Câu Bị Động

     

Câu bị động là một trong trong những kết cấu cơ phiên bản không thể quăng quật qua nếu như bạn đang trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới vào TOEIC. Thuộc Anh ngữ Ms Hoa bài viết liên quan cấu trúc này nhé.

Bạn đang xem: Câu bị động


Để giúp các bạn có ánh nhìn tổng quan tiền về thể tiêu cực trong giờ Anh, hôm nay, Anh ngữ Ms Hoa sẽ chia sẻ kiến thức về công thức, biện pháp dùng câu thụ động một cách chuẩn xác tuyệt nhất nhé!

Unit 2: CÂU BỊ ĐỘNG ( Pasive Voice) | Anh ngữ Ms Hoa

I. Câu thụ động là gì?

Câu bị động (Passive Voice) là câu được dùng khi muốn nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng chịu ảnh hưởng tác động của hành vi hơn là phiên bản thân hành vi đó. Thời của hễ từ làm việc câu bị động phải tuân theo thời của rượu cồn từ sinh hoạt câu công ty động.

Cấu trúc câu bị động

Câu công ty động

S1

V

O

Câu bị động

S2

TO BE

PII

(Chủ ngữ + dạng của cồn từ “to be” + Động từ sống dạng phân từ bỏ 2)

Câu dữ thế chủ động ở dạng thì nào, chúng ta chia rượu cồn từ “to be” theo như đúng dạng thì đó. Chúng ta vẫn bảo đảm nguyên tắc nhà ngữ số nhiều, động từ lớn BE được chia ở dạng số nhiều... 

Ví dụ:

They planted a tree in the garden. (Họ vẫn trồng một cái cây ở trong vườn.)

S1 V O

➤ A tree was planted in the garden (by them). (Một cái cây được trồng ở trong vườn (bởi họ).) giữ ý: “By them” bao gồm thể bỏ đi trong câu.

S2 be V (PII)

Nếu là loại động từ có 2 tân ngữ, mong muốn nhấn rất mạnh vào tân ngữ nào bạn ta đưa tân ngữ đó lên cai quản ngữ nhưng thường thì chủ ngữ hợp lý và phải chăng của câu bị động là tân ngữ con gián tiếp.

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book khổng lồ him = He was given a book (by me).

*** giữ ý chung:

1. Nếu S trong câu dữ thế chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => được vứt đi trong câu bị động

Ví dụ: Someone stole my motorbike last night. (Ai đó lấy trộm xe sản phẩm của tôi đêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night. (Xe đồ vật của tôi đã bị mang trộm đêm qua.)

2. Nếu là fan hoặc thiết bị trực tiếp tạo ra hành động thì sử dụng "by", nhưng mà gián tiếp gây ra hành vi thì dùng "with"

> Tham khảo thêm:

II. đổi khác câu chủ động sang tiêu cực trong thì giờ đồng hồ Anh (Tense)

Công thức chuyển câu chủ động sang câu bị động các bạn học theo bảng tiếp sau đây nhé!

Thì

Chủ động

Bị động

Hiện tại đơn

S + V(s/es) + O

S + am/is/are + P2

Hiện tại tiếp diễn

S + am/is/are + V-ing + O

S + am/is/are + being + P2

Hiện tại hoàn thành

S + have/has + P2 + O

S + have/has + been + P2

Quá khứ đơn

S + V(ed/Ps) + O

S + was/were + P2

Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

S + was/were + being + P2

Quá khứ hoàn thành

S + had + P2 + O

S + had + been + P2

Tương lai đơn

S + will + V-infi + O

S + will + be + P2

Tương lai hoàn thành

S + will + have + P2 + O

S + will + have + been + P2

Tương lai gần

S + am/is/are going khổng lồ + V-infi + O

S + am/is/are going to + be + P2

Động từ khuyết thiếu

S + ĐTKT + V-infi + O

S + ĐTKT + be + P2

 

Dưới đấy là cách chuyển từ thể chủ động sang thể tiêu cực cho 12 dạng thì trong giờ đồng hồ Anh. Ví dụ vận dụng với rượu cồn từ "buy" (mua) đang giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan tốt nhất nhé:

