Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Hiện Trường

     

Mẫu biên bản kiểm tra hiện nay trường xây dựng công trình xây dựng là mẫu mã biên bản được lập ra để ghi chép lại bài toán kiểm tra hiện nay trường xây cất công trình. Chủng loại biên phiên bản nêu rõ thông tin hạng mục công trình, nhân tố và thời gian kiểm tra, nội dung kiểm tra... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và thiết lập về mẫu mã biên bạn dạng kiểm tra hiện nay trường xây dựng công trình tại đây.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường

Biên phiên bản kiểm tra hiện tại trường là giữa những tài liệu căn cứ quan trọng đặc biệt để thực hiện việc minh bạch đối với các mặt tham gia trong những khi giao kết và triển khai hợp đồng kiến tạo công trình, qua đó cũng kiểm tra quality công trình thành lập để bảo đảm an toàn công trình được triển khai theo đúng như bạn dạng vẽ nghệ thuật mà mặt chủ đầu tư chi tiêu và quý khách yêu cầu.


Biên bản kiểm tra hiện trường xây dựng công trình mới nhất


1. Chủng loại biên phiên bản kiểm tra hiện trường xây dựng công trình xây dựng là gì?

Kiểm tra hiện nay trường xây dựng dự án công trình là câu hỏi làm rất đặc trưng và cần thiết trong xây dựng.

Mẫu biên bạn dạng kiểm tra hiện trường xây dựng công trình xây dựng là mẫu được lập ra trước lúc nghiệm thu dứt đưa vào sử dụng và chuyển giao công trình nhằm kiểm tra, nhận xét hiện trường công trình để bảo đảm an toàn sự minh bạch, đúng mực trong quá trình thi công, triển khai xong công trình.


Mẫu gồm các thông tin: nhân tố tham gia kiểm tra hiện trường, Đánh giá chất lượng xây dựng công trình, kết luận - tấn công giá....

2. Biên bản kiểm tra hiện trường xây dựng dự án công trình số 1


Chủ đầu tư/Chủ thiết lập hoặc chủ cai quản sử dụng công trình……….

Công trình …………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc———-

Địa điểm, ngày… tháng…… năm….

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1. Tên công trình xây dựng xảy ra sự cố: ……………………………………………….……..

2. Hạng mục công trình xây dựng xảy ra sự cố:………………………………………….……

3. Địa điểm tạo công trình: ………………………………….………………..

4. Biên bạn dạng kiểm tra hiện trường sự cầm được lập với những nội dung sau:

a) Thời điểm xảy ra sự cố: ……giờ….. Ngày…… mon ….. Năm…….

b) diễn tả sơ bộ về sự việc cố, tình trạng công trình xây dựng khi xảy ra sự cố………………………

c) Sơ cỗ về tình hình thiệt hại về người, về đồ vật chất………………………..…..…….

d) Sơ bộ về vì sao sự cụ (nếu có)………………………..……………………..

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

a) Chủ đầu tư chi tiêu lập báo cáo sự cố xảy ra tại công trình đang thiết kế xây dựng;

b) Chủ mua hoặc chủ quản lý sử dụng lập report xảy ra tại dự án công trình đang sử dụng, vận hành, khai thác.

Các thành phần gia nhập lập biên bản khác gồm:

Nhà thầu kiến tạo xây dựng: (người thay mặt theo pháp luật ký tên, đóng góp dấu)Nhà thầu xây cất xây dựng công trình: (người thay mặt đại diện theo điều khoản ký tên, đóng dấu)Nhà thầu đo lường thi công tạo công trình: (người thay mặt theo quy định ký tên, đóng dấu)Các thành phần khác, trường hợp có.

3. Mẫu biên bản kiểm tra hiện nay trường xây dựng công trình xây dựng số 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc------------------

BIÊN BẢN KIỂM TRAHIỆN TRƯỜNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Trước khi nghiệm thu xong đưa vào sử dụng và chuyển giao công trình)

Công trình: .............................................................................................................

Hạng mục: .............................................................................................................

Địa điểm xây dựng: ................................................................................................

I. Thành phần tham gia:

I.1/ nhân tố trực tiếp kiểm tra

1. Đại diện Cục làm chủ Xây dựng công trình:

- Ông .......................................... Chức vụ: ............................................................

- Ông .......................................... Chức vụ: ............................................................

2. Đại diện Ban cai quản Dự án

- Ông .......................................... Chức vụ: ............................................................

