MẪU HK01 BAN HÀNH THEO TT SỐ 81/2011/TT-BCA

     
nằm trong tính ngôn từ VB gốc Tiếng Anh hiệu lực hiện hành VB liên quan Lược đồ câu chữ MIX download về
Đăng nhập thông tin tài khoản giayphutyeuthuong.vn và đăng cam kết sử dụng ứng dụng tra cứu vãn văn bản.

Bạn đang xem: Mẫu hk01 ban hành theo tt số 81/2011/tt-bca

">Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành VB
share qua:
*
*

BỘ CÔNG AN -------

Số: 81/2011/TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011



Điều 1. Phạm vi điều chỉnhThông tứ này quy định ví dụ về biểu mẫu, yêu cầu, cách ghi biểu mẫu và làm chủ biểu chủng loại được thực hiện trong đăng ký, thống trị cư trú.
2. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt Nam, người vn định cư ở quốc tế vẫn còn quốc tịch vn trở về vn sinh sống.
Điều 3. Các biểu mẫu được thực hiện trong đăng ký, thống trị cư trúCác biểu mẫu mã được sử dụng trong đăng ký, thống trị cư trú (sau đây viết gọn là biểu mẫu) ký kết hiệu là HK, bao gồm:
1. Bạn dạng khai nhân khẩu (ký hiệu là HK01) được dùng làm kê khai nhân khẩu khi đk thường trú, đk tạm trú.
2. Phiếu báo đổi khác hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu là HK02) được thực hiện để thông tin khi gồm sự biến đổi về hộ khẩu, nhân khẩu như: Đăng ký kết thường trú, đăng ký tạm trú, kiểm soát và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm bợ trú, thay đổi nơi đk thường trú, lâm thời trú, xóa đk thường trú, xóa đk tạm trú, bóc sổ hộ khẩu, đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm bợ trú, cấp chứng từ chuyển hộ khẩu, xác thực trước phía trên đã đk thường trú…
3. Phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu là HK03) được áp dụng để xác minh hầu như hộ, nhân khẩu có những thông tin chưa rõ, không thống duy nhất …
4. Phiếu thông tin đổi khác về hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu là HK04) được cơ sở đăng ký, làm chủ cư trú, những đơn vị áp dụng để trao đổi tin tức khi tất cả sự đổi khác về hộ khẩu, nhân khẩu.
5. Phiếu khai báo tạm thời vắng (ký hiệu là HK05) được sử dụng cho những người phải khai báo tạm bợ vắng khai báo với Công an xã, phường, thị xã nơi cư trú.
6. Phiếu theo dõi làm hồ sơ hộ khẩu (ký hiệu là HK06) được cơ sở Công an huyện, quận, thị xã, tp thuộc thức giấc lập để phục vụ việc theo dõi, tra cứu hồ sơ hộ khẩu.
8. Sổ hộ khẩu (ký hiệu là HK08) được dùng làm cấp mang đến hộ mái ấm gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú.
10. Sổ theo dõi giải quyết và xử lý hộ khẩu (ký hiệu là HK10) được cơ quan đăng ký, quản lý cư trú sử dụng để theo dõi, ghi chép tin tức quá trình giải quyết đăng ký kết thường trú, đăng ký tạm trú, thay đổi nơi đk thường trú, tạm trú, kiểm soát và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáo…
11. Sổ đăng ký thường trú (ký hiệu là HK11) được cơ sở đăng ký, quản lý cư trú sử dụng để ghi chép tác dụng đăng ký thường trú; điều chỉnh những biến đổi trong sổ hộ khẩu; cấp chứng từ chuyển hộ khẩu, xóa đk thường trú… mẫu mã HK11 được lập theo thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, mặt đường phố, tổ dân phố hoặc theo nhà ở tập thể của các cơ quan, tổ chức. Khi gồm những đổi khác thông tin của từng nhân khẩu trong hộ, phòng ban Công an lập sổ phải triển khai điều chỉnh kịp thời nội dung nỗ lực đổi. Sổ đk thường trú được lưu lại và khai thác lâu dài.
12. Sổ đk tạm trú (ký hiệu là HK12) được Công an xã, phường, thị xã sử dụng nhằm ghi công dụng đăng ký tạm trú; điều chỉnh những đổi khác trong sổ tạm bợ trú; xóa đăng ký tạm trú; xác thực nơi nhất thời trú; đổi, cấp lại sổ trợ thì trú mang đến công dân.
13. Sổ chào đón lưu trú (ký hiệu là HK13) được Công an xã, phường, thị xã sử dụng nhằm theo dõi việc đón nhận thông báo lưu trú theo pháp luật của quy định Cư trú.
14. Túi hồ sơ hộ khẩu (ký hiệu là HK14) được Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh áp dụng để lưu trữ hồ sơ hộ khẩu. Từng hộ đã đăng ký thường trú lập một túi làm hồ sơ hộ khẩu riêng.
15. Thống kê lại hộ khẩu, nhân khẩu (ký hiệu là HK15) được Công an cấp cho xã, cung cấp huyện, cấp tỉnh sử dụng để những thống kê hộ khẩu, nhân khẩu tại địa phương theo tháng, 06 tháng, năm và report lên cơ sở Công an cung cấp trên.
Điều 4. Quản lý các biểu mẫu

1. Công an các địa phương tổ chức in, phân phát hành toàn bộ các biểu mẫu, trừ mẫu mã HK08 và chủng loại HK09 do bộ Công an in. Khi in, Công an những đơn vị, địa phương không được biến đổi nội dung của biểu mẫu; bao gồm trách nhiệm cai quản việc in, cấp phát, áp dụng biểu mẫu và có sổ sách theo dõi.
2. Chủng loại HK01, HK02, HK03, HK04, HK07, HK10, HK11, HK12, HK13 và mẫu mã HK15 in vào khổ giấy 210 milimet x 297 mm, in black trắng. Mẫu mã HK05 in trên khổ giấy 205 milimet x 145 mm, mẫu HK06 in trên khổ giấy 80 milimet x 130 mm, mẫu mã HK14 in ở khổ giấy 270 milimet x 350 mm, in đen trắng.Mẫu HK08 (20 trang bao gồm cả bìa) và HK09 (12 trang bao hàm cả bìa) in theo mã số của từng tỉnh, thành phố trực thuộc tw quy định trên Phụ lục số 01 với Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tứ này. Chủng loại HK08, HK09 in trên khổ giấy 120 mm x 165 mm, in màu, bao gồm hoa văn, mật hiệu đảm bảo và được đóng góp số sẵn.
3. Mẫu HK05 và HK07 được đóng thành quyển, tất cả 02 phần bao gồm nội dung như nhau, 1 phần cấp cho người đến làm giấy tờ thủ tục khai báo lâm thời vắng hoặc cấp giấy chuyển hộ khẩu, một phần lưu tại cơ quan Công an gồm thẩm quyền.
4. Biểu chủng loại về đăng ký, làm chủ cư trú được đăng mua trên Cổng thông tin điện tử cỗ Công an.
Chương 2.CÁCH GHI BIỂU MẪU

