KỸ THUẬT CHẠY ĐÀ GỒM MẤY GIAI ĐOẠN

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Kĩ thuật nhảy xa gồm 4 giai đoạn: Chạy đà, giậm nhảy, bay trên không và tiếp đất. Giai đoạn chạy đà và giậm nhảy là hai giai đoạn quan trọng nhất.

Bạn đang xem: Kỹ thuật chạy đà gồm mấy giai đoạn


*

TK:Nhảy xa bao gồm các giai đoạn như chạy đà, giậm nhảy, trên không và kết thúc. Để có được thành tích cao trong môn nhảy xa, các VĐV cần đảm bảo các yếu tố về tốc độ, sức mạnh và nắm được các kỹ thuật cần thiết. Đặc biệt là kỹ thuật ở 2 bước lấy đà và giậm nhảy.


Chia làm 4 giai đoạn :

+ Chạy đà

+ Giậm nhảy

+ Trên không

+ Tiếp đất

- Quan trọng nhất là : Chạy đà và giậm nhảy.


Nhảy xa gồm mấy giai đoạn. Giai đoạn nào quan trọng nhất? Vì sao? Tại sao giai đoạn tiếp đất lại dễ xảy tai nạn nhất?


Câu hỏi 1:

Học sinh hãy cho biết hiện nay phổ biến bao nhiêu kiểu nhảy cao?Dựa vào đâu để người ta phân biệt các kiểu nhảy cao và kể tên các kiểu nhảy cao đó?

Câu hỏi 2:

Học sinh hãy kể tên 4 giai đoạn kĩ thuật Nhảy cao?Theo em, giai đoạn kĩ thuật nhảy cao nào là quan trọng nhất quyết định thành tích của VĐV. Tại sao?


(nghề)

Hãy nêu kĩ thuật trồng hoa cúc.

Thời vụ và cách làm đất trồng bắp cải?

Vai trò và giá trị của cây rau mang đến cho con người?

Tại sao phải thúc và hãm lay ơn nở đúng thời gian cần thiết?Cách thực hiện?


Câu 1: Nêu đặc điểm và cơ sở khoa học của việc nhân giống bằng các phương pháp chiết cành, giâm cành,và kĩ thuật chủ yếu.

Câu 2 : Tại sao phải tiến hành thiết kế ,quy hoạch vườn.

Câu 3 : Trình bày quy trình cách ghép nhỏ có gỗ ?


chỉ cần đáp án thui ạ

Em hãy chọn đáp án đúng với thứ tự mỗi khẩu lệnh của kĩ thuật xuất phát thấp: 1. " Chạy" , 2. " Đứng lên" , 3. " Vàochỗ", 4. " Chuẩn bị" ,5. " Sẵn sàng.

Xem thêm: Communication Trang 43 Unit 10 Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Mới, Unit 10 Lớp 8: Communication

A.

3. " Vào chỗ", 4. " Chuẩn bị" ,5. " Sẵn sàng 1. " Chạy" , 2. " Đứng lên" ,

B.

2. " Đứng lên", 3." Vào chỗ" 4. " Chuẩn bị" 5. " Sẵn sàng. 1. " Chạy"

C.

4. " Chuẩn bị" ,5. " Sẵn sàng.1. " Chạy" , 2. " Đứng lên" , 3. " Vàochỗ",

D.

2. " Đứng lên" , 3. " Vàochỗ" 1. " Chạy" , , 4. " Chuẩn bị" ,5. " Sẵn sàng.

Xem thêm: Tại Sao Không Nên Làm Việc Quá Sức Thức Quá Khuya ? Tại Sao Không Nên Làm Việc Quá Sức


Chứng minh cơ thể người là một khối thống nhất và là hệ thống tự điều chỉnh. Lấy dẫn chứng từ các cơ quan, hệ cơ quan.