Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn Bài Tập

     

Nội dung bao gồm trong bài bác viết

A. Bổ trợ kiến thức phải nhớ về thì hiện nay tại hoàn thành tiếp diễnB. Bài xích tập thì hiện nay tại ngừng tiếp diễn cơ bản, nâng cao

Tổng vừa lòng bài tập thì hiện nay tại dứt tiếp diễn full tự cơ phiên bản đến nâng cao. Thì hiện tại tại xong tiếp diễn là 1 trong những thì thân thuộc và rất hay sử dụng trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh.  Để nắm rõ kiến thức của thì này, ngoài việc nắm được lý thuyết, các bạn nên thực hành thực tế nhiều bằng cách làm thật nhiều bài bác tập ở những dạng khác nhau. Hãy cùng theo dõi và làm bài bác tập sau đây cùng PATADO  nhé!

A. Hỗ trợ kiến thức bắt buộc nhớ về thì hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn

Present Perfect Continuous (Thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn) là một trong 12 Thì cơ bạn dạng tiếng Anh (bài tập về các thì trong tiếng anh) và là một trong những loại thì của Present tense (Thì hiện nay tại) hiếm gặp gỡ cũng như khó khăn phân dạng nhất.

Bạn đang xem: Hiện tại hoàn thành tiếp diễn bài tập

1. Bí quyết / cấu tạo câu của thì hiện tại dứt tiếp diễn.

Tổng quan lại về phương pháp của thì hiện tại chấm dứt tiếp diễn:

Loại câuCông thức câuVí dụ
Câu khẳng địnhS + have/has + been + V-ingNguyet has been studying at this school for 3 years. (Nguyệt vẫn học sống trường này được 3 năm.)

They have been fighting for a long time (Họ đã hành động trong khoảng thời gian dài.)

Câu bao phủ địnhS + have/has + not + been + V-ingQuan hasn’t been playing games with me in a year. (Quân đã không chơi trò đùa với tôi trong một năm.)

Ali has not been taking shower for 2 days (Ali đã không tắm trong 2 ngày.)

Câu nghi vấn dạng Yes/NoHave/Has + S + been + V-ing?

Trả lời:

+ Yes, S + have/has.

+ No, S + haven’t/hasn’t.

Have you been studying this school for 1 year yet? (Bạn đã học ngôi trường này được một năm chưa?)

Has you been staying up late? (Bạn vẫn đã thức khuya sao?)

Câu nghi ngại dạng tất cả từ nhằm hỏi WH_Wh- + have/has + S + been + V-ing?What has Linda been doing here for 2 hours? (Linda đã làm những gì ở trên đây tận 2 tiếng?)

Trong đó: 

 He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ ko đếm được ta sử dụng hasI/You/ We/ They/ Danh từ số những ta sử dụng have

2. Phương pháp dùng thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn cơ bản nhất

Cách sử dụngVí dụ
Diễn tả hành vi được bắt đầu trong vượt khứ và nó vẫn đang liên tục ở hiện nay => nhấn mạnh tính liên tục của hành động.I have been waiting for Linh all day. (Tôi đã chờ Linh cả ngày)
Diễn tả hành vi tuy đã hoàn thành trong thừa khứ nhưng lại điều chúng ta quan trọng tâm đó là tác dụng ở hiện nay tạiTrinh has been cooking since last night. (Trinh vẫn nấu ăn tối hôm qua)
Nhấn khỏe khoắn tính tiếp diễn của hành vi kéo dài từ trong thừa khứ cùng vẫn còn liên tiếp đến hiện tại tạiI andmy friendnhave been writing this assignment since morning. (Tôi và bạn tôi đã cùng vẫn đã viết chia sẻ này trường đoản cú sáng)

3. Vệt hiệu nhận biết thì hiện nay tại chấm dứt tiếp diễn thịnh hành nhất.

Trong câu của thì hiện tại ngừng tiếp diễn thông thường sẽ có sự xuất hiện thêm của đa số từ sau:

Các từ 

Nghĩa 

How long:bao lâu
Since + mốc thời gianKể tự …

Ví dụ since 2000 (kế từ thời điểm năm 2000).

For + khoảng tầm thời gianĐược…

Ví dụ: for 3 years (được 3 năm rồi)

All one’s lifecả đời
All day/ all morning:cả ngày/ cả buổi sáng
up until nowCho tới tận bây giờ
at the moment…Ngay tại thời gian này

B. Bài xích tập thì hiện tại xong tiếp diễn cơ bản, nâng cao

*

1. Bài bác tập thì hiện nay tại dứt tiếp diễn cơ bản

♣ bài 1. Chia cồn từ bài tập hiện nay tại chấm dứt tiếp diễn tương xứng trong câu. Andy … (search) for my way for a long time. In recent years, natural disasters … (occur) in all over the world. My máy vi tính … (work) perfectly so far. I find no time to have it repaired. I … (look after) my daughter in the past week. He … (do) his research all day. But it isn’t still done. I (call) … John for hours and hours và he hasn’t answered. I’m really angry with him! It’s really smelly in here. … somebody …? (smoke) She (eat) … chocolate all morning, so she feels sick. I (paint) … my house all day, but it’s not finished yet. It (not, rain) … for three hours! Only about one hour.

*Đáp án bài xích 1:

Andy has been searching for my way for a long time. In recent years, natural disasters have been occurring in all over the world. My máy tính xách tay has been working perfectly so far. I find no time to lớn have it repaired. I have been looking after my daughter in the past week.He has been doing his research all day. But it isn’t still done. I have been calling John for hours và hours & he hasn’t answered. I’m really angry with him! It’s really smelly in here. Has somebody been smoking? She has been eating chocolate all morning, so she feels sick. I have been painting my house all day, but it’s not finished yet. It has not been raining for three hours! Only about one hour.♣ bài xích 2. Chọn lời giải đúng

*

I (have been waiting/have waited) for two hours, but she (has not been coming/has not come) yet. She (has been reading/has read) all the books written by Nguyen Nhat Anh. How many books you (have you read/have been you reading)?  He (has written/has been writing) a novel for one year, but she (hasn’t finished/has not been finishing) it yet. Mary (has been losing/has lost) her bag and she (has been looking/has looked) for it until now. Sarah is exhausted. She (has finished/has been finishing) her internship report.

*Đáp án bài 2:

I have been waiting for two hours, but she hasn’t come yet. She has read all the books written by Nguyen Nhat Anh. How many books you have you read? He has been writing a novel for one year, but she hasn’t finished it yet. Mary has lost her bag and she has been looking for it until now. Sarah is exhausted. She has been finishing her internship report.♣ bài xích 3. Viết lại câu với thì hiện nay tai xong tiếp diễn

Viết lại những bài toán mỗi member trong mái ấm gia đình Thomas sẽ sẵn sàng cho mùa lễ giáng sinh tới bằng câu gồm thì hiện tại kết thúc tiếp diễn.

What each thành viên of the Thomas family has been doing to prepare for Christmas?

 ———-

Jane & Peter – cửa hàng for foodAmy – sew cozy clothesLinda – clean houseMinnie – decorate the treeTom – write some cardsAlex – wrap the presents

———-

*Đáp án bài bác 3:

→ Jane & Peter have been shopping for food.

→ Amy has been sewing the cozy clothes.

→ Linda has been cleaning the house.

→ Minnies has been decorating the tree.

→ Tom has been writing some cards

→ Alex has been wrapping the presents.

♣ bài xích 4. Viết lại câu áp dụng thì hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn làm sao cho nghĩa không đổi (sử dụng trạng từ bỏ chỉ thời gian)

1. It started raining at three o’clock & it is still raining.

2. He started playing chess when he was ten và he still plays it.

3. Helen started looking for another job two months ago and she’s still looking.

4. We arrived here two hours ago và we’re still waiting for Mercy.

5. Jane has lost weight. She had been dieting for months now

6. That man is making me nervous. He has stared at me all evening.

*Đáp án bài xích 4:

It has been raining since three o’clock. He has been playing chess since he was ten. Helen has been looking for another job for two months. We have been waiting for Mercy for two hours. Jane has been dieting for months now. That man has been staring at me all evening.♣ bài 5. Sử dụng thì hiện nay tại dứt tiếp diễn để phân tách động trường đoản cú đúng.Minh ______ (work) here for five years.They ______ (study) all day.Thao ______ (eat) a lot recently. I và my family ______ (live) in London for six months.Johny _____ (play) football, so he’s tired.I _____ (learn) French for 5 years.My mother _____ (cook) so she is really hot. I và my best friend ____ (go) lớn the cinema every weekend for years.It _____ (rain) the grass is wet.My little sister ____ (sleep) for twelve hours.Jessica ______ (not/work) today.We _____ (not/eat) well recently.Linda _____ (not/exercise) enough.Deft _____ (not/study) today.He và his girlfriend _____ (not/live) here for very long.It _____ (not/snow).This team _____ (not/play) football for five years.Teresa _____ (not/drink) enough water – that’s why she feels tired.I ______ (not/sleep), I was watching TV. They _____ (not/use) điện thoại cảm ứng much recently.

* Đáp án bài 5.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Hạ Long Năm 2022 Chính Thức, Đại Học Hạ Long

has been workinghave been studyinghas been eatinghave been livinghas been playinghave been learninghas been cookinghave been goinghas been raininghas been sleepinghas not been workinghave not been eatinghas not been exercisinghas not been studyinghave not been livinghas been snowinghas been playinghas been drinkinghave been sleepinghave not been using

♣ bài xích 6. Điền từ còn thiếu vào địa điểm trống sao cho phù hợp trong các câu sau.

It has ………………… raining a lot this month.2.………………… my sister & brother been getting along? Rucy ………………… been studying hard this semester. I’m tired because I ………………… been working out all day. Julie ………………… living in Indonesia since May. Did you know he’s been teaching Viet phái nam ………………… fifteen years? My family has been watching TV ………………… we had dinner. Hoang has ………………… too hard today. Has it ………………… raining since my father arrived?My boyfriend has been travelling ………………… two months.

* Đáp án bài 6.

1 – been

2 – Have

3 – has

4 – have

5 – has

6 – for

7 – since

8 – been playing hoặc working

9 – been

10 – for

♣ bài xích 7. Thực hiện thì hiện tại xong tiếp diễn để xong các câu dưới đây.How long (you / wait) ______ for her? What (Petter / do) ______ since he returned? Why (you / not eat) ______ vegetable lately? There’s so much snow on this road. (it / snow) ______ all day? Why (Tom and July / argue) ______ for such a long time? (you / use) ______ my cleanser? There’s not much left. How long (Bin / not wear) ______ glasses? (Long / revise) ______ since he decided to take the exam? Where (your brother / work) ______ lately? Linh’s hands are covered with chocolate. (She / make) ______ a cake? 

* Đáp án bài 7.

Have you waiting Has Petter doing haven’t you eating Has it snowing Have Tom và July arguing Have you using Hasn’t Bin wearing Has Long revising Has your brother working Has she making

2. Bài bác tập thì hiện tại kết thúc tiếp diễn nâng cao

♣ bài 1. Dùng thì hiện nay tại dứt hoặc thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để chia động từ.How often (you clean) ______ the computer this year?Lisa (work) ______ all day and (just come)___________ her room from the company.The childrens (be) _______ at school since 7 o’clock.I và my friend _____ (play) basketball for the last few hours. I (wait) _____ for the bus for 30 minute, but it still _____ (not arrive) yet.Ngan ______ (not cook) anything yet because she _____ (talk) to her friend on the phone all the time.Thanh _____ (work) for the company since he graduated from university.They _____ (live) in Nga Son since they arrived at Thanh Hoa province ten years ago. Bin, where have you been? We (wait) ______ for you since 2 o’clock.My husband is exhausted because he (work) _____ too hard all day. It (rain) ______ all day. I hope it will stop by tomorow.Anna (perform)______ in 11 movies since she began acting.Johny _________ (work) on the computer for 4 hours, and he (not finish)________ yet.This khách sạn is still closed. It (not open) ____ yet. How many times (you take) ______ this final exam?

* Đáp án bài 1.

have you cleanedhas been working cùng has just comehave beenhave been playinghave been waiting cùng have not arrivedhas not cooked với has been talking has been workinghave been livinghave been waitinghas been workinghas been raininghas been actinghas been working cùng have not finished has not opened have you taken♣ bài xích 2. Cần sử dụng thì hiện nay tại chấm dứt tiếp diễn nhằm viết lại các câu tiếp sau đây với từ gợi nhắc đã cho.Long / not / want /go/ because / be / play / footballChung / be / sleep / hours /so /room /quiet.Jin / drink / wine / since / I /see.Mai / bởi vì / clean / whole / day / now / be / tired.I / not / see /my parents / so long / because / I / busy.

* Đáp án bài xích 2.

Long doesn’t want to lớn go out because he has been playing football.Chung has been sleeping for hours, so his room is very quiet.Jin has been drinking wine since I saw him.Mai have been cleaning her house for the whole day, so now she is tiredI have not been seeing my parents for so long because I am extremely busy♣ bài xích 3. Sử dụng những từ gợi nhắc đã mang đến để viết lại câu làm sao để cho nghĩa không chuyển đổi (viết lại bằng thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn).

Câu 1. Linda started reading a book 2 hours ago. She is still reading it & now she is on page 61.

( Viết lại câu với: Read/ for 2 hours cùng read/ 61 pages so far)

Viết lại: Linda ……………………………………………………………Viết lại Linda ………………………………………………………………

Câu 2. Johny Deft is from Australia. He is travelling round Europe at the moment. He began her trip 4 months ago.

( Viết lại câu với: travel/ for 4 months và visit/six countries so far).

 Viết lại: Johny Deft ……………………………………………………Viết lại: Johny Deft ……………………………………………………

Câu 3. Rachel is a tennis player. She began playing tennis when she was 14 years old. This year she is national champion again – for the 5 times.

( Viết lại câu với: win/ the national championships/ 5 times cùng play/ tennis since she was ten).

Viết lại: Rachel ……………………………………………………………Viết lại: Rachel ………………………………………………………………

Câu 4. When Linh and Sam left college, they started making films together.They still make films.

( Viết lại câu với: make và 3 films since they left college).

Viết lại: Linh & Sam …………………………………………………………Viết lại: Linh và Sam………………………………………………………….

* Đáp án bài bác 3.

Câu 1:

+ Linda has been reading for 2 hours.

+ Linda has read 61 pages so far.

Câu 2:

+ Johny Deft has been traveling for 4 months.

+ Johny Deft has visited six countries so far.

Câu 3:

+ Rachel has won the national championships 5 times. 

+ Rachel has been playing tennis since she was 14.

Câu 4:

+ Linh and Sam have made 3 films since they left college. 

+ Linh & Sam have been making films since they left college.

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn Chuyện Người Con Gái Nam Xương Của Nguyễn Dữ, Soạn Bài Chuyện Người Con Gái Nam Xương

Cuối cùng, hy vọng những bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn bao gồm đáp án trên đã củng cố cho mình phần nào kỹ năng dạng thì khó ăn được điểm này. Quanh đó ra, hãy đọc qua website hoặc hỗ trợ tư vấn 024.6285.5588 để tìm hiểu thêm các khóa huấn luyện và đào tạo hay thắc mắc về kỹ năng và kiến thức “thì” này nhé.