Lấy ngày hiện tại trong excel

     
Excel mang lại giayphutyeuthuong.vn 365 Excel đến giayphutyeuthuong.vn 365 dành mang lại máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm nhâm thìn for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Bài viết này bộc lộ cú pháp phương pháp và phương pháp dùng hàm Todaytrong giayphutyeuthuong.vn Excel.

Bạn đang xem: Lấy ngày hiện tại trong excel

Mô tả

Trả về số sê-ri của ngày hiện tại tại. Số sê-ri là mã ngày-thời gian được Excel dùng trong các tính toán ngày và thời gian. Nếu định dạng của ô là Chung trước lúc hàm được nhập vào, Excel sẽ cố đổi định dạng ô thành Ngày. Nếu bạn muốn coi số sê-ri, bạn phải ráng đổi định dạng ô thành Chung hoặc Số.

Hàm TODAY rất hữu ích lúc bạn cần hiển thị ngày hiện thời vào một trang tính bất kỳ khi nào bạn mở sổ làm việc. Nó cũng rất hữu ích khi tính toán các khoảng thời gian. Ví dụ, nếu bạn biết một người sinh vào năm 1963, bạn có thể dùng công thức dưới đây để tìm tuổi của người đó tính đến sinh nhật năm nay:

= YEAR( TODAY())-1963

Công thức này dùng hàm TODAY làm một đối số đến hàm YEAR để có được năm hiện tại, rồi trừ đi 1963 và trả về tuổi của người đó.


Lưu ý: Nếu hàm TODAY không cập nhật ngày như mong muốn, có thể bạn cần cầm cố đổi thiết đặt để điều khiển khi nào thì sổ làm việc hoặc trang tính sẽ tính toán lại. Bên trên tab Tệp, hãy bấm Tùy chọn, rồi trong thể loại Công thức bên dưới Tùy chọn tính toán, hãy đảm bảo đã chọn Tự động.


Cú pháp

TODAY()

Cú pháp hàm TODAY không tồn tại đối số.

Xem thêm: Chuyển Câu Kể Thành Câu Hỏi, Câu Cảm, Câu Khiến, Chuyển Các Câu Kể Sau Thành Câu Cảm


Lưu ý: Excel tàng trữ ngày tháng sống dạng số sê-ri thường xuyên để thực hiện trong tính toán. Theo mặc định, ngày 01 Tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 01 Tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.447 ngày sau ngày 01 Tháng một năm 1900.


Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ vào bảng sau đây và ốp lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để cách làm hiển thị kết quả, hãy lựa chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Trường hợp cần, chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=TODAY()

Trả về ngày hiện nay tại.

=TODAY()+5

=DAY(TODAY())

Trả về ngày hiện tại vào tháng (1 - 31).

Xem thêm: Cách Viết Địa Chỉ Ô Nào Sau Đây Đúng, Trong Tin Học 7

1

=MONTH(TODAY())

Trả về tháng hiện tại trong thời điểm (1 - 12). Ví dụ, nếu tháng hiện tại là tháng Năm, công thức trả về 5.

12


*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?


Phát triển các năng lực của bạn
Khám phá văn bản đào tạo
Sở hữu tính năng lạ đầu tiên
Tham gia giayphutyeuthuong.vn Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết thêm nhiều thông tin, công ty chúng tôi càng cung cấp bạn được giỏi hơn.)Bạn hoàn toàn có thể giúp bọn chúng tôi nâng cấp không? (Bạn càng cho biết thêm nhiều thông tin, công ty chúng tôi càng hỗ trợ bạn được xuất sắc hơn.)
Bạn ưng ý đến đâu với quality dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến đề nghị của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không tất cả thuật ngữ
Hình hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chủ yếu xác
Quá kỹ thuật
Không đầy đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn gồm góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản nghịch hồi

Cảm ơn ý kiến của bạn!


×
Nội dung mới
giayphutyeuthuong.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer & IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © giayphutyeuthuong.vn 2022