Mẫu giấy cử đi công tác

     

giayphutyeuthuong.vn xin giới thiệu Mẫu giấy ý kiến đề nghị cử đi công tác theo yêu cầu của đối kháng vị, khoa, trường giới thiệu một cá nhân nào đó đi làm việc nhiệm vụ chung của trường, đơn vị.

Bạn đang xem: Mẫu giấy cử đi công tác


ĐƠN VỊ CHỦ QUẢNTRƯỜNG ……………..----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc----------------------

……….., ngày ……..tháng …năm……


GIẤY ĐỀ NGHỊ CỬ ĐI CÔNG TÁC

Căn cứ theo nhu cầu của đơn vị chức năng (Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm):

.............................................................................................................................................

Chúng tôi quyết định cử: …………………………….. Mã số CB: …………………….......................

Chức vụ: ……………………………………………………………………………….............................


Đi công tác làm việc tại :......................................................................................................................

Nhiệm vụ :.............................................................................................................................

Từ ngày:........................................................................ Mang đến ngày.........................................

Kinh phí tổn (tự lo hay ý kiến đề xuất Trường cấp) :

.............................................................................................................................................

Xem thêm: Phát Biểu Nào Sau Đây Là Đúng Hóa Học, Phát Biểu Nào Sau Đây Là Đúng

Kính đề nghị bgh xem xét.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

_______________________________________

PHẦN XÉT DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

Căn cứ theo ý kiến đề nghị của solo vị, ban giám hiệu quyết định:

1. Đồng ý/ Không đồng ý cử:....................................................................................................


2. Ngân sách đầu tư do: (cá nhân và đơn vị chức năng lo tuyệt trường cấp):................................................................

3. Phương tiện dịch chuyển (theo quy định hay đi máy bay):..........................................................

Kính gửi phòng tổ chức triển khai - Hành bao gồm làm các thủ tục theo quy định.

HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú: Đối với cung cấp từ Phó khoa, phòng, ban trở xuống, việc đi công tác cho đơn vị chức năng do Trưởng khoa, phòng, ban đề nghị. Trưởng khoa, phòng, ban với các cá nhân đi làm trách nhiệm chung của trường do bgh quyết định cử đi.

Xem thêm: Bộ Phận Nào Có Vai Trò Đóng Mở Vỏ Trai ? Cơ Quan Nào Đóng Vai Trò Đóng, Mở Vỏ Trai

giayphutyeuthuong.vn tài liệu giúp thấy nội dung chi tiết.


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
tải về
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 4.577 Lượt xem: 7.854 Dung lượng: 89,7 KB
Liên kết cài đặt về

Link giayphutyeuthuong.vn chính thức:

chủng loại giấy đề xuất cử đi công tác làm việc tải về Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA