Lời Bài Hát Ai Ra Xứ Huế

     
Ai ra xứ Huế thì ra. Ai về là về núi Ngự. Ai về là về sông Hương. Nước sông Hương còn thương chưa cạn ơChim núi Ngự tìm bạn bay về. Người tình quê ơi! Người tình quê, thương nhớ lắm chi?Ai ra xứ Huế thì ra. Ai về là về Vỹ Dạ. Ai về là về Nam Giao. Dốc Nam Giao còn cao mong đợi ơTrăng Vỹ Dạ còn gợi câu thề. Người tình quê ơi! Người tình quê có nhớ xin trở về. À ơi à ơi ! Chứ cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp Thương nhau rồi xin kịp về mau À ơi ơi à! Ơ ơi! Kẻo mai tê bóng xế qua cầu Bạn còn thương bạn chứ biết gởi sầu về nơi mô À ơi ơi à! Ai ra xứ Huế thì ra. Ai về là về Bến Ngự. Ai về là về Vân Lâu. Bến Vân Lâu còn sâu thương nhớ. Thuyền Bến Ngự còn đợi khách về. Người tình quê ơi! Người tình quê, có nhớ xin trở về.


Bạn đang xem: Lời bài hát ai ra xứ huế


Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Suất Điện Động Được Đo Bằng Đơn Vị Nào Sau Đây Culông C, Suất Điện Động Của Nguồn Điện Được Đo Bằng:

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Bài Soạn Bài Thứ Tự Kể Trong Văn Tự Sự Lớp 6, Soạn Bài Lớp 6: Thứ Tự Kể Trong Văn Tự Sự

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.