Các sự khác hoàn toàn chính thân khóa ngoại cùng khóa đó là khóa ngoại là một trong cột hoặc một tập hợp những cột tham chiếu đến khóa chính hoặc khóa ứng cử giayphutyeuthuong.vnên của một bảng khác trong lúc khóa chính là một cột hoặc một tập hợp các cột rất có thể được sử dụng để khẳng định duy độc nhất vô nhị một hàng trong bảng.

Bạn đang xem:

Một cột hoặc một tập hợp các cột có thể được thực hiện để khẳng định hoặc truy vấn một hàng hoặc một tập hợp những hàng trong cơ sở dữ liệu được call là khóa. Khóa thiết yếu trong cơ sở dữ liệu quan hệ là sự phối hợp của những cột trong bảng xác định duy tuyệt nhất một sản phẩm của bảng. Khóa nước ngoài trong cơ sở dữ liệu quan hệ là 1 trong những trường trong bảng khớp với khóa bao gồm của bảng khác. Khóa nước ngoài được sử dụng để chéo cánh bảng tham chiếu.

*

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính2. Khóa nước ngoài là gì3. Khóa chính là gì4. đối chiếu cạnh nhau - Khóa ngoại cùng khóa thiết yếu ở dạng bảng5. Tóm tắt

Khóa nước ngoài là gì?

Khóa ngoại là 1 trong những ràng buộc tham chiếu giữa hai bảng. Nó xác minh một cột hoặc một tập hợp các cột vào một bảng, được call là bảng tham chiếu tham chiếu mang đến một tập hợp những cột vào bảng khác, được call là bảng được tham chiếu. Khóa nước ngoài hoặc các cột vào bảng tham chiếu yêu cầu là khóa chủ yếu hoặc khóa ứng giayphutyeuthuong.vnên (một khóa rất có thể được sử dụng làm khóa chính) vào bảng được tham chiếu. Hơn nữa, khóa ngoại cho phép liên kết dữ liệu qua một số trong những bảng. Do đó, khóa ngoại chẳng thể chứa những giá trị không xuất hiện thêm trong bảng mà lại nó nhắc đến. Sau đó, tham chiếu được cung cấp bởi khóa ngoại giúp liên kết thông tin trong một vài bảng và vấn đề đó sẽ trở nên quan trọng với cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa. Nhiều hàng vào bảng tham chiếu có thể tham chiếu mang đến một hàng trong bảng được tham chiếu.

*

Hình 01: Ánh xạ khóa ngoài

Trong tiêu chuẩn SQL ANSI, buộc ràng FOREIGN KEY khẳng định các khóa ngoại. Rộng nữa, rất có thể xác định các khóa nước ngoài khi tạo thành bảng. Một bảng tất cả thể có nhiều khóa ngoại và chúng hoàn toàn có thể tham chiếu các bảng không giống nhau.

Khóa đó là gì?

Khóa chính là một cột hoặc một đội hợp các cột khẳng định duy duy nhất một sản phẩm trong bảng của cơ sở tài liệu quan hệ. Một bảng có thể có không ít nhất một khóa chính. Khóa chính tiến hành ràng buộc KHÔNG NULL ngầm định. Vày đó, một cột có khóa bao gồm không thể có giá trị NULL vào đó. Khóa chính hoàn toàn có thể là một ở trong tính bình thường trong bảng được bảo vệ là tuyệt nhất như số an sinh xã hội hoặc nó rất có thể là một giá trị duy độc nhất vô nhị được tạo bởi vì hệ thống quản lý cơ sở tài liệu như Mã định danh duy nhất thế giới (GUID) trong Microsoft SQL Server.

*

Hình 02: Khóa chính

Hơn nữa, buộc ràng PRIMARY KEY vào ANSI SQL Standard khẳng định các khóa chính. Cũng có thể xác định khóa chính khi sản xuất bảng. Không tính ra, SQL chất nhận được khóa chính được chế tạo ra thành xuất phát từ một hoặc nhiều cột với mỗi cột được bao gồm trong khóa thiết yếu được xác minh ngầm là KHÔNG NULL. Nhưng một vài hệ thống quản lý cơ sở tài liệu yêu cầu làm cho những cột khóa chính rõ ràng KHÔNG NULL.

Sự khác biệt giữa khóa ngoại và khóa chính là gì?

 Khóa ngoại so với khóa chính

Khóa ngoại là một cột hoặc đội cột trong bảng cơ sở dữ liệu quan hệ hỗ trợ liên kết giữa tài liệu trong nhị bảng. Khóa chính là một cột bảng cơ sở tài liệu quan hệ đặc biệt quan trọng hoặc phối kết hợp nhiều cột có thể chấp nhận được xác định duy nhất toàn bộ các bản ghi bảng.

Xem thêm: Lý Thuyết Tin Học 10 Bài 9 : Tin Học Và Xã Hội (Ngắn Gọn), Bài 9: Tin Học Và Xã Hội

VÔ GIÁ TRỊ
Khóa ngoại gật đầu giá trị NULL. Giá trị khóa bao gồm không thể là NULL.
Số lượng chìa khóa
Bảng tất cả thể có khá nhiều khóa ngoại. Bảng chỉ có thể có một khóa chính.
Sao chép
Bộ dữ liệu rất có thể có quý hiếm trùng lặp mang lại thuộc tính khóa ngoài. Hai bộ tài liệu trong một mối quan hệ không thể có những giá trị trùng lặp cho một thuộc tính khóa chính.

Xem thêm: Bảng Công Thức Lượng Giác Sin Cos, Cơ Bản, Nâng Cao Đầy Đủ Lớp 9,10,11

Tóm tắt - Khóa ngoại so với Khóa chính

Sự khác hoàn toàn giữa khóa ngoại và khóa đó là khóa ngoại là 1 trong những cột hoặc một tập hợp những cột tham chiếu mang đến khóa chính hoặc khóa ứng giayphutyeuthuong.vnên của một bảng khác trong những lúc khóa chính là một cột hoặc một tập hợp các cột có thể được áp dụng để duy nhất xác minh một hàng trong bảng.

tài liệu tham khảo:

1. Khóa nước ngoài. Wikipedia, Wikimedia Foundation, ngày 12 tháng 5 năm 2018. Tất cả sẵn tại trên đây 2. Khóa chính. Wikipedia, Wikimedia Foundation, ngày 3 tháng tư năm 2018. Tất cả sẵn trên đây 

Hình hình ảnh lịch sự:

1."Foreign-Key-Mapping"By MovGP0 - quá trình riêng, (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia 2."Erd-id-as-chính-key"By UniCollab - quá trình riêng, (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia