Hàm lấy ngày hiện tại trong excel

     

Với bất kỳ công vấn đề gì hay bất kể lúc nào họ cũng đều đề xuất đến các yếu tố về thời gian. Tháng ngày năm dùng làm sắp xếp lịch làm cho việc, thời khóa biểu, thời gian ghi trên những hóa đối kháng chứng từ,… Thời gian, tháng ngày thể hiện như vậy nào phụ thuộc vào việc cấu hình thiết lập trong Control panel ở máy mỗi người. Câu hỏi bạn cài đặt như cụ nào thì bên trên Excel đang hiển thị quả như vậy.

Bạn đang xem: Hàm lấy ngày hiện tại trong excel

Kế toán thuế Thông Minh xin ra mắt cách sử dụng những hàm thời gian trong Excel. Mời độc giả tham khảo.

1. Hàm NOW – hàm hiển thị toàn bộ thời gian hiện tại

Cú pháp: =NOW()

Khi ta gõ cú pháp này, trong Excel sẽ mang lại ra công dụng gồm ngày, tháng, năm, giờ, phút theo thời gian hiện trên được cài đặt lên máy tính của bạn.

Xem thêm: Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ Tuyển Dụng, Trường Đại Học Kỹ Thuật

*

2. Hàm TODAY – hàm hiển thị ngày tháng năm hiện tại tại

Cú pháp: =TODAY()

Khi ta gõ cú pháp này, vào Excel sẽ cho công dụng hiển thị là ngày, tháng, năm hiện tại theo thời hạn cài bỏ lên máy tính của bạn.

Xem thêm: Nguyên Lý Chung Của Mạch Điều Khiển Tín Hiệu, Công Nghệ 12 Bài 14: Mạch Điều Khiển Tín Hiệu

*

3. Hàm DAY – hàm hiển thị ngày phải lấy

Cú pháp: =DAY(vị trí của biểu thức thời gian)

*

4. Hàm MONTH – hàm hiển thị tháng phải lấy

Cú pháp: =MONTH(vị trí của biểu thức thời gian)

*

5. Hàm YEAR – hàm hiển thị năm bắt buộc lấy

Cú pháp: =YEAR(vị trí của biểu thức thời gian)

*

6. Hàm DATE – hàm dùng để làm ghép tháng ngày năm

Khi ta bọn họ có 1 biểu thức thời gian bóc tách rời muốn ghép lại thì bọn họ sẽ sử dụng hàm DATE

Cú pháp: =DATE(năm,tháng,ngày)

*

7. Hàm WEEKDAY – hàm hiển thị sản phẩm trong tuần

Khi ta có một biểu thức thời gian, ta hy vọng xem ngày chính là thứ mấy trong tuần thì ta sẽ cần sử dụng hàm WEEKDAY.