KHẲNG ĐỊNH CON NGƯỜI LÀ CHỦ THỂ CỦA LỊCH SỬ

     
Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 9 (có đáp án): Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển !!
Trắc nghiệm Công Dân 10 Bài 9 (có đáp án): Con người là chủ thể của lịch sử là mục tiêu phát triển c !!

Câu hỏi :

Con người là chủ thể của lịch sử cho nên sự phát triển của xã hội phải vì con người. Điều này khẳng định con người là


A. chủ thể của sự phát triển xã hội

B. mục tiêu của sự phát triển xã hội.

Bạn đang xem: Khẳng định con người là chủ thể của lịch sử

C. động lực của sự phát triển xã hội.

Xem thêm: Cây Nào Dưới Đây Không Thuộc Nhóm Hạt Trần ? Cây Nào Dưới Đây Không Thuộc Nhóm Hạt Trần

D. cơ sở của sự phát triển xã hội.

Xem thêm: Đặc Điểm Của Hình Chữ Nhật, Dấu Hiệu Nhận Biết Hình Chữ Nhật


* Hướng dẫn giải

Đáp án: B

Lời giải: Con người là chủ thể của lịch sử cho nên sự phát triển của xã hội phải vì con người. Điều này khẳng định con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội.


Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 9 (có đáp án): Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển !!


*