Dạng thì

Thể chủ động

Thể bị động

Dạng nguyên mẫu

Buy ( Mua)

Bought

Dạng to lớn + verd

To Buy

To be bought

Dạng V-ing

Buying

Being bought

Dạng V3/V-ed

 

 

Thì lúc này đơn

Buy

Am/is/are bought

Thì hiện tại tiếp diễn

Am/is/are buying

Am/is/are being bought

Thì hiện tại hoàn thành

Have/has buying

Have/has been buying

Thì hiện nay tại hoàn thành tiếp diễn

Have/ has been buying

Have/has been being bought

Thì thừa khứ đơn

bought

Was/ were bought

Quá lắp thêm tiếp diễn

Was/were buying

Was/were being bought

Quá khứ hoàn thành

Had bought

Had been bought

Quá khứ chấm dứt tiếp diễn

Had been buying

Had been being bought

Tương lai đơn

Will buy

Will be bought

Tương lai tiếp diễn

Will be writing

Will be being bought

Tương lai trả thành

Will have bought

Will have been bought

Tương lai dứt tiếp diễn

Will have been buying

Will have been being bought

 

Các bước biến đổi từ câu chủ động sang câu bị đông

Bước 1: xác định tân ngữ trong câu công ty động, gửi thành công ty ngữ câu bị động.

Bước 2: khẳng định thì (tense) vào câu chủ động rồi chuyển động từ về thể thụ động như trả lời ở trên.

Bước 3: đổi khác chủ ngữ trong câu chủ động thành tân ngữ thêm “by” phía trước. Những nhà ngữ ko xác định bạn cũng có thể bỏ qua như: by them, by people….

*

Ví dụ:

My father waters this flower every morning.

➤This flower is watered (by my father) every morning.

John invited Fiona to lớn his birthday tiệc nhỏ last night.

➤ Fiona was invented khổng lồ John"s birthday tiệc ngọt last month

Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

➤ The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.

*** lưu ý khi gửi sang câu bị động: 

1. Các nội rượu cồn từ (Động từ ko yêu ước 1 tân ngữ nào) không được sử dụng ở bị động.

Ví dụ: My leg hurts.

2. Đặc biệt khi chủ ngữ chịu trách nhiệm chính của hành vi cũng không được gửi thành câu bị động.

The US takes charge (Nước Mỹ dấn lãnh trách nhiệm)

Nếu là tín đồ hoặc vật dụng trực tiếp gây ra hành động thì cần sử dụng by mà lại nếu là đồ gián tiếp tạo ra hành động thì sử dụng with.

The bird was shot with the gun.The bird was shot by the hunter.

3. Trong một số trường vừa lòng to be/to get + P2 trọn vẹn không mang nghĩa bị động mà với 2 nghĩa:

Chỉ trạng thái, trường hợp mà công ty ngữ đang gặp phải.

Could you please check my mailbox while I am gone.

He got lost in the maze of the town yesterday.

Chỉ vấn đề chủ ngữ tự có tác dụng lấy

The little boy gets dressed very quickly.

- Could I give you a hand with these tires.

- No thanks, I will be done when I finish tightening these bolts.

4. đều sự chuyển đổi về thời và thể đều nhằm mục đích vào hễ từ to be, còn phân từ bỏ 2 duy trì nguyên.

to be made of: Được làm bằng (Đề cập đến làm từ chất liệu làm phải vật)

Ví dụ: This table is made of wood

to be made from: Được tạo ra sự từ (đề cập đến việc nguyên vật liệu bị biến đổi khỏi trạng thái lúc đầu để tạo nên sự vật)

Ví dụ: Paper is made from wood

to be made out of: Được làm bởi (đề cập cho quá trình làm ra vật)

Ví dụ: This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs & milk.

to be made with: Được làm với (đề cập cho chỉ một trong những nhiều làm từ chất liệu làm yêu cầu vật)

Ví dụ: This soup tastes good because it was made with a lot of spices.

5. Rành mạch thêm về phong thái dùng marry với divorce trong 2 thể: dữ thế chủ động và bị động.

Khi không tồn tại tân ngữ thì bạn Anh ưa dùng get maried với get divorced trong dạng informal English.

Lulu and Joe got maried last week. (informal)

➤ Lulu và Joe married last week. (formal)

After 3 very unhappy years they got divorced. (informal)

➤ After 3 very unhappy years they dovorced. (formal)

Sau marrydivorce là 1 trong những tân ngữ trực tiếp thì không có giới từ: To mary / divorce smb

She married a builder.

Andrew is going lớn divorce Carola

To be/ get married/ khổng lồ smb (giới từ bỏ “to” là bắt buộc)

She got married to her childhood sweetheart.

He has been married to Louisa for 16 years and he still doesn’t understand her.

Xem thêm: Giải Thích Chi Tiết Tháp Dinh Dưỡng Mới Nhất, Tháp Dinh Dưỡng Cân Đối

Nếu bạn có nhu cầu nhận tứ vấn tham gia những khóa học của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giảng viên giỏi trực tiếp giảng dạy và giáo trình tự biên soạn chuẩn theo format đề thi, phù hợp với từng trình độ chuyên môn của học viên. Chúng ta Hãy đk ngay trên Đây nhé!

III. Những dạng trong câu bị động

1. Bị động với những động từ có 2 tân ngữ

Một số đông từ được theo sau nó bởi nhì tân ngữ như: give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), show (chỉ), buy (mua), make (làm), get (cho), … thì ta sẽ có 2 câu bị động.

Ví dụ 1:

 I gave him an apple. (Tôi đã mang lại anh ấy một quả táo.)

O1 O2

➤ An táo khuyết was given to him. (Một trái táo đã được trao đến anh ta.)

➤ He was given an táo bị cắn dở by me. (Anh ta đã được tôi trao cho một trái táo)

Ví dụ 2: He sends his relative a letter. 

➤ His relative was sent a letter.

➤ A letter was sent to his relative (by him)

2. Thể bị động của những động từ tường thuật

Các đụng từ trần thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …

S: công ty ngữ; S": chủ ngữ bị động

O: Tân ngữ; O": Tân ngữ bị động

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

S + V + THAT + S" + V" + …

Cách 1: S + BE + V3/-ed + khổng lồ V"

People say that he is very rich.→ He is said lớn be very rich.

Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S" + V"

People say that he is very rich.→ It"s said that he is very rich.

Câu nhờ vả với những động từ have, get, make có thể được lật qua câu bị động với cấu trúc

3. Câu dữ thế chủ động là câu nhờ vả

Câu công ty động

Câu bị động

Ví dụ

… have someone + V (bare) something

…have something + V3/-ed (+ by someone)

Thomas has his son buy a cup of coffee.→ Thomas has a cup of coffee boughtt by his son. (Thomas nhờ con trai mua 1 cốc cà phê)

… make someone + V (bare) something

… (something) + be made + to lớn V + (by someone)

Suzy makes the hairdresser cut her hair.→ Her hair is made to lớn cut by the hairdresser.(Suzy dựa vào thờ làm tóc chỉnh lại mái tóc)

… get + someone + to lớn V + something

… get + something + V3/-ed + (by someone) 

Shally gets her husband khổng lồ clean the kitchen for her. → Shally gets the kitchen cleaned by her husband. (Shally nhờ ck dọn giúp công ty bếp)

 

4. Câu dữ thế chủ động là câu hỏi

- Thể bị động của câu hỏi Yes/No

 

Câu nhà động

Câu bị động

Ví dụ

Do/does + S + V (bare) + O …?

Am/ is/ are + S" + V3/-ed + (by O)?

Do you clean your room? → Is your room cleaned(by you)?(Con vẫn dọn phòng chưa đấy?)

Did + S + V (bare) + O…?

Was/were + S" + V3/-ed + by + …?

Can you bring your notebook to lớn my desk?→ Can you notebook be brought to my desk?(Em có thể mang vở lên nộp cho tôi không?)

modal verbs + S + V (bare) + O + …?

modal verbs + S" + be + V3/-ed + by + O"?

Can you move the chair? → Can the chair be moved? (Chuyển loại ghế đi được không?)

have/has/had + S + V3/-ed + O + …?

Have/ has/ had + S" + been + V3/-ed + by + O"?

