Mẫu Giấy Đề Nghị Thanh Toán Theo Thông Tư 107

     

Giấy đề nghị giao dịch dùng trong trường hòa hợp đã bỏ ra nhưng không được thanh toán hoặc không nhận lâm thời ứng để tổng hợp các khoản đã đưa ra kèm theo hội chứng từ (nếu có) để triển khai thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán. Sau đấy là mẫu giấy đề nghị giao dịch và cách thức ghi.

Bạn đang xem: Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 107


*
Mục lục bài xích viết

Mẫu giấy đề nghị giao dịch thanh toán và phương thức ghi (Ảnh minh họa)

1. Chủng loại giấy đề nghị thanh toán

- Đối cùng với doanh nghiệp, công ty lớn vừa cùng nhỏ: chủng loại giấy đề nghị thanh toán là mẫu mã số 05 – TT phát hành kèm theo Thông bốn 133/2016/TT-BTC, Thông bốn 200/2014/TT-BTC.

Mẫu giấy đề nghị thanh toán

- Đối với phòng ban nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập, trừ những đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi liên tục và chi đầu tư được áp dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, áp dụng chính sách kế toán công ty khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo khí cụ hiện hành; tổ chức, đơn vị chức năng khác bao gồm hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước: mẫu mã giấy đề nghị giao dịch thanh toán tạm ứng là mẫu mã C43-BB ban hành kèm theo Thông bốn 107/2017/TT-BTC.

Mẫu giấy đề xuất thanh toán

2. Nhiệm vụ và giải pháp ghi giấy kiến nghị thanh toán

- Góc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán giao dịch ghi rõ tên solo vị, bộ phận. Giấy đề nghị giao dịch thanh toán do fan đề nghị giao dịch thanh toán viết 1 liên cùng ghi rõ gửi người có quyền lực cao doanh nghiệp (Hoặc fan xét trông nom chi).

- người đề nghị giao dịch phải ghi rõ chúng ta tên, add (đơn vị, cỗ phận) với số nền móng nghị thanh toán (Viết thông qua số và bởi chữ).

Xem thêm: Các Bước Trong Phương Pháp Chọn Lọc Cá Thể, Có Ưu Nhược

- ngôn từ thanh toán: Ghi rõ nội dung ý kiến đề xuất thanh toán.

- Giấy đề nghị giao dịch phải ghi rõ số lượng chứng từ nơi bắt đầu đính kèm.

- Sau khi mua sắm hoặc sau khi chi phí cho những trọng trách được giao, người mua sắm chọn lựa hoặc túi tiền lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị giao dịch được chuyển đến kế toán trưởng rà xét và ghi ý kiến đề nghị chủ tịch doanh nghiệp (Hoặc bạn được ủy quyền) chuyên chú chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán tài chính lập phiếu bỏ ra kèm theo giấy đề nghị giao dịch và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Xem thêm: Những Từ Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ E Thông Dụng, 150 Những Từ Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ E

Biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp theo Thông tư 200

Bảng bằng vận kế toán là gì? nguyên tắc lập bảng phẳng phiu kế toán

Diễm My


Nội dung nêu trên là phần giải đáp, hỗ trợ tư vấn của chúng tôi dành cho người sử dụng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng mắc, vui mắt gửi về email info
giayphutyeuthuong.vn.

*
*
29,390