Điều 5. Yêu ước ghi biểu mẫu
1. Ghi đúng đắn những văn bản trong từng biểu mẫu, chữ viết phải rõ ràng, viết cùng một các loại mực, ko viết tắt.
2. Tín đồ đến làm giấy tờ thủ tục đăng ký cư trú đo đắn chữ hoặc cần yếu tự kê khai được thì nhờ bạn khác kê khai hộ theo lời khai của mình. Bạn kê khai hộ phải kê khai trung thực, ký, ghi rõ chúng ta tên và phụ trách về việc kê khai hộ đó.
3. Các sổ nên được viết liên tục theo vật dụng tự từng trang, không được quăng quật trống; yêu cầu ghi đầy đủ, rõ ràng các nội dung ở bìa và những trang của sổ.
4. Các cột, mục vào biểu mẫu phải được ghi theo đúng chú thích hướng dẫn trong số biểu mẫu (nếu có) và điều khoản tại Thông tư này.
5. Nghiêm cấm vấn đề tự ý tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung cập nhật làm xô lệch nội dung sẽ ghi trong biểu mẫu.
Điều 6. Tin tức chung trong biểu mẫu
1. Tin tức chung trong các loại biểu mẫu bao gồm: tin tức về cá nhân, về địa chỉ cửa hàng cư trú và về cơ quan gồm thẩm quyền đăng ký, làm chủ cư trú.
2. Bí quyết ghi tin tức về cá nhânKhi ghi thông tin về cá thể phải căn cứ vào giấy khai sinh và các sách vở và giấy tờ hộ tịch khác. Nếu không tồn tại các giấy tờ trên thì ghi theo sổ hộ khẩu, chứng tỏ nhân dân, hộ chiếu nước ta hoặc sách vở khác bởi cơ quan có thẩm quyền cấp.
a) Mục “Họ cùng tên”: Ghi bằng văn bản in hoa, đủ dấu;
b) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: khẳng định theo ngày, tháng, năm dương lịch cùng được ghi không thiếu thốn 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số cho các tháng sinh là mon 01 và tháng 02, 04 chữ số mang đến năm sinh;
c) Mục “CMND số” và mục “Hộ chiếu số”: Ghi khá đầy đủ số CMND và số hộ chiếu (nếu có cả hai sách vở này);
d) Mục “Giới tính”: trường hợp giới tính phái mạnh thì ghi là Nam, giả dụ giới tính cô gái thì ghi là Nữ;
đ) Mục “Nơi sinh”: Ghi nơi sinh theo giấy khai sinh;
e) Mục “Quê quán”: Ghi quê cửa hàng theo giấy khai sinh. Ví như giấy khai sinh không tồn tại mục này thì ghi theo quê quán của phụ vương hoặc quê quán của bà mẹ theo tập cửa hàng hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ. Ngôi trường hợp nhỏ ngoài giá bán thú, nếu không có quyết định công nhận thân phụ cho bé thì quê cửa hàng của bé được khẳng định theo quê quán của mẹ. Phải ghi rõ ràng địa danh hành chủ yếu cấp xã, cấp huyện, cấp cho tỉnh. Ngôi trường hợp địa điểm hành chủ yếu đã có thay đổi thì ghi theo địa điểm hành chính hiện tại;
g) Mục “Quốc tịch”: Ghi quốc tịch Việt Nam, quốc tịch không giống (nếu có);
h) Mục “Dân tộc” với “Tôn giáo”: Ghi dân tộc, tôn giáo theo giấy khai sinh. Trường hợp không tồn tại giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu, minh chứng nhân dân hoặc sách vở khác vị cơ quan bao gồm thẩm quyền cấp;
i) Mục “Nghề nghiệp, khu vực làm việc”: Ghi rõ hiện giờ làm nghề gì và tên cơ quan, đối kháng vị, tổ chức, địa chỉ nơi có tác dụng việc.
3. Bí quyết ghi tin tức về địa chỉ cư trúGhi thế thể, không thiếu thốn số nhà, phố, mặt đường phố; tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương. Trường đúng theo ở quốc tế về đăng ký cư trú thì ghi rõ địa chỉ cửa hàng cư trú ở nước ngoài (ghi rõ tên nước phiên âm bởi tiếng Việt).
4. Ghi tin tức về cơ quan gồm thẩm quyền đăng ký, làm chủ cư trúDòng bên trên ghi phòng ban Công an cấp cho trên trực tiếp, mẫu dưới ghi tên cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký, cai quản cư trú.
Điều 7. Bí quyết ghi bản khai nhân khẩu

