MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU BÀN GIAO HÀNG HÓA

     

giayphutyeuthuong.vn xin reviews mẫu Biên phiên bản kiểm nghiệm và chuyển nhượng bàn giao sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp sau khi ngừng thủ tục đính thêm đặt, giao hàng không thiếu thốn theo hợp đồng hoặc giao dịch trước đó.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản nghiệm thu bàn giao hàng hóa

CÔNG TY …………………………………………….

ISO 9001:2000

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

- Sản phẩm/Dịch vụ:..........................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………….............


- Thuộc hợp đồng/Đơn sản phẩm số: .....................................................................................................

- Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao: ..................................................................................................

- Thời gian : Ngày .... Tháng ..... Năm 200..

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 11 Bài 8 : Amoniac Và Muối Amoni, Giải Hóa 11 Bài 8 : Amoniac Và Muối Amoni

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: ................................................ Chức vụ: ...........................................2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:

Ông (bà) : .....................................……. Dùng cho : ...............................................…………...

Ông (bà) : ………………...........……….. Chuyên dụng cho : ………………...............……………………


Ông (bà) : .........................................…. Chuyên dụng cho : ................................................…………...3. Đại diện bên cung ứng: ............................................................................................................……

Ông (bà) : ......................................……. Chuyên dụng cho : .................................................…………..4. Đại diện bên sử dụng / kho:.............................................................................................................

Ông (bà) : ......................................……. Chức vụ : ..............................................................…………..

5. Kết quả kiểm tra:

Số TT

MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Đơn vị tính

Số lượng

Yêu mong của HĐ/Đơn hàng

kết quả kiểm tra


Kết luận của Ban kiểm nghiệm :.......................................................................................

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Hóa 12 Chương 1 2 Cập Nhật Mới Nhất, Sơ Đồ Tư Duy Este Hóa Học 12

TRƯỞNG BAN CÁC THÀNH VIÊN BÊN CUNG ỨNG BÊN SỬ DỤNG/KHO (Ký với ghi rõ chúng ta tên) (Ký với ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

giayphutyeuthuong.vn tài liệu để thấy nội dung đưa ra tiết.


Chia sẻ bởi:
*
Nguyễn Thị Cúc
giayphutyeuthuong.vn
Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 15.795 Lượt xem: 24.644 Dung lượng: 82,6 KB
Liên kết mua về

Link tải về chính thức:

Biên bạn dạng nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, thương mại dịch vụ tải về Xem

Các phiên bạn dạng khác và liên quan:


Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA