If Loại 1 2 3

     

Bạn đang tìm hiểu về câu điều kiện? Vậy thì câu điều kiện có mấy loại? Mỗi một số loại câu điều kiện được dùng như thế nào? Và đều câu này được cấu tứ thế nào và vận dụng trong trường hợp nào?Bài tập câu đk loại 1,2,3 trong giờ đồng hồ Anh (có đáp án)

Thực hành nhiều dạng bài bác tập câu đk loại 1, 2, 3 giúp đỡ bạn nắm vững kỹ năng về mệnh đề If trong giờ đồng hồ Anh, đã đạt được điểm cao trong kỳ thi.

Bạn đang xem: If loại 1 2 3


1. Định nghĩa câu điều kiện

Câu điều kiện dùng làm nêu lên một mang thiết về một sự việc, mà vụ việc đó chỉ có thể xảy ra khi đk được nói tới xảy ra. Câu điều kiện gồm có hai phần (hai mệnh đề):

Mệnh đề nêu lên điều kiện (còn hotline là mệnh đề IF) là mệnh đề phụ giỏi mệnh đề điều kiện Mệnh đề nêu lên công dụng là mệnh đề chính.

Ví dụ: If it rains - I will stay at home. (Nếu trời mưa, tôi đang ở nhà)

(Mệnh đề đk - mệnh đề chính) 

Hai mệnh đề vào câu điều kiện hoàn toàn có thể đổi chổ cho nhau được: nếu mệnh đề chính đứng trước thì giữa hai mệnh đề không buộc phải dấu phẩy, ngược lại thì phải tất cả dấu phẩy sinh sống giữa. Ví dụ: You will pass the exam if you work hard. (Bạn vẫn vượt qua kỳ thi nếu như bạn học tập chăm chỉ.) => If you work hard, you will pass the exam. (Nếu bạn làm việc tập chuyên chỉ, các bạn sẽ vượt qua kỳ thi.)

*

Làm nuốm nào để áp dụng câu điều kiện trong tiếng Anh một cách đúng mực nhất?

2. Các loại câu đk trong giờ đồng hồ Anh

Type

If Clause

Main Clause

Usage

0

If + Present simple

Present simple

Sự thiệt hiển nhiên

1

If + Present simple (Present continuous, Present perfect)

Future simple

Có thật ở hiện tại tại

2

If + Past simple (Past continuous)

Would/Could/Should (not) + V (inf)

Không tất cả thật ở hiện tại tại

3

If + Past perfect

(Past perfect continuous)

Would/Could/Should (not) + Have + V3/ed

Không tất cả thật trong quá khứ

Hỗn hợp

(1) If + Past perfect 

(2) If + Simple past (Past continuous)

(1) Would/Could/Should (not) _ V (inf)

 (2) Would/Could/Should (not) + Have + V3/ed

Một sự việc xảy ra trong quá khứ dẫu vậy hậu trái còn kéo dãn đến hiện tại tại

Một thực chất hoặc một tình trạng vốn tất cả ở hiện nay tại gây ra hậu quả trong vượt khứ

(1) Câu điều kiện loại 1

Khái niệm về câu điều kiện loại 1

Câu đk loại I còn được gọi là câu đk có thực ở hiện tại tại. Điều kiện rất có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc - phương pháp câu đk loại 1

If + Present simple, Future simple

Nói cách khác, ngơi nghỉ câu đk loại 1, mệnh đề IF cần sử dụng thì bây giờ đơn, mệnh đề bao gồm dùng thì tương lai đơn.

Trong câu đk loại 1, mệnh đề IF và mệnh đề chính hoàn toàn có thể đứng trước tốt sau số đông được.

Ex: 

If you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào sân vườn của tôi, nhỏ chó của mình sẽ gặm anh đó.) If it is sunny, I will go fishing. (Nếu trời nắng và nóng tốt, tôi đang đi câu cá.)

Cách cần sử dụng câu điều kiện loại 1:

Câu điều kiện loại 1 còn có thể được hotline là câu đk hiện tại hoàn toàn có thể có thật. Ta áp dụng câu điều kiện loại 1 để đề ra một điều kiện có thể thực hiện được trong hiện tại và nêu kết quả có thể xảy ra.