Has she done her homework? → Has her homeworkbeen done (by her)? (Con bé xíu đã làm bài xích tập chấm dứt chưa?)

 

5. Thụ động với các động từ chỉ quan liêu điểm, ý kiến

Một số rượu cồn từ chỉ quan điểm chủ ý thông dụng là: think/say/suppose/believe/consider/report…(nghĩ rằng/nói rằng/cho rằng/tin rằng/xem xét rằng/thông báo rằng….)

Ví dụ:

People think he stole his mother’s money. (Mọi tín đồ nghĩ anh ta mang cắp tiền của mẹ anh ta.)

➤ It is thought that he stole his mother’s money.

➤ He is thought khổng lồ have stolen his mother’s money.

6. Bị động với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan là các động từ chỉ nhận thức của nhỏ người như: see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving. (nhìn/xem/nghe… ai kia đang có tác dụng gì)Ai đó chứng kiến người khác làm những gì và chỉ thấy một trong những phần của hành động hoặc 1 hành vi đang ra mắt bị 1 hành động khác xen vào.

Ví dụ:

- He watched them playing football. (Anh ta nhìn thấy họ đang đá bóng.)

➤ They were watched playing football. (Họ được nhìn thấy vẫn đá bóng.)

Cấu trúc : S + Vp + Sb + V. (nhìn/xem/nghe ai đó làm cho gì)Ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm những gì từ đầu mang đến cuối.

Ví dụ:

- I heard her cry. (Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

➤ She was heard lớn cry. (Cô ấy được nghe thấy là đã khóc.)

7. Câu chủ động là câu mệnh lệnh

- Thể khẳng định:

Chủ động: V + O + …Bị Động: Let O + be + V3/-ed

Ví dụ: Put your pen down → Let your pen be put down. (Bỏ cây cây bút xuống)

- Thể tủ định:

Chủ động: Do not + V + O + …Bị động: Let + O + NOT + be + V3/-ed

Ví dụ: vày not take this item. → Let this item not be taken. (Không lấy sản phẩm này)

IV. Bài xích tập về câu bị động

Để rèn luyện kỹ năng và kiến thức thể thụ động trong giờ Anh họ đã học tập ở trên. Bây chừ các các bạn cùng làm một vài bài tập sau với hãy kiểm soát lại đáp án bài xích tập đã có tác dụng ở phía dưới nhé! ( lưu lại ý: không xem đáp án trước lúc làm bài tập)

Bài 1: gửi câu sau lịch sự câu bị động

1. John gets his sister to lớn clean his shirt.

2. Anne had had a friend type her composition.

3. Rick will have a barber cut his hair.

4. They had the police arrest the shoplifter.

5. Are you going khổng lồ have the shoemaker repair your shoes?

6. I must have the dentist check my teeth.

7. She will have Peter wash her oto tomorrow.

8. They have her tell the story again.

Bài 2: đến dạng đúng của đụng từ vào ngoặc

1. Toshico had her oto (repair) .............. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) ..................her paper.

3. We got our house (paint) .................. Last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) ................... A composition.

5. Mark got his transcripts (send)................... Khổng lồ the university.

6. Maria is having her hair (cut) ......................... Tomorrow.

7. Will Mr. Brown have the porter (carry)...........................his luggage lớn his car?

Đáp án

Bài 1: 

1. John gets his shirt cleaned.

2. Anne has had her composition typed.

3. Rick will have his hair cut.

4. They had the shoplifter arrested.

5. Are you going to lớn have your shoes repaired?

6. I must have my teeth checked.

7. She will have her oto washed tomorrow.

Xem thêm: Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đại Học Đà Nẵng, Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ

8. They have the story told again.

Bài 2:

1. Repaired

2. Khổng lồ type

3. Painted

4. Write

5. Sent

6. Cut

7. Carry

Nếu các bạn có nhu cầu học TOEIC hãy nhờ rằng tham khảo những thông tin sau: 

 

*

 

NẾU BẠN QUAN TÂM ĐẾN CÁC KHÓA HỌC TOEIC, CẦN SỰ TƯ VẤN CỦA CÔ, HÃY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TẠI ĐÂY NHÉ: