Hệ Thống Kiến Thức Sinh Học 12

     

Dưới đây là đề cương đưa ra tiết, đúng mực và dễ hiểu dành riêng cho thí sinh ôn thi THPT đất nước môn Sinh học.

Chương trình Sinh học tập lớp 12 gồm:

1/ Chương 1: cơ chế Di Truyền Và biến Dị

Bài 1: Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADNBài 2: Phiên mã với dịch mãBài 3: Điều hòa hoạt động genBài 4: Đột trở thành genBài 5: Nhiễm sắc thể và bỗng dưng biến cấu trúc nhiễm nhan sắc thểBài 6: Đột biến số lượng nhiễm dung nhan thểBài 7: thực hành thực tế Quan sát các dạng bỗng dưng biến số lượng nhiễm nhan sắc thể trên tiêu bản cố định với trên tiêu bản tạm thời

2/ Chương 2: Tính Quy chính sách Của hiện tượng Di Truyền

Bài 8: Quy dụng cụ Menđen Quy quy định phân liBài 9: Quy cách thức phân li độc lậpBài 10: tương tác gen và tác động đa hiệu của genBài 11: link gen cùng hoán vị genBài 12: Di truyền link với giới tính cùng di truyền ngoài nhânBài 13: Ảnh tận hưởng của môi trường xung quanh lên sự biểu thị của genBài 15: bài xích tập chương I cùng chương II

3/ Chương 3: dt Học Quần Thể

Bài 16: cấu trúc di truyền của quần thểBài 17: cấu trúc di truyền cùng quần thể (tiếp theo)

4/ Chương 4: Ứng Dụng dt Học

Bài 18: lựa chọn giống vật nuôi và cây xanh dựa bên trên nguồn biến tấu tổ hợpBài 19: chế tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bàoBài 20: chế tạo giống new nhờ công nghệ gen

5/ Chương 5: dt Học Người

Bài 21: dt y họcBài 22: bảo đảm an toàn vốn gen của loài người và một vài vấn đề làng mạc hội của di truyền họcBài 23: Ôn tập phần di truyền học

6/ Chương 6: minh chứng Và phương pháp Tiến Hóa

Bài 24: Các minh chứng tiến hóaBài 25: học thuyết Lamac cùng học thuyết ĐacuynBài 26: giáo lý tiến hóa tổng đúng theo hiện đạiBài 27: quy trình hình thành quần thể ưng ý nghiBài 28: LoàiBài 29: quá trình hình thành loàiBài 30: quy trình hình thành loại (tiếp theo)Bài 31: Tiến hóa lớn

7/ Chương 7: Sự phát sinh Và cải cách và phát triển Của sự sống Trên Trái Đất

Bài 32: xuất phát sự sốngBài 33: Sự cải tiến và phát triển của sinh giới qua các đại địa chấtBài 34: Sự tạo nên loài người

8/ Chương 8: thành viên Và Quần Thể Sinh Vật

Bài 35: môi trường thiên nhiên sống cùng các nhân tố sinh tháiBài 36: Quần thể sinh thiết bị và mối quan hệ giữa những cá thể vào quần thểBài 37: những đặc trưng cơ phiên bản của quần thể sinh vậtBài 38: những đặc trưng cơ phiên bản của quần thể sinh thứ (tiếp theo)Bài 39: vươn lên là động con số cá thể của quần thể sinh vật

9/ Chương 9: Quần xóm Sinh Vật

Bài 40: Quần làng mạc sinh vật dụng và một số đặc trưng cơ bản của quần xãBài 41: Diễn cố kỉnh sinh thái

10/Chương 10: Hệ Sinh Thái, Sinh Quyển Và đảm bảo Môi Trường

Bài 42: Hệ sinh tháiBài 43: hội đàm vật chất trong hệ sinh tháiBài 44: chu trình sinh địa hóa và sinh quyểnBài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và công suất sinh tháiBài 46: thực hành Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiênBài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

Tóm tắt dễ dàng nắm bắt nhất kiến thức và kỹ năng Sinh học tập lớp 12 mang đến thí sinh ôn thi nhanh tránh liệt

XEM VÀ TẢI TÓM TẮT KIẾN THỨC SINH HỌC LỚP 12 TRÁNH LIỆT TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*