Mẫu Đơn Xin Học Thêm Hè

     

Đơn xin học hè được lập nhằm mục tiêu mục đích để đk học thêm hè trên trường dành cho học sinh, sinh viên. Mẫu đối chọi này có thể do học viên tự viết hoặc phụ huynh chuẩn bị để gửi cho nhà trường.

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin học thêm hè


Mẫu Đơn xin học tập hè cho học sinh mầm non

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

--------o0o--------

ĐƠN XIN HỌC HÈ

Kính gửi:BGH trường ...........................................

Tên tôi là: ...............................................................................

Tôi làm đối chọi này kiến nghị với BGH bên trường một việc như sau:

Con tôi tên là: .................................. Học viên lớp:.......................

Vì lý do gia đình không có người trông và quan tâm con, mái ấm gia đình tôi tất cả nguyện vọng cho con tôi được học tập hè trên trường ................... Trong thời hạn ............. Nhằm tạo đk củng cầm thêm những khả năng rèn luyện phiên bản thân và sẵn sàng tốt cho bài toán học tập ngơi nghỉ năm học mới của con.

Vậy tôi làm solo này đề nghị BGH bên trường chất nhận được con tôi được đăng kí cùng tham gia học tập hè trên trường. Mái ấm gia đình tôi xin cam kết thực hiện giỏi các nội quy, cách thức của lớp học hè và trong phòng trường.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

............, ngày.........tháng.........năm.......... Người làm cho đơn (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Mẫu Đơn xin học hè cho học sinh tiểu học với trung học tập cơ sở

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

------------------------------

ĐƠN XIN HỌC HÈ

Kính gửi:BGH trường …………………..

Đồng kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp ….

Tên tôi là:……………………………………………..………

Là phụ huynh của em:………………………………………..

Học sinh lớp: .......................................................…………

Căn cứ vào tác dụng học tập, năng lực nhận thức của nhỏ - em gia đình tôi có nhu cầu cho con đi học thêm hè để ôn tập và nâng cao kiến thức.

Vậy tôi làm đơn này kính ao ước BGH và cô công ty nhiệm nhận cháu vào học.

Khi được gia nhập học hè tận nhà trường, mái ấm gia đình tôi sẽ thực hiện tốt các nội quy, quy định của nhà trường. Gia đình tôi sẽ hoàn toàn chịu nhiệm vụ đưa con cháu đến trường và đón con cháu về.

Xem thêm: Hãy Đặt Câu Nói Về Tình Cảm Gia Đình, Mở Rộng Vốn Từ: Từ Ngữ Về Tình Cảm Gia Đình

Tôi xin tình thực cảm ơn! ............, ngày.........tháng.........năm.......... Người làm đơn (Ký, ghi rõ chúng ta tên)


Mẫu Đơn xin học tập hè mang lại học sinh, sinh viên những cấp học tập (Ảnh minh họa)

Đơn xin học hè cho học sinh trung học phổ thông (học sinh tự viết)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc------------

ĐƠN XIN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÈ

Kính gửi: ban giám hiệu Trường ...........................................

Tên em là ......................................... Học sinh lớp ..................

Trường ......................................................................................

Em được biết, hiện tại, bên trường đang mở lớp học tập học hè bồi dưỡng, củng cố kiến thức những môn học tập năm học vừa qua. Em từ bỏ thấy bạn dạng thân có nhu cầu học bồi dưỡng để củng rứa và cải thiện kiến thức.

Vì vậy, em làm đối kháng này, xin bgh nhà trường cho em theo học tập lớp bồi dưỡng kỹ năng hè.

Em xin hứa đang chấp hành nội quy của lớp học và cố gắng nỗ lực học tập.

Em xin chân tình cảm ơn! ..........., ngày.........tháng.........năm.......... Người làm đối chọi (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Đơn xin học tập hè mang lại sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

--------------

ĐƠN XIN MỞ LỚP HỌC HÈ

Kính gửi:

- phòng Đào sản xuất ………………………………..;

- bộ môn …………………………………………

Tên em là: ……………………………Mã sinh viên: ……………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………

Lớp: …………………...………... Khóa: ……. Khoa: …………………....

Ngành: ………………………………………………………………………

Chuyên ngành: ………………………………..…………………………..

Số CMTND: ……………… Ngày cấp:……../…../…..…Nơi cấp:………

Đại diện mang đến …… sinh viên (có list kèm theo), em làm đối chọi này kính đề xuất Bộ môn ….., phòng Đào tạo đh mở lớp:

Học phần …………………………… Mã học phần………………….

Vào thời hạn ………………………………………..........................

Lý bởi xin mở lớp: ………………………………………………………

Kính mong mỏi Bộ môn …………………………………., phòng Đào chế tạo Đại học xem xét.

Xem thêm: Giải Sg Tiếng Anh 7 Mới - Soạn Anh 7 Mới : Unit 12

Em xin chân tình cảm ơn! ...........,ngày............. Tháng............năm .......