1. Mục “Trình độ học vấn”: Ghi rõ trình độ chuyên môn học vấn cao nhất (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, tốt nghiệp rộng rãi trung học, xuất sắc nghiệp rộng rãi cơ sở…; nếu như không biết chữ thì ghi rõ “không biết chữ”);
2. Mục “Trình độ chuyên môn”: Ghi rõ siêng ngành được huấn luyện hoặc trình độ chuyên môn tay nghề, bậc thợ, trình độ chuyên môn kỹ thuật không giống được ghi vào văn bằng, triệu chứng chỉ;
3. Mục “Trình độ nước ngoài ngữ”: Ghi rõ thương hiệu văn bằng, triệu chứng chỉ cao nhất được cung cấp (Anh A, Anh B hoặc Pháp A, Pháp B hoặc Nga A, Nga B …);
4. Mục “Tóm tắt về phiên bản thân (từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay sống đâu, có tác dụng gì)”: Ghi rõ từng khoảng thời gian (từ tháng, năm nào cho tháng, năm nào) biến đổi về vị trí ở và nghề nghiệp, địa điểm làm việc).
5. Mục “Tiền án, tiền sự”: Ghi rõ tội danh, hình phân phát theo bạn dạng án số, ngày, tháng, năm của tand án; đã có xóa án tích hay chưa hoặc đang trong tiến độ bị khởi tố, điều tra, truy hỏi tố, xét xử; vẫn hoặc vẫn chấp hành quyết phạt; bị phán quyết phạt tù được hưởng án treo; hình phạt xẻ sung; đang hoặc đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn của tố tụng hình sự hoặc bị áp dụng biện pháp giáo dục đào tạo tại xã, phường, thị trấn, chuyển vào đại lý giáo dục, đại lý chữa bệnh, trường giáo dưỡng. Thời hạn bị vận dụng biện pháp đó.
Điều 8. Phương pháp ghi Phiếu báo biến đổi hộ khẩu, nhân khẩu
1. Mục “Họ và tên công ty hộ” với “Quan hệ với chủ hộ” ghi như sau:
a) ngôi trường hợp đk thường trú hoặc đk tạm trú vào nơi ở thích hợp pháp, được cấp sổ hộ khẩu hoặc sổ trợ thì trú thì mục họ và tên chủ hộ ghi họ, tên fan đến đăng ký thường trú hoặc đk tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi là nhà hộ.
b) Trường đúng theo được công ty hộ chấp nhận cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm bợ trú thì họ và tên nhà hộ ghi họ, tên chủ hộ chấp nhận cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ trợ thì trú, mục quan hệ với công ty hộ ghi mọt quan hệ thực tiễn với nhà hộ đó.
c) trường hợp kiểm soát và điều chỉnh những biến đổi trong sổ hộ khẩu, sổ lâm thời trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đk tạm trú; tách sổ hộ khẩu; đổi, cấp cho lại sổ hộ khẩu, sổ trợ thời trú hoặc xác thực trước phía trên đã đk thường trú thì ghi họ, tên chủ hộ, quan hệ giới tính với chủ hộ theo sổ hộ khẩu, sổ trợ thời trú.
2. Mục “Nội dung biến hóa hộ khẩu, nhân khẩu”: Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: Đăng cam kết thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm thời trú; tách bóc sổ hộ khẩu; kiểm soát và điều chỉnh những biến đổi trong sổ hộ khẩu …
3. Mục “Ý con kiến của nhà hộ”: Ghi rõ ý kiến của nhà hộ là chấp nhận cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc gật đầu cho tách bóc sổ hộ khẩu; nhà hộ ký và ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm.
4. Mục “Xác nhấn của Công an” ghi như sau:
b) trường hợp cung cấp lại sổ hộ khẩu bởi vì bị mất thì Công an xã, phường, thị trấn nơi đk thường trú xác thực việc bị mất đó.
Điều 9. Phương pháp ghi Phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu
1. Mục “Kính gửi”: Ghi tên phòng ban nhận phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu và cấp cho trên thẳng của cơ quan đó. Trường vừa lòng gửi phiếu xác minh mang lại cơ quan tiền Công an cấp xã bên cạnh phạm vi địa giới hành thiết yếu cấp tỉnh, tp trực thuộc tw thì nên ghi tương đối đầy đủ địa giới hành thiết yếu của Công an xã kia (xã, huyện, tỉnh).
2. Phần yêu cầu xác minh (mặt trước):
a) Mục “Nội dung xác minh”: Ghi cầm tắt, rõ nội dung bắt buộc xác minh và thông tin về các nhân khẩu tất nhiên (nếu có);
b) Mục “Kết quả xác minh gởi về …”: ghi tên cơ quan nơi lập phiếu xác minh và cấp trên trực tiếp của phòng ban đó. Ngôi trường hợp cơ quan Công an cấp cho xã lập phiếu xác minh nhờ cất hộ đi không tính phạm vi tỉnh, tp trực thuộc tw thì đề xuất ghi đầy đủ địa giới hành thiết yếu của Công an xã kia (xã, huyện, tỉnh);
c) Mục “Trưởng Công an: …”: Trưởng Công an khu vực gửi phiếu xác minh đề nghị ký, ghi rõ họ, tên, phục vụ và đóng góp dấu. Đối với Công an quận, huyện, thị xã của thành phố trực thuộc tw và Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì chỉ huy Đội Cảnh sát làm chủ hành chủ yếu về riêng biệt tự buôn bản hội ký kết phiếu xác minh trong phạm vi cung cấp huyện, bên cạnh phạm vi cấp huyện thì Trưởng Công an cấp cho huyện cam kết phiếu xác minh.
3. Phần vấn đáp xác minh (mặt sau):
a) Mục “Kết trái xác minh”: trả lời đầy đủ công dụng xác minh theo các nội dung yêu cầu xác minh. Trường hòa hợp không có đối tượng người tiêu dùng xác minh hoặc thông tin về đối tượng không đúng chuẩn cũng yêu cầu trả lời;
b) Mục “Trưởng Công an: …”: Trưởng Công an địa điểm gửi vấn đáp xác minh bắt buộc ký, ghi rõ họ, tên, dịch vụ và đóng góp dấu.
Điều 10. Giải pháp ghi Phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu
1. Mục “Kính gửi”: Ghi tên ban ngành đăng ký, cai quản cư trú địa điểm nhận phiếu và cấp cho trên trực tiếp của ban ngành đó. Ngôi trường hợp thông tin về việc đã đk thường trú phải gửi trực tiếp mang lại cơ quan lại Công an nơi cấp chứng từ chuyển hộ khẩu để triển khai thủ tục xóa đk thường trú. Nếu cơ quan Công an nơi cấp chứng từ chuyển hộ khẩu (nơi đk thường trú cũ) là cơ quan Công an cung cấp xã thì yêu cầu ghi đầy đủ địa giới hành thiết yếu của Công an xã đó (xã, huyện, tỉnh).
2. Mục “Nội dung nỗ lực đổi”: Ghi đầy đủ, ví dụ những nội dung thay đổi như: Đăng cam kết thường trú, kiểm soát và điều chỉnh những chuyển đổi trong sổ hộ khẩu, xóa đk thường trú… ngôi trường hợp thông báo về việc đăng ký thường trú thì cơ sở Công an chỗ chuyển đến bắt buộc ghi rất đầy đủ các tin tức sau: Họ cùng tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi đk thường trú cũ, vị trí chuyển đến, họ cùng tên các nhân khẩu kèm theo cùng đăng ký thường trú, giấy gửi hộ khẩu (số, ngày, tháng, năm cấp).
3. Mục “Đề xuất, loài kiến nghị”: Ghi cụ thể ý con kiến đề xuất, ý kiến đề xuất (nếu có). Trường hợp thông báo về vấn đề đã đk thường trú thì phải kiến nghị cơ quan lại Công an nơi cấp giấy chuyển hộ khẩu làm thủ tục đăng cam kết thường trú.
Điều 11. Giải pháp ghi Phiếu khai báo lâm thời vắng
1. Mục “Nơi hay trú/ địa điểm tạm trú”: nếu ghi nơi thường trú thì gạch địa điểm tạm trú và ngược lại.
2. Mục “Lý vày tạm vắng”: Ghi rõ nguyên nhân đi khỏi vị trí cư trú.
3. Phần phiếu cấp cho cho công dân thì Trưởng công an xã, phường, thị xã nơi cung cấp phiếu khai báo tạm thời vắng buộc phải ký, ghi rõ họ, tên với đóng dấu; phần lưu thì Trưởng Công an xã, phường, thị trấn và tín đồ khai báo chỉ cần ký, ghi rõ họ, tên.
Điều 12. Bí quyết ghi Phiếu theo dõi hồ sơ hộ khẩu
1. Mặt trước
a) Mục “Hồ sơ hộ khẩu số”: Ghi theo số làm hồ sơ hộ khẩu trong tàng thư hồ sơ hộ khẩu;
b) Mục “Danh sách những người trong hộ”: Ghi đầy đủ, đúng mực từng fan trong hộ.
2. Mặt sau: Ghi tiếp danh sách những người trong hộ theo hướng dẫn tại mặt trước (nếu khía cạnh trước không được để ghi).
Điều 13. Giải pháp ghi Giấy đưa hộ khẩu
1. Số giấy đưa hộ khẩu: Ghi theo số sản phẩm công nghệ tự cấp thủ tục chuyển hộ khẩu mỗi năm tại ban ngành Công an bao gồm thẩm quyền.
2. Mục “Lý bởi chuyển hộ khẩu”: Ghi rõ nguyên nhân chuyển hộ khẩu.
3. Mục “Họ với tên nhà hộ nơi đi” cùng “quan hệ với công ty hộ”: Ghi họ, tên, mối quan hệ trực tiếp với nhà hộ khu vực người đk thường trú chuyển đi (nơi đề nghị cấp giấy đưa hộ khẩu).
4. Mục “Những fan trong hộ cùng chuyển hộ khẩu”: Ghi theo sổ đk thường trú, sổ hộ khẩu các thông tin của tín đồ trong hộ cùng đưa hộ khẩu.

