Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn Và Hiện Tại Hoàn Thành

     
Thì hiện nay tại kết thúc tiếp diễn là gì? cách dùng thì cồn từ này như thế nào? Làm rứa nào để riêng biệt thì hiện nay tại hoàn thành tiếp diễn với thì hiện tại hoàn thành? toàn bộ sẽ được câu trả lời trong bài viết dưới phía trên của Athena

Chào mừng chúng ta đã trở về với chăm đề ngữ pháp chuyên sâu về thì cồn từ giờ đồng hồ Anh của Athena. Vào những nội dung bài viết trước họ đã thuộc nhau đi tìm kiếm hiểu công thức, phương pháp dùng và dấu hiệu nhận biết của những thì hiện tại đơn, hiện tại tại tiếp nối và hiện tại hoàn thành. Từ bây giờ chúng ta liên tiếp cùng nhau đoạt được 1 thì động từ khác, đó là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Thì rượu cồn từ này sẽ cực nhọc hơn 3 thì cồn từ trước vẫn học nhưng chúng ta cũng chớ quá lo ngại nhé bởi Athena đã gồm bí gấp gáp giúp chúng ta ghi ghi nhớ được thì cồn từ này cấp tốc và dễ hiểu nhất. Chúng ta cùng nhau lời giải thì hiện tại tại xong xuôi tiếp diễn ngay sau đây nhé.

Bạn đang xem: Hiện tại hoàn thành tiếp diễn và hiện tại hoàn thành

1.Định nghĩa thì hiện tại xong tiếp diễn (Present perfect continuous)

Thì hiện tại tại kết thúc tiếp diễnlà thì động từ dùng để diễn đạt sự việc đã bước đầu trong thừa khứ, vẫn còn tiếp tục ở lúc này và có thể tiếp diễn nghỉ ngơi tương lai. Thì hễ từ này thường được sử dụng để nói về sự việc việc đã xong nhưng kết quả vẫn còn tác động đến hiện nay tại.

Công thức: S+ has/have+ been + V-ing

*

2.Cấu trúc thì hiện nay taị xong tiếp diễn

Dưới đây là cấu tạo đầy đầy đủ của thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn

2.1. Thể khẳng định

Công thức: S + have/has + been + V-ing

Trong đó:

he/she/it + has+ been+v-ingI/you/we/they+ have+ been+ V-ing

Ví dụ

I have been studying Music for 3 years. – Tôi đang học âm thanh được 3 năm.We have been waiting here for 3 hours! – cửa hàng chúng tôi đã chờ tại chỗ này ba giờ đồng hồ.They have been standing in the rain for one hour. – Họ đã đứng bên dưới mưa khoảng 1 tiếng đồng hồShe has been drinking too much milk tea lately. – Cô ấy sẽ xem không ít ti vi.He has been working for this company for 5 years. – Anh ấy đã thao tác làm việc ở công ty được 5 nămIt has been raining since last morning – Trời đang mưa kể từ sáng qua

2.2. Thể che định

Công thức: S + have/ has + not + been + V-ing

Ví dụ:

He hasn’t been studying English since last year. – Anh ấy dường như không học giờ ANh từ năm ngoáiI haven’t been meeting Jim for over two months! –Tôi đang không gặp Jim trong cả 2 tháng.

2.3.Công thức thì hiện tại tại xong xuôi tiếp diễn sống thể nghi vấn

Công thức: (WH) + have/ has + S + been + V-ing?

Trả lời:

Yes, I/ we/ you/ they + have Yes, he/ she / it + has.

Hoặc

No, I/ we/ you/ they + haven’tNo, he/ she/ it + hasn’t

Ví dụ:

Has she been waiting here for three hours? Yes, she has (Cô ấy vẫn chờ tại đây 3 tiếng?)Has Jack been doing his housework? No, he hasn’t (Jack đã làm bài tập về không nhà?)Have you been using my mobile phone again? Yes, I have (Bạn vừa lại dùng smartphone của tôi đấy à?)

3.Cách thực hiện thì hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn

Thì hiện tại chấm dứt tiếp diễn áp dụng khi nào? Cùng tìm hiểu thêm cách sử dụng hiện tại chấm dứt tiếp diễn và ví dụ ví dụ dưới đây nhé!

Thì hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn sử dụng để diễn tả hành động bắt đầu ở vượt khứ , ra mắt liên tục và kéo dãn dài ở hiện nay tại, nhằm mục đích nhấn to gan tính liên tụccủa hành động và thường vấn đáp cho thắc mắc How long ( được bao lâu rồi), since và for

Ví dụ:

-She has been waiting for 2 hours– Cô ấy sẽ đợi khoảng 2 giờ đồng hồ đồng hồ.

-They have been swimming since last December. – Họ đã từng đi bơi từ tháng 12 năm ngoái.

-I’ve been typing the draft since 8 a.m – Tôi đang gõ phiên bản thảo từ 8 giờ sáng

Thì hiện nay tại kết thúc tiếp diễn dùng để nói về hành vi đã dứt trong thừa khứ mặc dù nhiên tác dụng vẫn nhìn thấy được

Ví dụ:

-He has been working hard for 12 hours, so he is very tired now

(Anh ấy đã thao tác 12 tiếng đồng hồ thời trang nên bây giờ anh ấy mệt)

-You are fired because you have been making many mistakes.

(Bạn bị sa thải bởi vì bạn đã vi phạm luật nhiều lỗi)

*

4.Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại kết thúc tiếp diễn

Dưới đấy là những lốt hiệu phân biệt của thì lúc này tiếp diễn ngừng và lấy một ví dụ minh họa để chúng ta dễ dàng theo dõi.

Trạng từ

Vị trí cụm từ

Ví dụ

for the whole+ N (N chỉ thời gian)

Thường đứng cuối câu

-They have been singing for the whole day. (Họ đã hát một ngày dài rồi)

-I have been working for the whole night

(Tôi đã thao tác làm việc đã đêm hôm nay rồi.)

-for+ khoảng thời gian (for months, for years: trong vòng -since+ mốc thời gian: từ khi (since he arrived, since July,…)

Đầu hoặc cuối câu

She has been going out since 7 pm (Cô ấy đi ra phía bên ngoài từ 7 giờ đồng hồ tối.)

My father has been watching TV for 2 hours (Bố tôi vẫn xem TV được 2 tiếng đồng hồ rồi.)

All+ thời hạn (all the morning, all the afternoon,…)

Thường đứng cuối câu

She has been chatting with her friends all the

morning (Cô ấy thủ thỉ với các bạn cả buổi sáng.)

5.Phân biệt thìHiện tại trả thànhvà thìHiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì bây giờ hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Cấu trúc

S+ have/has+ V2

S+ have/has+ been + V-ing

Cách dùng

Thì bây giờ hoàn thành diễn đạt hành rượu cồn đã xảy ra kết thúc rồi (tức hành vi trọn vẹn).

Thì hiện tại tại xong tiếp diễn miêu tả hành động vẫn còn đấy đang thường xuyên xảy ra (tức hành động chưa trọn vẹn). Ví dụ:

Thì hiện nay tại chấm dứt nhấn táo bạo vàokết quảcủa hành động (diễn tả ai đã làm gì? đượcbao nhiêu? xuất xắc đượcmấy lầntính đến lúc này (trả lời mang đến câu hỏiHow many?/ How much)

Ví dụ: I have visited không nên Gon 4 times

( Tôi đã từng đi thăm thành phố sài thành 4 lần)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn hay nhấn dũng mạnh vàotính liên tụccủa hành động (diễn tảai đó đã làm những gì ? đượcbao lâutính đến thời điểm hiện tại (trả lời cho câu hỏi How long?)

Ví dụ: I have been working all day ( Tôi đã thao tác cả ngày)

Dấu hiệu nhận biết

Ever, never, just, already, recently, since, for

All the morning, all the afternoon, all day long, since, for, how long…

6.Bài tập thì hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn

Bài 1: Chọn đáp án đúng

He ………………….. Motorbikes for 2 years A. Has been riding B. Has ridden C. Has been ridden D. Have been riding 2. My sister _____ for you since yesterday. A. Has been looked B. Has been looking C. Have been looking D. Looked 3. Why are your hands so dirty? I…………………my bike A. Repaired B. Have been repaired C. Has been repaired D. Have been repairing 4. We……………around Scotland for 8 years A. Travelled B. Have travelled C. Have been travelling D. Has been travelling 5. Sandy……………….dinner 4 times this week A. Has cooked B. Has been cooking C. Have been cooking D. CookedI ……………… to learn English for years but I have not succeeded yet. A. Have been trying B. Have tried C. Tried D. A và B 7. I ……………… to thành phố new york three times this year. A. Have been being B. Have been C. Was D. Has been 8. My brother ……………… several plays. He has just finished his second tragedy. A. Have written B. Have been writing C. Has written D. Has been writing 9. I love this film. I………………it four or five times already. A. Have been seeing B. Have seen C. Has seen D. Had seen 10. How long you ………………English? For 5 years A. Have you studied B. Have been studying C. Studied D. Bởi you study

Bài 2: Chọn lời giải đúng A hoặc B

1.Which of the two sentences below is the better or more likely?

A.I’ve worked in the garden all day và now I’m tired.

B.I’ve been working in the garden all day và now I’m tired.

2.

A.What have you done? You’re all wet.

B.What have you been doing? You’re all wet.

3.

A.Ifinished my homework. Now I’m going to watch TV.

B.I’ve been finishing my homework. Now I’m going to lớn watch TV.

4.

Xem thêm: Lời Bài Hát Úp Lá Khoai (Lyrics), Trong Bài Úp Lá Khoai Có Bao Nhiêu Chong Chóng

A.What have you done with my keys? - I haven’t seen your keys.

B.What have you been doing with my keys? - I haven’t seen your keys.

5.

A.She’s worked in the garden all morning & she’s still not finished.

B.She’s been working in the garden all morning và she’s still not finished.

6.

A.Why are you sweating? - I’ve cut the grass.

B.Why are you sweating? - I’ve been cutting the grass.

7.

A.How many biscuits have you eaten?

B.How many biscuits have you been eating?

7.

A.How long have you known her?

B.How long have you been knowing her?

8.

A.I’ve had this computer for over 10 years.

B.I’ve been having this computer for over 10 years.

9.

A.I’ve had piano lessons for over 10 years & I’m still not very good.

B.I’ve been having piano lessons for over 10 years & I’m still not very good.

Xem thêm: Hai Học Viện Tại Hà Nội Lấy Điểm Chuẩn Học Viện Phụ Nữ Việt Nam 2021

Đáp án:

Bài 1

1. A

2. B

3. D

4. C

5. A

6. A

7. B

8. C

9. B

10. B

Bài 2:

1. B

2. B

3. A

4. A

5. B

6. B

7. A

8. A

9. A

10. B

Nắm rõ cách áp dụng và kết cấu của thì hiện nay tại dứt tiếp diễn là chúng ta đã cố kỉnh chắc 1 chủ thể ngữ pháp cơ bản của giờ đồng hồ Anh rồi đó. Bạn hãy nỗ lực ghi lưu giữ cách thực hiện từng thì rượu cồn từ bằng cách làm nhiều bài xích tập liên quan nhé. Chúc các bạn học tập tốt.