Mẫu Nhận Xét Thực Tập

     

Sau khi sinh viên xong xuôi thời gian thực tập đang phải tất cả lời thừa nhận xét của đơn vị chức năng thực tập, cũng tương tự giáo viên gợi ý để trả thành báo cáo tốt nghiệp.

Bạn đang xem: Mẫu nhận xét thực tập

Nội dung trong mẫu bình luận nhằm đánh giá về kỹ năng chuyên môn, ý thức chấp hành những biện pháp của cơ quan. Từ đó làm căn cứ mà bên trường sẽ gửi ra ra quyết định xét giỏi nghiệp hay không cho sinh viên. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi và giayphutyeuthuong.vn tài liệu tại đây.

Giấy xác thực thực tập

Mẫu bảng đánh giá hiệu quả thực tập


+ chăm cần, chăm chỉ, thực tập phần nhiều đặn, đầy đủ

+ khả năng nắm bắt quá trình nhanh, áp dụng tốt định hướng vào thực tiễn

+ chuyên cần học hỏi, mong tiến vào công việc

+ Vui vẻ, hòa nhã cùng với các anh chị em trong công ty

Chúng tôi review cao công dụng bài báo cáo thực tập với vấn đề ................. Này của em.

Lời nhấn xét của đơn vị chức năng thực tập - mẫu 2

Đơn vị thực tập: ...........................................................

Người chỉ dẫn thực tập: ........................................

Sinh viên: ....................................................................

Lớp: .............................................................................

Trường: ......................................................................


Thời gian thực tập: ....................................................

Nội dung thực tập: .....................................................

Nhận xét:

- Trong thời gian thực tập tại ......................... Từ ngày .... Cho ngày ..... Sv ............... đã gồm ý thức chấp hành nội quy của ..............., cố gắng học hỏi, hăng hái nghiên cứu và phân tích và tìm hiểu hoạt động, tổ chức của đơn vị chức năng và tài liệu giao hàng cho việc nghiên cứu luận văn của mình.

- hầu hết nội dung trình bày trong luận văn của sv .... Là phù hợp với thực trạng của đối chọi vị.

Xem thêm: Sản Phẩm Của Tuyến Nội Tiết Là Gì ? Tuyến Nội Tiết

Mẫu dìm xét của giáo viên hướng dẫn

TRƯỜNG .........

KHOA..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc--------------

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ tên sinh viên: .....................................................................

Mã Sinh viên: ............................................................................

Lớp: .........................................................................................

Sinh viên .................... đang hoàn thành report thực tập xuất sắc nghiệp thích hợp quy định

- Về nội dung: báo cáo thực tập bao gồm 3 chương:


Chương I: ........................................................................

Chương II: ......................................................................

Chương III: ......................................................................

Nội dung báo cáo hợp lý, vừa đủ phụ lục, bảng biểu minh họa, bố cục tổng quan chặt chẽ, văn phong mạch lạc.

- Về ý thức: ý thức thái độ thực tập tích cực, có nỗ lực để khám phá thực tế công tác kế toán. Mong tiến trong học tập.

Kết luận: Đồng ý cho sinh viên nộp báo cáo thực tập và có tác dụng luận văn tôt nghiệp

Điểm: .......................... Bởi chữ: ...........................

Xem thêm: Cho Dãy Các Chất N2 H2 Nh3 Nacl Hcl H2O, Cho Dãy Các Chất: N2, H2, Nh3, Nacl, Hcl, H2O

..........., ngày....tháng....năm...
Giáo viên hướng dẫn(Ký cùng ghi rõ chúng ta tên)

Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
tải về