Xem thêm: Chọn Kiểu Dữ Liệu Nào Cho Thuộc Tính Điểm Thi, Chọn Kiểu Dữ Liệu Nào Cho Trường Điểm Toán Lý

Trường hợp gửi cả hộ thì ban ngành Công an nơi cấp giấy chuyển hộ khẩu yêu cầu ghi rõ đưa đi cả hộ để thông báo cho ban ngành Công an vị trí người đk thường trú chuyển đến. Trước khi cấp sổ hộ khẩu mới, cơ sở Công an nơi người đk thường trú chuyển cho thu lại sổ hộ khẩu cũ nhằm lưu tại tàng thư làm hồ sơ hộ khẩu.
Điều 14. Bí quyết ghi Sổ hộ khẩu

1. Mặt trong của bìa trước
a) Mục “Công an Tỉnh/TP”: Ghi hoặc in tên tỉnh/thành phố trực trực thuộc trung ương;
b) Mục “Số”: mỗi sổ hộ khẩu được cấp một vài riêng. Trường hợp đổi, cung cấp lại sổ hộ khẩu thì số của sổ hộ khẩu đổi, cung cấp lại là số của sổ hộ khẩu trước;
c) Mục “Hồ sơ hộ khẩu số” cùng mục “Sổ đk thường trú số”: Ghi theo số làm hồ sơ hộ khẩu cùng số của sổ đk thường trú lưu giữ tại tàng thư làm hồ sơ hộ khẩu.
2. Home hộ: Mục “Lý bởi xóa đăng ký thường trú” ghi rõ tại sao xóa đk thường trú theo phương pháp tại Khoản 1 Điều 22 cơ chế Cư trú, như: Chết, ra nước ngoài định cư (ghi rõ tên nước), biến đổi nơi đăng ký thường trú …
3. Các trang nhân khẩu có quan hệ với công ty hộ: Ghi theo cách ghi của trang chủ hộ. Mục quan hệ nam nữ với công ty hộ thì ghi rõ như: Ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em, cháu ruột… Trường thích hợp được công ty hộ gật đầu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu thì ghi theo mối quan hệ thực tế.
4. Các trang kiểm soát và điều chỉnh thay đổi: Ghi rõ nội dung điều chỉnh như đổi khác chủ hộ; thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; biến đổi địa giới hành chính… Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh chuyển đổi trong sổ hộ khẩu là cơ quan bao gồm thẩm quyền đăng ký thường trú.
5. Cán bộ đk phải ký, ghi rõ họ, tên trên các trang chủ hộ, từng trang nhân khẩu cùng điều chỉnh biến hóa (nếu có). Thủ trưởng cơ quan tất cả thẩm quyền đk thường trú nên ký, ghi rõ họ, tên và đóng vệt tại phương diện trong của bìa trước, trang chủ hộ, từng trang nhân khẩu có trong sổ và trang điều chỉnh thay đổi (nếu có).
6. Từng sổ hộ khẩu được dùng cho 01 hộ. Trường phù hợp số nhân khẩu vào hộ nhiều hơn thế số trang tất cả mục “quan hệ với chủ hộ” thì ghi vào khía cạnh trong trang bìa trước là “Quyển số 01” với được thành lập “Quyển số 2, Quyển số 3, v.v…”, gồm số trùng với số của quyển số 01. Khía cạnh trong trang bìa trước ghi rõ là “Quyển số 2, Quyển số 3, v.v… và đóng dấu treo, home hộ ghi giống hệt như quyển số 01, những trang sót lại ghi nhân khẩu tiếp theo.
7. Trường hòa hợp chuyển đến hơn cả hộ, trước lúc cấp sổ hộ khẩu mới, phòng ban đăng ký, làm chủ cư trú khu vực chuyển cho thu sổ hộ khẩu cũ và đóng lốt “Hủy” vào mặt trong của bìa trước tại mục ghi họ và tên nhà hộ và chỗ thường trú, để lưu vào tàng thư. Ngôi trường hợp đưa một bạn hoặc một trong những người vào hộ thì ghi rõ vào trang điều chỉnh đổi khác thông tin bạn chuyển đi, thời gian cấp giấy gửi hộ khẩu, showroom nơi đến.
Điều 15. Giải pháp ghi Sổ tạm bợ trúCách ghi những thông tin vào sổ trợ thời trú giống cách ghi sổ hộ khẩu với cần chú ý một số điểm sau đây:
1. Mục “Sổ đăng ký tạm trú số”: Ghi theo số của sổ đk tạm trú.
2. Mục “Lý vị xóa đk tạm trú”: Ghi rõ vì sao như: bị hủy kết quả đăng ký, không tạm trú trên nơi đk tạm trú thừa 6 mon hoặc đã đăng ký thường trú…
3. Mục “Điều chỉnh nắm đổi”: Ghi vừa đủ nội dung biến đổi các thông tin trong sổ nhất thời trú.
Điều 16. Biện pháp ghi Sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu

1. Mục “Nội dung yêu cầu giải quyết”: Ghi tóm tắt, tương đối đầy đủ nội dung yêu ước giải quyết.
2. Mục “Hồ sơ kèm theo”: Ghi đầy đủ, chính xác, các loại giấy tờ có trong hồ sơ sẽ tiếp nhận.
3. Mục “Nhận hồ sơ”: Nếu cùng một người mừng đón nhiều hồ sơ trong thời gian ngày thì chỉ cần ghi họ, tên người nhận, ngày, tháng, năm trên dòng chào đón hồ sơ đầu tiên. Giả dụ một ngày chào đón nhiều làm hồ sơ thì chỉ cần ghi ngày, tháng, năm nhận hồ sơ tại dòng đón nhận hồ sơ đầu tiên. Đối với từng ngôi trường hợp đón nhận hồ sơ phải ghi rõ thời hạn (ngày, tháng, năm) sẽ yêu cầu trả kết quả.
4. Mục “Trả kết quả”: Ghi ngày, tháng, năm và hiệu quả giải quyết (đăng cam kết thường trú; kiểm soát và điều chỉnh những nắm đổi; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu; bổ sung cập nhật thủ tục, kê khai lại hồ sơ, giấy tờ; không xử lý đăng ký kết thường trú …).
Điều 17. Bí quyết ghi Sổ đăng ký thường trú
1. Phần “Mục lục”: Ghi không thiếu các tin tức theo mẫu.
2. Phần nội dung: từng trang của sổ dùng để ghi tin tức về một hộ đã đk thường trú. Dòng đầu tiên ghi chủ hộ, các dòng tiếp sau ghi lần lượt các nhân khẩu bao gồm trong hộ.
a) Mục “Hồ sơ hộ khẩu số”: Ghi theo số làm hồ sơ hộ khẩu lưu tại tàng thư làm hồ sơ hộ khẩu;
b) Mục “Người bao gồm thẩm quyền đăng ký”: chỉ đạo Đội Cảnh sát thống trị hành chủ yếu về lẻ tẻ tự xã hội, Trưởng Công an xã, thị trấn của thị trấn thuộc tỉnh giấc ký, ghi rõ họ, tên. Trường hợp đk một lần cho đa số người thì người dân có thẩm quyền chỉ cần ký, ghi rõ họ, tên ở hàng ghi nhân khẩu cuối cùng;
c) Mục “Nội dung điều chỉnh, cố kỉnh đổi”: Ghi rõ nội dung như: biến đổi chủ hộ, biến đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; chuyển đổi địa giới hành chính; xóa đk thường trú (ngày, tháng, năm xóa đk thường trú, nơi chuyển đến); cấp thủ tục chuyển hộ khẩu (ngày, tháng, năm cấp giấy chuyển hộ khẩu, khu vực chuyển đến); đổi, cấp lại sổ hộ khẩu…;
d) Mục “Tờ số”: Ghi theo số sản phẩm tự tại mục lục.
Điều 18. Biện pháp ghi Sổ đk tạm trú
1. Mục “Nơi tạm thời trú”: Ghi rõ số nhà, con đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc;
2. Mục “Họ cùng tên cán bộ đăng ký”: Nếu đk cho đa số người một lần thì chỉ cần ghi rõ họ, thương hiệu cán bộ đk ở mặt hàng ghi nhân khẩu cuối cùng;
3. Mục “Nội dung điều chỉnh, cố đổi”: Ghi nội dung điều chỉnh, biến hóa và ngày, tháng, năm điều chỉnh, chuyển đổi nội dung đó.
Điều 19. Giải pháp ghi Sổ mừng đón lưu trú
1. Mục “Lý vì chưng lưu trú”: Ghi rõ vì sao như chữa bệnh, thăm thân, du lịch…;
2. Mục “Địa chỉ lưu trú”: Ghi rõ số nhà, mặt đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc;
3. Mục “Hình thức, thời gian thông báo”: Ghi rõ hình thức trực tiếp hoặc bằng điện thoại, thời gian, họ, thương hiệu người thông tin lưu trú, số điện thoại (nếu có);
4. Mục “Ghi chú”: Cán bộ tiếp nhận lưu trú ghi các trường hợp gồm nghi vấn, trường hợp quan trọng do yêu thương cầu đảm bảo an ninh, đơn nhất tự thì phải báo cáo ngay về Công an xã, phường, thị trấn
Điều 20. Cách ghi túi làm hồ sơ hộ khẩuMục “Nộp lưu ngày”: Ghi theo ngày, tháng, năm chuyển hồ sơ hộ khẩu vào lưu lại tại tàng thư làm hồ sơ hộ khẩu.
Điều 21. Giải pháp ghi thống kê lại hộ khẩu, nhân khẩu

1. Phần hộ, nhân khẩu hiện đang cư trú (phần I)Mục “Nhân khẩu thành thị”: thống kê lại số nhân khẩu hiện tại đang cư trú tại các quận, phường với thị trấn.
2. Phần các loại hộ, nhân khẩu (phần II)
a) Mục “Đi ngoài tỉnh”: thống kê số hộ, nhân khẩu đã đăng ký thường trú nhưng đưa đi tỉnh, tp trực thuộc tw khác;
b) Mục “Đi xung quanh huyện vào tỉnh”: thống kê số hộ, nhân khẩu đã đk thường trú nhưng đưa đi huyện, quận, thị xã, thành phố khác trong thuộc phạm vi tỉnh, thành phố trực ở trong trung ương;
c) Mục “Đi xung quanh xã vào huyện”: thống kê lại số hộ, nhân khẩu đã đăng ký thường trú nhưng đưa đi phường, xã, thị trấn khác trong thuộc phạm vi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
d) Mục “Ngoài thức giấc đến”: thống kê lại số hộ, nhân khẩu từ bỏ tỉnh, tp trực thuộc tw khác đến đk tạm trú;
đ) Mục “Ngoài thị xã trong tỉnh giấc đến”: thống kê lại số hộ, nhân khẩu từ huyện, quận, thị xã, tp khác trong cùng phạm vi tỉnh, tp trực thuộc tw đến đk tạm trú;
e) Mục “Ngoài làng trong thị xã đến”: thống kê số hộ, nhân khẩu từ bỏ phường, xã, thị trấn khác trong thuộc phạm vi huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh đến đk tạm trú.
3. Phần kết quả đăng ký, cai quản cư trú (phần III)Mục “Ngoài tỉnh giấc đến”: những thống kê số hộ, nhân khẩu tự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác gửi đến đk thường trú.
4. Khi thống kê nên ghi chính xác, không thiếu thốn các tiêu chuẩn thông tin, thời điểm báo cáo, cán cỗ thống kê ký, ghi rõ họ cùng tên; thủ trưởng đơn vị chức năng thống kê ký, ghi rõ họ, tên, đóng góp dấu.
Điều 22. Cách tính tổng số hộ, nhân khẩu hiện nay đang cư trú
(Tổng số hộ hiện nay đang cư trú điện thoại tư vấn là X; tổng số nhân khẩu hiện giờ đang cư trú call là Y).
1. Đối với cơ sở Công an cấp tỉnh
a) X = tổng cộng hộ đăng ký thường trú - tổng số hộ không cư trú tại khu vực đã đk thường trú đi không tính tỉnh + tổng thể hộ đk tạm trú bên cạnh tỉnh đến.
b) Y = tổng thể nhân khẩu đk thường trú - toàn bô nhân khẩu không trú ngụ tại nơi đã đk thường trú đi không tính tỉnh + tổng cộng nhân khẩu đăng ký tạm trú ngoài tỉnh đến.
2. Đối với cơ sở Công an cấp huyện
a) X = toàn bô hộ đăng ký thường trú - (Tổng số hộ không cư trú tại vị trí đã đk thường trú đi ko kể tỉnh + tổng cộng hộ không cư trú tại chỗ đã đk thường trú đi không tính huyện trong tỉnh) + (Tổng số hộ đk tạm trú kế bên tỉnh đến + tổng cộng hộ đk tạm trú không tính huyện trong thức giấc đến).
b) Y = tổng thể nhân khẩu đk thường trú - (Tổng số nhân khẩu không cư trú tại địa điểm đã đk thường trú đi kế bên tỉnh + tổng thể nhân khẩu không trú ngụ tại khu vực đã đk thường trú đi kế bên huyện trong tỉnh) + (Tổng số nhân khẩu đăng ký tạm trú quanh đó tỉnh mang lại + tổng cộng nhân khẩu đăng ký tạm trú ngoài huyện trong thức giấc đến).
3. Đối với Công an cấp xã
a) X = tổng số hộ đk thường trú - (Tổng số hộ không cư trú tại khu vực đã đăng ký thường trú đi ngoại trừ tỉnh + tổng cộng hộ không cư trú tại khu vực đã đk thường trú đi xung quanh huyện trong tỉnh + tổng cộng hộ không cư trú tại chỗ đã đk thường trú đi kế bên xã trong huyện) + (Tổng số hộ đăng ký tạm trú bên cạnh tỉnh mang đến + tổng thể hộ đk tạm trú ngoại trừ huyện trong tỉnh đến + tổng số hộ đăng ký tạm trú không tính xã trong huyện đến).
b) Y = tổng số nhân khẩu đk thường trú - (Tổng số nhân khẩu không cư trú tại khu vực đã đăng ký thường trú đi xung quanh tỉnh + tổng cộng nhân khẩu không cư trú tại nơi đã đăng ký thường trú đi không tính huyện trong thức giấc + tổng số nhân khẩu không trú ngụ tại vị trí đã đăng ký thường trú đi không tính xã trong huyện) + (Tổng số nhân khẩu đăng ký tạm trú ko kể tỉnh mang lại + tổng thể nhân khẩu đăng ký tạm trú bên cạnh huyện trong tỉnh mang đến + tổng số nhân khẩu đk tạm trú ngoại trừ xã trong thị xã đến).
4. Toàn bô nhân khẩu thành thị; nhân khẩu nữ; nhân khẩu từ 14 tuổi trở lên hiện đang cư trú thực hiện như cách tính như tổng số nhân khẩu hiện giờ đang cư trú (Y) nghỉ ngơi trên.
5. Cột “Đối tượng quản lí lý”: chỉ cần ghi tổng số đối tượng người dùng thuộc diện cai quản theo công dụng của lực lượng Cảnh sát làm chủ hành chủ yếu về hiếm hoi tự buôn bản hội.
Chương 3.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 23. Hiệu lực thực thi thi hành
2. Các biểu chủng loại đã in theo hình thức tại đưa ra quyết định số 698/2007/QĐ-BCA-C11 thì được sử dụng cho tới hết.
Điều 24. Nhiệm vụ thi hành
1. Tổng viên Cảnh sát làm chủ hành chủ yếu về đơn thân tự, an ninh xã hội có nhiệm vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, bình chọn việc thực hiện Thông bốn này.
2. Tổng cục trưởng những Tổng cục, Thủ trưởng những đơn vị trực thuộc cỗ trong phạm vi chức năng, trọng trách và quyền hạn được giao bao gồm trách nhiệm phối kết hợp thực hiện tại Thông bốn này.
3 người có quyền lực cao Công an các tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương, người đứng đầu Sở cảnh sát phòng cháy và trị cháy, những tổ chức, cá nhân có liên quan phụ trách thi hành Thông tứ này.Trong quy trình thực hiện tại Thông tứ này, nếu tất cả vướng mắc phát sinh thì phản chiếu kịp thời về cỗ Công an (qua Tổng cục Cảnh sát thống trị hành thiết yếu về đơn côi tự, an toàn xã hội) để kịp thời phía dẫn.

Nơi nhận: - Các đồng minh Thứ trưởng (để chỉ đạo); - những Tổng cục, đơn vị chức năng trực thuộc cỗ (để thực hiện); - Công an tỉnh, TP trực thuộc TW; Sở công an PCCC (để thực hiện); - Công báo; - Lưu: VT, C61 (C64).

BỘ TRƯỞNG Thượng tướng nai lưng Đại Quang


PHỤ LỤC SỐ 01

SỐ SỔ HỘ KHẨU CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (Ban hành cố nhiên Thông tứ số 81/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 của cục Công an luật về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú)

Số sổ hộ khẩu gồm 09 số (chín số), từng tỉnh được cấp mã số cố định và thắt chặt (02 số đầu).

STT

TÊN TỈNH

MÃ SỐ

STT

TÊN TỈNH

MÃ SỐ

STT

TÊN TỈNH

MÃ SỐ

1

An Giang

01

23

Hà Nam

23

45

Phú Yên

46

2

Bà Rịa - Vũng Tàu

02

24

Hà Nội

24; 25

46

Quảng Bình

47

3

Bạc Liêu

03

25

Hà Tĩnh

26

47

Quảng Nam

48

4

Bắc Giang

04

26

Hải Dương

27

48

Quảng Ngãi

49

5

Bắc Cạn

05

27

Hải Phòng

28

49

Quảng Ninh

50

6

Bắc Ninh

06

28

Hậu Giang

29

50

Quảng Trị

51

7

Bến Tre

07

29

Hòa Bình

30

51

Sóc Trăng

52

8

Bình Dương

08

30

TP. Hồ nước Chí Minh

31

52

Sơn La

53

9

Bình Định

09

31

Hưng Yên

32

53

Tây Ninh

54

10

Bình Phước

10

32

Khánh Hòa

33

54

Thái Bình

55

11

Bình Thuận

11

33

Kiên Giang

34

55

Thái Nguyên

56

12

Cà Mau

12

34

Kon Tum

35

56

Thanh Hóa

57

13

Cao Bằng

13

35

Lai Châu

36

57

Thừa Thiên - Huế

58

14

Cần Thơ

14

36

Lạng Sơn

37

58

Tiền Giang

59

15

Đà Nẵng

15

37

Lào Cai

38

59

Trà Vinh

60

16

Đăk Lăk

16

38

Lâm Đồng

39

60

Tuyên Quang

61

17

Đắc Nông

17

39

Long An

40

61

Vĩnh Long

62

18

Điện Biên

18

40

Nam Định

41

62

Vĩnh Phúc

63

19

Đồng Nai

19

41

Nghệ An

42

63

Yên Bái

64

20

Đồng Tháp

20

42

Ninh Bình

43

21

Gia Lai

21

43

Ninh Thuận

44

22

Hà Giang

22

44

Phú Thọ

45

PHỤ LỤC SỐ 02

SỐ SỔ TẠM TRÚ CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Thông tứ số 81/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 của cục Công an lao lý về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú)

Số sổ lâm thời trú có 09 số (chín số), từng tỉnh được cấp cho mã số thắt chặt và cố định (02 số đầu).

STT

TÊN TỈNH

MÃ SỐ

STT

TÊN TỈNH

MÃ SỐ

STT

TÊN TỈNH

MÃ SỐ

1

An Giang

01

23

Hà Nam

23

45

Phú Yên

46

2

Bà Rịa - Vũng Tàu

02

24

Hà Nội

24; 25

46

Quảng Bình

47

3

Bạc Liêu

03

25

Hà Tĩnh

26

47

Quảng Nam

48

4

Bắc Giang

04

26

Hải Dương

27

48

Quảng Ngãi

49

5

Bắc Cạn

05

27

Hải Phòng

28

49

Quảng Ninh

50

6

Bắc Ninh

06

28

Hậu Giang

29

50

Quảng Trị

51

7

Bến Tre

07

29

Hòa Bình

30

51

Sóc Trăng

52

8

Bình Dương

08

30

TP. Hồ nước Chí Minh

31

52

Sơn La

53

9

Bình Định

09

31

Hưng Yên

32

53

Tây Ninh

54

10

Bình Phước

10

32

Khánh Hòa

33

54

Thái Bình

55

11

Bình Thuận

11

33

Kiên Giang

34

55

Thái Nguyên

56

12

Cà Mau

12

34

Kon Tum

35

56

Thanh Hóa

57

13

Cao Bằng

13

35

Lai Châu

36

57

Thừa Thiên - Huế

58

14

Cần Thơ

14

36

Lạng Sơn

37

58

Tiền Giang

59

15

Đà Nẵng

15

37

Lào Cai

38

59

Trà Vinh

60

16

Đăk Lăk

16

38

Lâm Đồng

39

60

Tuyên Quang

61

17

Đắc Nông

17

39

Long An

40

61

Vĩnh Long

62

18

Điện Biên

18

40

Nam Định

41

62

Vĩnh Phúc

63

19

Đồng Nai

19

41

Nghệ An

42

63

Yên Bái

64

20

Đồng Tháp

20

42

Ninh Bình

43

21

Gia Lai

21

43

Ninh Thuận

44

22

Hà Giang

22

44

Phú Thọ

45

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

BẢN KHAI NHÂN KHẨU

(Dùng cho tất cả những người từ đủ 14 tuổi trở lên)

1. Họ với tên (1) ......................................................................................................................

