Mẫu thư xác nhận thu nhập mới nhất

     
*

Biểu mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to lớn khai thue tndn , mau lớn khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to lớn khai thue ttđb, mau khổng lồ khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to lớn khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu mã khai phí, lệ phí, mẫu mã tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu mã khai thuế


Mẫu số 20/TXN-TNCN : Thư xác thực thu nhập năm

Mẫu số 20/TXN-TNCN : Thư xác nhận thu nhập năm

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

__________________

*

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP NĂM

Thay khía cạnh tổ chức, cá thể trả thu nhập……………………………...................................................

Bạn đang xem: Mẫu thư xác nhận thu nhập mới nhất

Tôi xin xác thực về vấn đề ông/bà:

1. Họ với tên:..................................................................................................................

2. Phục vụ (nếu có):........................................................................................................

Được bổ nhiệm tới công tác tại nước ta với các chi tiết sau:

3. Ngày cho Việt Nam: ngày....tháng........năm.................

Xem thêm: Cách Chặn Các Trang Quảng Cáo Trên Facebook Đơn Giản Nhất, Cách Chặn Quảng Cáo Trên Facebook Đơn Giản Nhất

Số chi phí là……………

Trong đó:

a. Trên Việt nam:..............

b. Tại nước ngoài:............

5. Các khoản bị khấu trừ ngoài nước ta (nếu có):................................

Xem thêm: Giải Pháp Để Có Nhiều Giá Trị Thặng Dư Của C, Ví Dụ Giá Trị Thặng Dư

- Thuế các khoản thu nhập cá nhân

- bảo hiểm xã hội hoặc những loại bảo đảm bắt buộc tương tự

- các khoản bị khấu trừ khác:

6. Tiền mướn nhà mang lại ông/bà ………...tại việt nam là do…………..(ghi rõ thương hiệu tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:.......................................................................đồng

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động

Ngày........ Tháng........... Năm..........

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng vết (nếu có)

 

Mẫu số 20/TXN-TNCN , 20/TXN-TNCN , chủng loại số 20/TXN-TNCN : Thư xác thực thu nhập năm , mau so trăng tròn txn tncn : thu xac nhan thu nhap nam