(2) Câu đk loại 2

Khái niệm về câu điều kiện loại 2:

Câu điều kiện loại II có cách gọi khác là câu điều kiện không tồn tại thực ở hiện tại. Điều kiện không thể xẩy ra ở bây giờ hoặc tương lai, điều kiện chỉ là một trong giả thiết, một ước ước ao trái ngược với yếu tố hoàn cảnh hiện tại.

Cấu trúc câu điều kiện loại 2

If + Past simple, Would/Could/Should (not) + V (inf)

Trong câu điều kiện loại 2, rượu cồn từ của mệnh đề điều kiện chia ngơi nghỉ bang thái giải pháp (past subjunctive), động từ của mệnh đề thiết yếu chia ở thì điều kiện hiện trên (simple conditional).

Xem thêm: Frông Lạnh Là Frông Hình Thành :, Frông Lạnh Là Frông Hình Thành:

Chú ý: Bàng thái giải pháp (Past subjunctive) là hình thức chia đụng từ như nhau như thì vượt khư đơn, riêng động từ “to be” thì dùng “were” cho toàn bộ các ngôi.

Ex:

If I were a bird, I would be very happy. (Nếu tôi là 1 trong những con chim, tôi sẽ rất hạnh phúc.) (Thực tế tôi cần thiết là chim được) If I had a million USD, I would buy that car. (Nếu tôi gồm một triệu đô la, tôi sẽ mua chiếc xe cộ đó.) (Ở thời điểm hiện tại tôi không tồn tại số tiền đó)

(3) Câu điều kiện loại 3 

Khái niệm về câu đk loại 3:

Câu đk loại III là câu điều kiện không tồn tại thực trong quá khứ. Điều kiện không thể xảy ra trong vượt khứ, chỉ mang ý nghĩa ước mong trong quá khứ, một đưa thiết trái ngược với thực trạng ở quá khứ.

Cấu trúc câu điều kiện loại 3

If + Past perfect, Would/Could/Should (not) + have + V3/ed

Trong câu điều kiện loại 3, đụng từ của mệnh đề đk chia ngơi nghỉ quá khứ phân từ, còn đụng từ của mệnh đề bao gồm chia sống điều kiện xong xuôi (perfect conditional).

Ex:

If he had come to see me yesterday, I would have taken him to the movies. (Nếu ngày hôm qua nó đến thăm tôi thì tôi đã đưa nó đi coi phim rồi.) If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him. (Nếu hôm qua tôi ko vắng phương diện thì tôi đã chạm chán mặt anh ta rồi.)

3. If nâng cao

(1) Câu điều kiện biểu đạt thói quen thuộc hoặc một sự thật hiển nhiên

Câu điều kiện này mô tả một thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra nếu điều kiện được đáp ứng, hoặc biểu đạt một thực sự hiễn nhiên, một tác dụng tất yếu hèn xảy ra.

Xem thêm: Giải Toán 8 Sgk Tập 2 Hay Nhất, Câu Hỏi 3 Trang 62 Sgk Toán 8 Tập 2

Cấu trúc:

Trong tiếng Anh có khá nhiều cách khác nhau được dùng mô tả điều kiện trong mệnh đề chỉ đk với "If". Ngoài 3 loại chính nêu trên, một số loại sau cũng được sử dụng trong giao tiếp và ngôn ngữ viết:Ví dụ: If he worked harder at school, he would be a student now. (He is not a student now) If I had taken his advice, I would be rich now.

(3) Câu đk ở dạng đảo

Trong tiếng Anh câu điều kiện loại 2 và 3 thường được dùng ở dạng hòn đảo (Inversion). 

Ex:

Were I the president, I would build more hospitals. (Nếu tôi là công ty tịch, tôi sẽ cho xây thêm nhiều dịch viện) Had I taken his advice, I would be rich now. (Nếu tôi nghe theo lời khuyên của anh ấy thì hiện thời tôi sẽ giàu rồi)

ĐẢO NGỮ CỦA CÂU ĐIỀU KIỆN

Đảo ngữ câu đk loại 1: Should + S + Vo, S + Will +Vo

If he has miễn phí time, he’ll play tennis. => Should he have không tính phí time, he’ll play tennis

Đảo ngữ câu đk loại 2: Were + S + lớn + Vo, S + Would + Vo

If I learned Russian, I would read a Russian book. => Were I to learn Russian, I would read a Russian book