2. Bọn họ và tên gọi khác (nếu có):...............................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: ………./………./………… 4. Giới tính:...............................................

5. Khu vực sinh:............................................................................................................................

6. Quê quán:..........................................................................................................................

7. Dân tộc:……………………………. 8. Tôn giáo: ………………… 9. Quốc tịch:.........................

10. CMND số: ………………………………….. 11. Hộ chiếu số:.................................................

12. Nơi thường trú:................................................................................................................

.............................................................................................................................................

13. Địa chỉ khu vực ở hiện nay nay:.....................................................................................................

.............................................................................................................................................

14. Chuyên môn học vấn (2) …………………………..15. Trình độ chuyên môn (3):..............................

16. Biết tiếng dân tộc: ……………………………17. Trình độ ngoại ngữ:....................................

18. Nghề nghiệp, chỗ làm việc:...............................................................................................

.............................................................................................................................................

19. Tóm tắt về bạn dạng thân (Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay sinh sống đâu, làm gì):

Từ tháng, năm mang lại tháng, năm

Chỗ nghỉ ngơi (Ghi rõ số nhà, đường phố: xóm xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện; tỉnh/thành phố. Giả dụ ở nước ngoài thì ghi rõ tên nước)

Nghề nghiệp, địa điểm làm việc

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi rõ trình độ chuyên môn học vấn tối đa (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, giỏi nghiệp nhiều trung học, tốt nghiệp phổ thông cơ sở…; còn nếu không biết chữ thì ghi rõ “không biết chữ”);

(3) Ghi rõ siêng ngành được đào tạo và giảng dạy hoặc trình độ tay nghề, bậc thơ, chuyên môn kỹ thuật khác được ghi trong văn bản, bệnh chỉ.

20. Tiền án (Tội danh, hình phạt, theo phiên bản án số, ngày, tháng, năm của tòa án nhân dân án):...................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

21. Tóm tắt về gia đình (Bố, mẹ; vợ/chồng; con; anh, chị, em ruột) (4):

TT

Họ với tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quan hệ

Nghề nghiệp

Địa chỉ vị trí ở hiện nay nay

Tôi cam đoan những lời khai trên đó là đúng thực sự và chịu trách nhiệm trước luật pháp về cam đoan của mình./.

……….ngày……tháng……năm……. NGƯỜI KHAI HOẶC NGƯỜI VIẾT HỘ (Ký, ghi rõ họ tên)

____________

(4) Ghi cả cha, mẹ, con nuôi; tín đồ nuôi dưỡng; bạn giám hộ theo nguyên lý của pháp luật (nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

PHIẾU BÁO cầm cố ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: ……………………………………………………..

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên(1): ……………………………………………………………………. 2. Giới tính:................

3. CMND số:……………………………………………. 4. Hộ chiếu số:............................................

5. Chỗ thường trú:....................................................................................................................

6. Địa chỉ vị trí ở hiện nay nay:.........................................................................................................

II. Tin tức về fan có biến hóa hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ cùng tên(1): ……………………………………………………………………. 2. Giới tính:................

3. Ngày, tháng, năm sinh: …../……/…… 4. Dân tộc: …………………. 5. Quốc tịch:.....................

6. CMND số:……………………………………………. 7. Hộ chiếu số:............................................

8. Chỗ sinh:..............................................................................................................................

9. Quê quán:............................................................................................................................

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:.................................................................................................

11. Vị trí thường trú:..................................................................................................................

12. Địa chỉ khu vực ở hiện nay nay:.......................................................................................................

13. Họ cùng tên công ty hộ: ……………………………………. 14. Tình dục với nhà hộ:...........................

15. Nội dung biến hóa hộ khẩu, nhân khẩu(2):.............................................................................

...............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

____________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi bắt tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, lâm thời trú; đổi khác nơi đk thường trú, nhất thời trú; bóc tách sổ hộ khẩu; kiểm soát và điều chỉnh những đổi khác trong sổ hộ khẩu…

16. Những người cùng núm đổi:

TT

Họ với tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ với người có thay đổi

……….ngày……tháng……năm……. Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3) (Ghi rõ câu chữ và ký, ghi rõ chúng ta tên)

……….ngày……tháng……năm……. NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):………………………………………………

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

……….ngày……tháng……năm……. TRƯỞNG CÔNG AN: …………….. (Ký, ghi rõ bọn họ tên và đóng dấu)

____________

(3) Ghi rõ chủ ý của chủ hộ là gật đầu đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho bóc tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ chúng ta tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: xác thực việc công dân trước đó đã đăng ký thường trú với trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu vày bị mất.

…………………….

…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

PHIẾU XÁC MINH HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi:

……………………………………………….

Xem thêm: Tỉ Lệ Bản Đồ Cho Ta Biết Điều Gì? Địa Lí 6 Trang 14 Tỉ Lệ Bản Đồ Cho Chúng Ta Biết Điều Gì

……………………………………………….

Đề nghị xác minh ngôi trường hợp:

1. Họ với tên(1):.........................................................................................................................

2. Bọn họ và tên thường gọi khác (nếu có):.................................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: ………./………./…………. 4. Giới tính:................................................

5. địa điểm sinh:..............................................................................................................................

6. Quê quán:............................................................................................................................

7. Dân tộc:……………………………. 8. Tôn giáo:………………………… 9. Quốc tịch:..................

10. CMND số:…………………………………. 11. Hộ chiếu số:.....................................................

12. Bọn họ tên cha: ………………………………………. 13. Chúng ta tên mẹ:...............................................

14. Họ và tên chủ hộ:……………………………………….15. Quan hệ tình dục với công ty hộ:..........................

16. Chỗ thường trú:..................................................................................................................

.......................................................................................................................