Please Wait

     

Bạn đã xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài đặt ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại đây (305.75 KB, 53 trang )
Bạn đang xem: Please wait

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

SẢN XUẤT sale 1.1. Quan niệm về hiệu quả hoạt động sản xuất khiếp doanh.

1.1.1. Khái niệm chuyển động sản xuất tởm doanh:

Trong nền kinh tế tài chính thị trường, vận động sản xuất và sale luôn gắn liền với làng hội loại người, mỗi doanh nghiệp đề nghị phải nắm bắt được nhucầu cũng như thị hiếu của thị phần để nhằm mục đích đưa ra đông đảo chiến lược đúng đắn đạt được những phương châm mà công ty đã đề ra.Hoạt đông marketing là các vận động kinh tế nhằm kim chỉ nam sinh lời của nhà thể kinh doanh trên thị trường.Hoạt động marketing có các điểm sáng sau: •Do một công ty thể tiến hành và call là chủ thể kinh doanh, chủ thể kinh doanh rất có thể là cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp.• kinh doanh phải tất cả sự chuyên chở của đồng vốn: Vốn là nhân tố quyếtđịnh cho quá trình kinh doanh, là cơ sở nhận xét tiềm lực của doanh nghiệp. Khơng gồm vốn thì khơng thể có chuyển động kinh doanh. Nhà thể kinh doanh sửdụng vốn để mua nguyên liệu, lắp thêm sản xuất, thuê lao động… •Kinh doanh buộc phải phải hướng về thị trường, những chủ thể kinh doanh có mối quan hệ mật thiết với nhau, đó là quan hệ với các bạn hàng, với công ty thểcung cấp đầu vào, với khách hàng hàng, với đối thủ đối đầu và với đơn vị nước.Nguyễn Kiên Hải quản lý Kinh Tế 46ACác quan hệ này giúp cho doanh nghiệp duy trì hoạt động marketing đưa doanh nghiệp của mình ngày càng phạt triển.• Mục đích hầu hết và che phủ của chuyển động kinh doanh là lợinhuận.

1.1.2. Những quan điểm về tác dụng sản xuất tởm doanh:

Một số quan điểm cho rằng kết quả sản xuất kinh doanh là sự đối chiếu giữa nguồn vào và đầu ra, giữa giá cả bỏ ra và công dụng thu được. Bởi vì vậy, thướcđo tác dụng là sự tiết kiệm giá thành lao cồn xã hội cùng tiêu chuẩn của kết quả là câu hỏi tối đa hoá hiệu quả hoặc về tối thiểu hoá chi tiêu dựa trên các nguồn lực sẵncó. Ngồi ra, khi phân tích tác dụng sản xuất sale còn được chia thành hiệu quả tài chính và kết quả xã hội.Hiệu quả kinh tế: diễn tả quan hệ giữa lợi ích kinh tế mà nhà thể nhận được và ngân sách bỏ ra để nhận được lợi ích kinh tế kia theo kim chỉ nam đã đề ra.Hiệu quả làng mạc hội: đó là sự việc phản ánh kết quả thực hiện tại các kim chỉ nam về phương diện xã hội như: xử lý việc làm, tăng thu nhập, nộp chi phí Nhà nước,bảo vệ môi trường, nâng cao môi trường marketing … 1.1.3. định nghĩa hiệu quả hoạt động sản xuất tởm doanh:Ngày nay làm việc nước ta, mục tiêu vĩnh viễn của những doanh nghiệp là kinh doanh có tác dụng và tối đa hố lợi nhuận. Chứ khơng buộc phải như thời kỳ baocấp các doanh nghiệp đa số là công ty nhà nước chuyển động sản xuất theo chỉ tiêu của nhà nước để ra, chính vì như vậy nên khơng bao gồm tính tuyên chiến đối đầu khốcliệt như bây giờ. Môi trường marketing ln ln trở thành động yên cầu mỗi công ty phải tất cả chiến lược sale thích hợp. Kinh doanh là mộtnghệ thuật cần có sự tính tốn nhanh nhạy, khôn khéo và biết nhìn nhận và đánh giá vấn đềNguyễn Kiên Hải cai quản Kinh Tế 46Aở tầm lâu dài, có chiến lược. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh luôn gắn sát với chuyển động kinh doanh. Để có thể hiểu được khái niệm tác dụng hoạtđộng sản xuất kinh doanh một giải pháp thấu đáo nên xem xét đến khái niệm công dụng kinh tế của một hiện tượng.Hiệu quả kinh tế tài chính của một hiện tại tượng kinh tế tài chính là một phạm trù kinh tế tài chính phản ánh trình độ chuyên môn sử dụng những nguồn lực nhân lực, tài lực, đồ gia dụng lực, tiền vốnđể đã đạt được mục tiêu khẳng định Nó biểu hiện mối quan lại hệ đối sánh tương quan giữa tác dụng thu được cùng tồn bộchi phí ném ra để có kết quả đó, phản ảnh được chất lượng của hoạt động kinh tế đó.

1.1.4. Vai trò của hiệu quả hoạt động sản xuất ghê doanh:


*
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển động sản xuất kinh doanh của tập đoàn Tân Á Đại Thành trong tiến trình hiện nay.DOC534,38628


Xem thêm: Hành Vi Nào Thể Hiện Tính Trung Thực, Trong Những Hành Vi Sau Đây,

*
Xem thêm: Công Tắc Ba Cực Gồm Có Các Cực Sau :, Công Tắc Ba Cực Gồm Có Các Cực Sau:

(511.5 KB) - một số giải pháp nâng cấp hiệu quả chuyển động sản xuất kinh doanh của tập đoàn lớn Tân Á Đại Thành trong giai đoạn hiện nay.DOC-53 (trang)