Hàm Lấy Ngày Hôm Nay Trong Excel

     

Trong Excel chúng ta có những hàm dùng để rước giá trị thời hạn thực như hàm NOW, TODAY và hàm xác định giờ là TIME. Tuy nhiên việc sử dụng những hàm này lại có một nhược điểm là Excel sẽ luôn luôn luôn phải tính toán những hàm này liên tục. Vậy bao gồm cách nào để thay thế sửa chữa cách thực hiện những hàm này cơ mà vẫn đạt tác dụng như mong muốn muốn? Hãy cùng Học Excel Online khám phá qua bài viết này.

Trước hết các chúng ta cũng có thể xem lại bài viết về hàm NOW, DATE, TIME trong Excel:

Định dạng thời hạn trong Excel và cách thực hiện hàm NOW với TIME để chèn thời gian


Xem nhanh


Cách sử dụng đối tượng NOW trong VBA chũm cho hàm NOW

Hàm =NOW() trong Excel là hàm giúp tạo nên 1 giá trị thời gian theo đúng thời hạn thực, tất cả cả Ngày/tháng/năm cùng giờ:phút:giây.

Ví dụ:

*
*
*
*
*
*
*
*

Như vậy cùng với 3 câu lệnh vào VBA, chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể thay thế được các hàm NOW, TODAY, TIME để có thể làm câu hỏi với đối tượng thời gian thực. Đây cũng là 1 biện pháp rất công dụng giúp file Excel của khách hàng tăng tốc độ tính toán, giảm những công thức động trong Excel.