Hàm And Trong Excel 2010

     

Hàm AND là một hàm xúc tích và ngắn gọn cơ bản trong Excel. Hàm này thường được áp dụng kèm theo với hàm IF để xét nhiều xúc tích và ngắn gọn cùng lúc. Trong nội dung bài viết này họ cùng mày mò kỹ về hàm and và các ứng dụng của nó.

Bạn đang xem: Hàm and trong excel 2010


Cấu trúc của hàm AND

=AND(logical1,logical2,…)

Trong đó logical1 và logical2 là các mệnh đề logic. Hàm này cho phép sử dụng nhiều hơn thế nữa 1 mệnh đề logic.

Kết quả của hàm và là:

True: khi toàn bộ các mệnh đề logic đều đúngFalse: lúc một mệnh đề logic bất kỳ nào vào hàm sai

Do đó mục đích của hàm and là xét các điều kiện dạng “VÀ”, tức là phải đồng thời đúng.

Các ứng dụng của hàm AND

Chúng ta thuộc tìm hiểu ứng dụng hàm and thông qua một số ví dụ sau:

Ví dụ 1: dựa vào bảng sau, tính số thưởng của từng người, biết tiêu chuẩn xét thường xuyên là:


*

Đi có tác dụng từ 24 ngày trở lên; Không bao gồm ngày nào đi muộn.

*

Chúng ta đang viết công thức tại ô D2 như sau:

=IF(AND(B2>=24,C2=0),”Có”,”Không”)

*

Giải thích:

Đi làm từ 24 ngày trở lên được viết là B2>=24Không gồm ngày nào đi muộn được viết là C2=0Hai nội dung này còn có mối quan hệ giới tính , bởi vì vậy được đặt trong thuộc hàm AND

Khi lồng hàm AND trong hàm IF thì:

Nếu cả 2 điều kiện đều đúng sẽ trả về kết quả là “Có” thưởngNếu một trong 2 đk trả về không nên thì sẽ trả về hiệu quả là “Không” thưởng

Tổng quan lại về hàm súc tích trong Excel

Ngoài hàm AND, Microsoft Excel cung ứng thêm 3 hàm logic để gia công việc với các giá trị logic. Đó là hàm OR, XOR và NOT. Bạn phân tích cách sử dụng các hàm logic này khi bạn có nhu cầu thực hiện nhiều hơn thế một so sánh trong công thức của chúng ta hoặc đánh giá nhiều điều kiện thay bởi vì chỉ một. Cũng như các phép so sánh, những hàm xúc tích và ngắn gọn của Excel trả về TRUE hoặc FALSE khi các đối số của chúng được đánh giá.

Xem thêm: Cấu Trúc Và Cách Sử Dụng When While Trong Tiếng Anh, Cách Dùng Liên Từ While Tiếng Anh

Bảng bên dưới đây hỗ trợ một phiên bản tóm tắt ngắn gọn về kiểu cách sử dụng các hàm logic, giúp đỡ bạn chọn đúng bí quyết cho quá trình cụ thể.

HàmGiải thích hàmCông thức ví dụGiải đam mê công thức
ANDTrả về đúng nếu toàn bộ đối số được đánh giá đúng.=AND(A2>=10, B2=10, B2=10, B2=10)Công thức trả về FALSE nếu quý hiếm trong A1 lớn hơn hoặc bởi 10; TRUE trường hợp ngược lại.

Xem thêm: 131 Bài Văn Tả Cảnh Thiên Nhiên Ở Địa Phương Em Lớp 5, 6❤️️15 Bài Hay Nhất

Hy vọng rằng qua bài viết này những bạn đã tất cả thể ứng dụng tốt hơn những hàm lô ghích vào vào công việc.

Ngoài ra các bạn có thể xem thêm một số bài viết khác liên quan tới các hàm trong nhóm hàm logic:

Cách dùng hàm IF vào Excel: Công thức cho số, ký tự, dữ liệu và ô trống