính hoạt bát về giá, người mua sẽ từ bỏ phân loại dựa vào mức độ nhạy bén về giá của họ (sử dụng nhiều tích điện hơn vào giờ cao điểm hoặc mang đến rạp vào giữa tuần), độ nhạy nhu yếu của bọn họ (phải có giá cả cao rộng vào sáng sớm chuyến cất cánh hoặc đề xuất đến trời tối thứ bảy) hoặc thời gian mua sắm của họ (thường trả phí bảo đảm cho giayphutyeuthuong.vnệc đặt vé muộn).Worldwide, the daily average number of food orders at an outlet is 250, with most occurring within a two-hour peak-period.

Xem thêm: Bộ Đề Ôn Thi Vào Lớp 6 Môn Toán Năm 2022, Khoá Học Ôn Thi Vào Lớp 6

Trên cầm cố giới, số lượng đơn đặt hàng trung bình trên một siêu thị KFC là 250, hầu hết diễn ra vào giờ cao điểm.