- Ông .......................................... Chức vụ: ............................................................

3. Đại diện công ty thầu tư vấn giám sát (nếu gồm thuê support giám sát):

- Ông .......................................... Chức vụ: ............................................................

- Ông .......................................... Chức vụ: .............................................................

Xem thêm: Tải Đề Thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Lớp 2 Vòng 16, Tiếng Việt Trạng Nguyên Lớp 2 Vòng 1

4. Đại diện nhà thầu support Thiết kế:

- Ông .......................................... Chức vụ: ..............................................................

- Ông .......................................... Chức vụ: ..............................................................

5. Đại diện đơn vị thầu thi công: .............................................(Ghi tên công ty thầu)..............

- Ông .......................................... Chức vụ: ...............................................................

- Ông .......................................... Chức vụ: ...............................................................

I.2/ Đơn vị khách mời:

1. Đại diện Đơn vị quản lý khai thác, sử dụng: .............(Ghi tên đơn vị QLKT,SD)...........

- Ông .......................................... Chức vụ: ...............................................................

- Ông .......................................... Chức vụ: ...............................................................

2. Đại diện ubnd ..................(Ghi tên ubnd huyện, xã, nếu bao gồm mời).............................

- Ông .......................................... Chức vụ: ................................................................

- Ông .......................................... Chức vụ: ................................................................

- Ông .......................................... Chức vụ: ................................................................

II. Thời hạn kiểm tra:

Bắt đầu: Lúc....giờ....phút....ngày....tháng....năm....

Kết thúc: lúc ....giờ...phút...ngày....tháng......năm....

Tại công trình ...............................................................................................................

III. Đánh giá chất lượng xây dựng công trình:

a. Tài liệu làm căn cứ kiểm tra

- ra quyết định phê duyệt dự án công trình đầu tư: (Ghi số quyết định, ngày tháng cam kết quyết định, cấp đưa ra quyết định phê duyệt dự án công trình đầu tư)

- hồ nước sơ xây đắp kế bạn dạng vẽ kiến thiết đã được chủ đầu tư chi tiêu phê duyệt: Ghi số, thương hiệu quyết định, ngày tháng ra quyết định phê duyệt

- phù hợp đồng kiến thiết xây dựng: Ghi số hòa hợp đồng, ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng.

- làm hồ sơ hoàn công công trình (hoặc hạng mục công trình) bởi ... (ghi tên công ty thầu thi công) lập ngày .... Tháng ... Năm .... đã cho cán bộ giám sát (hoặc support giám sát) ký kết xác nhận.

- đưa ra quyết định cấp đất thi công số: ...........(Ghi số quyết định, ngày tháng cam kết quyết định, cấp quyết định).

- các văn phiên bản liên quan trong quy trình thi công: (Ghi tên các văn bạn dạng liên quan, ví như có)

b. Về chất lượng xây dựng công trình: (Ghi dìm xét nhận xét về unique xây dựng công trình)

....................................................................................................................................

c. Về mặt phẳng sử dụng đất của công trình:

(Ghi rõ mặt phẳng sử dụng khu đất của công trình có được bàn giao đúng theo ra quyết định cấp đất thành lập hay không, số lượng cọc mốc rạng rỡ giới có không hề thiếu và đảm bảo chất lượng giỏi không, vv...)

....................................................................................................................................

d. Các tồn tại phải sửa chữa, hạn chế (nếu có): (Ghi những tồn tại đề nghị khắc phục thay thế sửa chữa và thời gian hoàn thành)

....................................................................................................................................

4. Kết luận: ...................................................................................................................

Xem thêm: Những Tấm Gương Thanh Niên Sống Có Lý Tưởng Và Đã Phấn Đấu Cho Lí Tưởng Đó

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN THAM GIA
CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH(Ký tên, ghi rõ họ tên)BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN(Ký tên, ghi rõ bọn họ tên)
TƯ VẤN GIÁM SÁT(Ký tên, ghi rõ bọn họ tên)TƯ VẤN THIẾT KẾ(Ký tên, ghi rõ chúng ta tên)
NHÀ THẦU THI CÔNG(Ký tên, ghi rõ chúng ta tên)
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, KHAI THÁC(Ký tên, ghi rõ bọn họ tên)ĐẠI DIỆN ubnd HUYỆN.......(Ký tên, ghi rõ chúng ta tên)